งบปี 63 พ.ร.บ.งบประมาณปี 63

ดุสิตโพล เผย ปชช. 70.38% เชื่ออภิปราย พ.ร.บ. งบปี 63 ผ่านฉลุย

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • “สวนดุสิตโพล” สำรวจคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2
  • ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.38 ระบุ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯจะผ่านการพิจารณา เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมาก
  • ประชาชน ร้อยละ 58.69 ชี้งบ 3.2 ล้านล้านบาท มากเกินไป อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,034 คน เรื่อง การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 63 ของรัฐบาลประยุทธ์ 2 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 เมื่อถามถึง ความสนใจของประชาชน ต่อการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 17 ต.ค. พบว่า ร้อยละ 35.02 ระบุ ค่อนข้างสนใจ เพราะเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ น่าติดตาม ประชาชนได้รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากขึ้นเป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณของทุกหน่วยงานในประเทศ ฯลฯ

รองลงมา ร้อยละ 26.75 ระบุ ไม่ค่อยสนใจ เพราะให้ความสนใจในเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ปากท้องของประชาชนมากกว่า เป็นเรื่องปกติทางการเมืองที่จะต้องมีการอภิปราย ฯลฯ ร้อยละ 21.69 ระบุ สนใจมาก เพราะอยากรู้เหตุผลในการนำงบประมาณไปใช้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน เป็นกฎหมายสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ อยากรู้ว่ารัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำจะสอบผ่านหรือไม่ ฯลฯ ขณะที่ การติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯของประชาชน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 49.63 ระบุ ติดตามจากโซเชียลมีเดีย รองลงมา ร้อยละ 34.99 ระบุ ติดตามข่าวจากสื่อโทรทัสน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ร้อยละ21.38 ระบุ ติดตามการถ่ายทอดสด

พร้อมกันนี้เมื่อถามถึง ตามที่รัฐบาลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีวงเงินอยู่ที่ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี2562จำนวน 2 แสนล้านบาทประชาชนคิดว่าเป็นจำนวนเงินที่เหมาะสมหรือไม่ พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.69 ระบุ ไม่เหมาะสม เพราะวงเงินงบประมาณมากเกินไป อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น ไม่สอดคล้องกับแผนการทำงาน ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนต้องแบกรับภาระ ฯลฯ

รองลงมา ร้อยละ 41.31 ระบุ เหมาะสม เพราะต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ฯลฯ โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.15 ระบุ อยากให้รัฐบาลนำงบประมาณใช้ในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ รองลงมา ร้อยละ 32.38 ระบุ อยากให้ใช้ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.38 ระบุ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯจะผ่านการพิจารณา เพราะรัฐบาลมีเสียงข้างมาก ทุกครั้งก็สามารถโหวตผ่านได้ น่าจะมีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูลมาอย่างดี ฯลฯ ขณะ ร้อยละ 29.62 ระบุ ไม่ผ่าน เพราะที่มาของงบประมาณไม่ชัดเจน แผนการดำเนินงานไม่เหมาะสมกับงบจำนวนมหาศาล มีเสียงปริ่มน้ำ ไม่แน่นอน ฯลฯ

ท้ายที่สุดสิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล กรณี การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ร้อยละ 46.04 ระบุ รัฐบาลจะต้องใช้เงินอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และทำได้จริง รองลงมา ร้อยละ 31.68 ระบุ ควรคำนึงถึงประโยชน์ที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ และร้อยละ 16.24 ระบุ กระจายงบประมาณให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

“อุตตม” แถลงหลักการงบปี 63 ปรับลด 16,231 ล้านบาท

“อุตตม” แถลงหลักการงบปี 63 ปรับลด 16,231 ล้านบาท

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 แถลงชี้แจงสาระสำคัญ ในการพิจารณารายมาตราวาระที่ 2 ว่า ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงไปพิจารณาความจำเป็นในการใช้งบประมาณทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ…

X