ปริมาณน้ำในเขื่อน ฝนทิ้งช่วง

กรมชลฯ ขอความร่วมมือ “ประหยัดน้ำ” เหตุน้ำในเขื่อนมีน้อย/ฝนทิ้งช่วง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำใช้ได้เพียง 1,137 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นราว 4% เท่านั้น
 • ปริมาณฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ 1 พ.ค. – 26 มิ.ย. 64 มีน้ำไหลเข้า 4 เขื่อนหลักรวมกันเพียง 785 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์น้อย
 • ในขณะนี้เข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วง โดยคาดว่าจะมีฝนอีกครั้งในช่วงกลางเดือน ก.ค. 64

กรมชลประทาน ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาใช้น้ำอย่างประหยัด หลังเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและน้ำต้นทุนใน 4 เขื่อนหลักอยู่ในเกณฑ์น้อย ในขณะที่ต้องระบายน้ำไปไล่ความเค็ม ช่วยเหลือการผลิตน้ำประปาในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ย้ำจะบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.)

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่า ณ วันที่ 1 พ.ค. 64 ซี่งเป็นวันเริ่มต้นฤดูการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีน้ำใช้การได้ประมาณ 2,265 ล้าน ลบ.ม. โดยมีการจัดสรรน้ำในทุกกิจกรรมตามแผนที่วางไว้มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้ (27 มิ.ย. 64) คงเหลือน้ำใช้การได้เพียง 1,137 ล้าน ลบ.ม. และนับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา การกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่างๆน้อยตามไปด้วย โดยตั้งแต่ 1 พ.ค. – 26 มิ.ย. 64 มีน้ำไหลเข้า 4 เขื่อนหลักรวมกันเพียง 785 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้อย

ในขณะที่มีการระบายน้ำไปใช้แล้วรวมกันกว่า 1,715 ล้าน ลบ.ม. และกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่าในช่วงกลางเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณฝนจะลดลงและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ประกอบกับมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปีไปแล้วกว่า 4.70 ล้านไร่ และมีพื้นที่หลายแห่งเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการผลิตประปา รวมไปถึงสถานการณ์น้ำเค็มรุกล้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ส่งผลกระทบต่อน้ำดิบผลิตประปาของการประปานครหลวง(กปน.) ทำให้ต้องระบายน้ำเพิ่มจากแผนที่วางไว้ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

 เขื่อนปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.)ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล4,135 (30.72%)335 (2%)
เขื่อนสิริกิติ์3,404 (35.79%)554 (6%)
เขื่อนแควน้อย225 (23.93%)182 (19%)
เขื่อนป่าสักฯ91 (9.46%)88 (9%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,855 (15%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,159 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต
 • เขื่อนภูมิพล (2%)
 • เขื่อนทับเสลา (4%)
 • เขื่อนศรีนครินทร์ (5%)
 • เขื่อนคลองสียัด (5%)
 • เขื่อนสิริกิติ์ (6%)
 • เขื่อนวชิราลงกรณ (6%)
 • เขื่อนป่าสักฯ (9%)
 • เขื่อนขุนด่านปราการชล (12%)
 • เขื่อนอุบลรัตน์ (13%)
 • เขื่อนแม่กวง (16%)
 • เขื่อนสิรินธร (17%)
 • เขื่อนกระเสียว (17%)
 • เขื่อนแควน้อย (19%)

* (%ใช้การฯ)


จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมชลประทาน ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ภายใต้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด พร้อมทั้งได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ชี้แจงประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ทุกภาคส่วนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำภายใต้ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ตามข้อสั่งการของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่ากการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้งนี้ไปด้วยกัน หากหน่วยงานใดหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน ได้ตลอดเวลา


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

กปน. ปรับแผนการผลิตน้ำ รับมือภาวะฝนทิ้งช่วงแนะประชาชนติดตามคาดการณ์คุณภาพน้ำได้ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

กปน. ปรับแผนการผลิตน้ำ รับมือภาวะฝนทิ้งช่วงแนะประชาชนติดตามคาดการณ์คุณภาพน้ำได้ทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2564 และปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้อย จนส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ใช้ควบคุมค่าความเค็ม ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล…

สถานการณ์น้ำในประเทศไทย เตรียมรับมือ “ฝนทิ้งช่วง”

สถานการณ์น้ำในประเทศไทย เตรียมรับมือ “ฝนทิ้งช่วง”

นอกจากนี้ ปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำ มีน้อย

ชลประทานขอทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัดจริงจัง ก่อนจะไม่มีใช้

ชลประทานขอทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัดจริงจัง ก่อนจะไม่มีใช้

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่า ปัจจุบัน(19 ธ.ค. 62) มีปริมาณน้ำใช้การได้ 256 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 27 ของความจุอ่างฯ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยมาก…

สทนช. เตรียมแผนลดการระบายน้ำหลายเขื่อนหลักแก้ปัญหาภัยแล้ง

สทนช. เตรียมแผนลดการระบายน้ำหลายเขื่อนหลักแก้ปัญหาภัยแล้ง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีน้ำต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 38,665 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 47 และมีศักยภาพน้ำบาดาล 1,228 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ถือว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนมากกว่าปี 2558…

X