ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ถ่ายทอดสด ประชุมสภาฯ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 63

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้ ที่ประชุมสภาฯ มีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
  • วงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท
  • มีวาระสำคัญคือ การพิจารณา พรก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของทหาร เป็นส่วนราชการในพระองค์

วันนี้ (17 ต.ค.62) ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ เป็นพิเศษ โดยมี นายชวน หลีกภัย ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอจากนั้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2562 จำนวน 2 แสนล้านบาท

โดยมีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหมไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ.2562

สำหรับกรอบการอภิปรายเบื้องต้นกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคมนี้ แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ฝ่ายละ 18 ชั่วโมง

ปฏิทินสภาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563

สำหรับปฏิทินสภาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 การพิจารณาต้องแล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ ร่าง พ.ร.บ.มาถึงสภาฯ โดยพิจารณา 3 วาระ วาระที่ 1 รับหลักการ จะเริ่มในวันนี้ 17 ตุลาคม จะมีการลงมติว่ารับหลักหลักการหรือไม่รับหลักการ ถ้ารับก็เข้าสู้วาระต่อไป หากไม่รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ก็จะตกไป รัฐบาลต้องลาออก หรือยุบสภาทันที ส่วนการพิจารณาวาระที่ 2 วันที่ 8-9 มกราคม 2563 จะพิจารณารายละเอียดของร่าง ต่อจากนั้นวาระ 3 ที่ประชุมจะลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ โดยไม่มีการอภิปราย หากการโหวจในวาระ 3 มีการลงมติไม่เห็นชอบ ร่างงบประมาณก็จะตกไป และรัฐบาลต้องลาออก หรือยุบสภา

หากวาระที่ 36 ผ่าน ในวันที่ 20 มกราคม 2563 จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา ซึ่งจะต้องเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน 20 วัน นับตั้งแต่ร่างมาถึงวุฒิสภา โดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ไม่ได้ ถ้าพ้นกำหนดให้ถือว่าเห็นชอบ หลังจากนั้น ในวันที่ 27 มกราคม 2563 นายกรัฐมนตรี จะนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ขึ้นทูลเกล้า เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย

WRITER

RELATED

บรรยากาศห้องสุริยัน หลังประกาศผลโหวต อภิปรายไม่ไว้วางใจ

บรรยากาศห้องสุริยัน หลังประกาศผลโหวต อภิปรายไม่ไว้วางใจ

'พิธา ลิ้มเจริญรัตน์' เผยการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้าน รวบรวมมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 3 [18 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 3 [18 ก.พ.64]

วันที่ 3 การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ประธานชวนตักเตือน! หลังมงคลกิตติ์ แนะปรับปรุงเพลงชาติไทยใหม่

ประธานชวนตักเตือน! หลังมงคลกิตติ์ แนะปรับปรุงเพลงชาติไทยใหม่

ที่รัฐสภา เกียกกาย มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ขณะที่ที่ประชุมกำลังหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยู่นั้น นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ลุกขึ้นหารือว่า เพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้มาตั้งแต่ปี…

ประธานสภาฯ เผย ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ใช้เวลานานที่สุดของทุกรัฐบาล

ประธานสภาฯ เผย ร่าง พ.ร.บ.งบปี 63 ใช้เวลานานที่สุดของทุกรัฐบาล

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่า สภาผู้แทนราษฎรมีความพร้อมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งจะใช้เวลาฝ่ายละ 18 ชั่วโมง ทั้งหมด 3…

เปิดระเบียบการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 1 วันที่ 24 พ.ค.2562

เปิดระเบียบการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 1 วันที่ 24 พ.ค.2562

วันนี้ (18 พ.ค. 2562) นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมการประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1 หลังจากการเลือกตั้งแล้วเสร็จว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) แล้ว ถึงกำหนดวันทำรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภานัดแรกในวันที่ 24…