กรมควบคุมโรค วัคซีนไฟเซอร์ เอกสารหลุด

กรมควบคุมโรค แจงกรณีเอกสารหลุดค้านฉีด ‘ไฟเซอร์’ เข็มที่ 3

ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ปรากกฏภาพเอกสารการประชุมพิจารณาวัคซีนไฟเซอร์ โดยในข้อ 10 ของเอกสารที่ระบุ หากฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 3 แล้วจะเป็นการยอมรับว่า วัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพ

Home / NEWS / กรมควบคุมโรค แจงกรณีเอกสารหลุดค้านฉีด ‘ไฟเซอร์’ เข็มที่ 3

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ปรากกฏภาพเอกสารการประชุมพิจารณาวัคซีนไฟเซอร์
  • โดยในข้อ 10 ของเอกสารที่ระบุ หากฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 3 แล้วจะเป็นการยอมรับว่า วัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพ
  • ล่าสุดทางกรมควบคุมโรค ชี้แจงเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม เป็นเพียงความเห็นของผู้ที่ร่วมประชุม แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการประชุม และไม่ใช่แนวทางปฏิบัติจริง

จากกรณีเอกสารการประชุมพิจารณาวัคซีนไฟเซอร์ หลุดออกมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ โดยในข้อ 10 ของเอกสารที่ระบุ หากฉีดไฟเซอร์เข็มที่ 3 แล้วจะเป็นการยอมรับว่า วัคซีนซิโนแวคไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมายอมรับว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารการประชุมจริง แต่เป็นเพียงข้อเสนอจากคณะกรรมการวิชาการเท่านั้น ไม่ใช่แนวทางปฏิบัติจริง

ล่าสุดวันนี้ (5 ก.ค.64) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนั้นเป็นการประชุมวิชาการ มี 3 ฝ่าย คือ คณะกรรมการวิชาการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ใน พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการวิจัยและวิชาการด้านบริหารจัดการและศึกษาการให้บริการวัคซีน

โดยยืนยันว่า เอกสารที่ออกมานั้นไม่ใช่เอกสารฉบับจริงของที่ประชุม เนื่องจากคนที่เขียนสรุปนั้นไม่ใช่ฝ่ายเลขาธิการของการประชุม และไม่ได้มาจากความคิดเห็นจากทางนักวิชาการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมจะมีการแสดงความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่หลากหลาย ก่อนจะมีการสรุปผลการประชุมในช่วงท้าย

X