นายกรัฐมนตรี เครือข่ายแรงงาน โควิด-19

เครือข่ายแรงงาน จี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ลาออก เรียกร้องขอฉีดวัคซีนมีคุณภาพฟรี!

เครือข่ายแรงงานฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด-19

Home / NEWS / เครือข่ายแรงงาน จี้ “พล.อ.ประยุทธ์” ลาออก เรียกร้องขอฉีดวัคซีนมีคุณภาพฟรี!

ประเด็นน่าสนใจ

  • เครือข่ายแรงงานฯ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโควิด-19
  • ระบุรัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ทั้งเรื่องปัญหาปากท้อง และการแก้ไขปัญหาโควิด-19
  • พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากบริหารประเทศที่ล้มเหลว

วันนี้ (5 ก.ค. 64) ที่ บริเวณ ด้านข้างทำเนียบรัฐบาลฝั่งตรงข้าม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการบริหารประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้มีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ

เนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกระบุว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 ถึงปีพ.ศ.2564 รัฐบาลไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นด้านการพยุงเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาปากท้องหรือด้านการควบคุมโรคระบาดรวมถึงด้านการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนด้วยการจัดหาวัคซีนป้องกันโรค จนทำให้มีผู้ติดเชื้อเกือบ 3 แสนคนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2 พันคน

ทั้งนี้เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนตระหนักดีว่าผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจทุกคน มีตัวตนมีครอบครัวและมีคุณค่ามากกว่าจะเป็นเพียงตัวเลขทางสถิติที่รัฐพยายามปกปิด ที่ผ่านมาจึงได้ออกแถลงการณ์จดหมายเปิดผนึกข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาตั้งแต่ช่วงระบาดรอบแรก

แต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่รับฟังความต้องการที่แท้จริงของประชาชนดังจะเห็นได้จากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่แค่ไขปัญหาให้ประชาชนและพี่น้องแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติได้ไม่ตรงจุด

เครือข่ายแรงงานฯ จึงขอยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อทวงถามวัคซีนที่มีคุณภาพไม่มีค่าใช้จ่ายเงินเยียวยาทดแทนการขาดรายได้ และ ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก เนื่องจากบริหารประเทศที่ล้มเหลวจนทำให้ประชาชนยากจนล้มละลายเจ็บป่วยล้มตายนับไม่ถ้วน

อย่างไรก็ตามเครือข่ายเคยยื่นหนังสือถึงนายกฯ มาแล้ว ตั้งแต่การระบาดรอบแรก แต่รัฐบาลไม่รับฟังความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จึงยื่นหนังสืออีกครั้ง เพื่อทวงถามวัคซีนที่มีคุณภาพ และไม่มีค่าให้แก่กลุ่มแรงงาน พร้อมเรียกร้องขอให้จ่ายเงินเยียวยาทดแทนการขาดรายได้ และให้นายกฯ ลาออกจากตำแหน่งต่อไป

ภาพ : วิชาญ โพธิ

X