แบนสารเคมี

“อ.เจษฎา” เรียกร้อง “อนุทิน” ทบทวนแบน 3 สารเคมีเกษตร

รองศาสตร์จารย์ด็อกเตอร์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ให้ทบทวนการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากได้รับข้อมูลความรู้ที่ไม่ครบถ้วนว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรกว่า 4 แสนคน ที่ร่วมลงทะเบียนค้านมติการแบน…

Home / NEWS / “อ.เจษฎา” เรียกร้อง “อนุทิน” ทบทวนแบน 3 สารเคมีเกษตร

ประเด็นน่าสนใจ

  • นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ชื่อดังจากจุฬาฯ เปิดใจเรียกร้องให้ รมว.สาธารณสุข ทบทวนการแบนสารเคมีทางเกษตร 3 ชนิด
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันสนับสนุนให้คนไทยใช้สารพิษต่อไปไม่ได้ เพราะมีอันตรายต่อสุขภาพ
  • ด้านนายกรัฐมนตรี ระบุ ต้องการให้ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร

รองศาสตร์จารย์ด็อกเตอร์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สาธารณสุข ให้ทบทวนการแบนสารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด เนื่องจากได้รับข้อมูลความรู้ที่ไม่ครบถ้วนว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรกว่า 4 แสนคน ที่ร่วมลงทะเบียนค้านมติการแบน 3 สารเคมี

ซึ่งมีเกษตรกรไทยอีกเป็นหลักล้านที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ เพราะการที่จะงดการใช้สารดังกล่าว รัฐควรมีสิ่งที่จะสามารถใช้ทดแทนสารเดิมได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และกลไกด้านการบริโภคของเกษตรกรและประชาชน จึงอยากใหทบทวนการแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ใครมีข้อมูลอะไร ก็นำเสนอคณะกรรมวัตถุอันตราย แน่นอนว่าในการประชุมทุกครั้ง จะเป็นการถกเถียงกันด้วยข้อมูล ระหว่างนี้ ใครจะพูดอะไรก็พูดไป เป็นสิทธิ์ของท่านในการให้ข้อมูล แต่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้คนไทยใช้สารพิษต่อไปไม่ได้ เพราะมีอันตรายต่อสุขภาพ เรื่องนี้ ไม่ได้คิดไปเอง แต่รับข้อมูลจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก่อนจะตัดสินใจอย่างรอบคอบ

ด้านพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องการให้ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร ซึ่งจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายพร้อมยืนยันว่า ได้หารือ ทำความเข้าใจ กับรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยแล้ว หลังประกาศจะลาออก หากที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ลงมติสวนทางมติคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ที่เห็นควรยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร