ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ ประชุมสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อภิปรายงบประมาณ63

บิ๊กตู่ ย้ำรัฐจัดทำงบปี 63 ไม่ซ้ำซ้อน ยึดระเบียบ ยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่สภาฯ มีการอภิปรายงบฯ ปี63 วันที่ 2
  • นายกฯ ชี้แจงย้ำการจัดทำงบประมาณต้องคุ้มค่าที่สุด
  • พร้อมกันนี้ นายกฯ ยังแจงเรื่องการจัดการน้ำด้วย
  • ปัญหาน้ำไม่สามารถแก้ได้ครั้งเดียว และทำอย่างไรให้มีน้ำใช้ น้ำไม่ท่วม

ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ชี้แจงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับงบประมาณการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้าว่า

ไม่ได้เป็นการใช้จ่ายงบประมาณซ้ำซ้อนตามที่ฝ่ายค้านอภิปรายไว้ เพราะการจัดทำบิ๊กดาต้านั้นบางครั้งหน่วยงานจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลเฉพาะของตนเอง หรือ บิ๊กดาต้าขนาดเล็ก

ในขณะที่ฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับการบูรณาการระดับประเทศ ก็จะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ซึ่งงบประมาณทั้งหมดก็ถูกจัดสรรอย่างเหมาะสมมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

ส่วนการจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ก็ยืนยันว่า เป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนโครงการภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ได้ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะ ทั้ง 6 ด้านถือว่าคลอบคลุมสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว

แผนจัดสรรงบประมาณ มุ่งการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์

ขณะที่ การอภิปรายเกี่ยวกับการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และมองเห็นแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีที่รวดเร็ว แต่การใช้เทคโนโลยีรัฐบาลต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อแรงงาน และการจ้างงานในอนาคต ดังนั้นจะเห็นว่าแผนการจัดสรรงบประมาณของรัฐ มุ่งพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ที่ตรงกับความต้องการของประเทศ และแนวโน้มเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

นายกฯยังชี้แจงการกู้เงินเพื่อชดเชยการจัดทำงบประมาณขาดดุล ว่า เป็นการจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แต่หากในอนาคตสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้า ก็เท่ากับการกู้ยืมเงินได้ลดลง และย้ำว่ารัฐบาลคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ และจะดำเนินการเท่าที่มีความจำเป็น

ดังนั้นในอนาคตภาครัฐก็จะคำนึงถึงการจัดเก็บภาษีให้เกิดประสิทธิภาพ มากที่สุด ด้วยการดึงคนธุรกิจ และรายได้ที่เกิดขึ้นเข้าระบบ แล้วนำมาจัดระเบียบ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มีรายได้สำหรับพัฒนาประเทศ

ยืนยันรัฐบาลกู้เท่าที่จำเป็น เร่งการเก็บภาษีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

นายกฯ ยังเน้นย้ำว่า หากจัดสรรงบประมาณที่หน่วยงานอื่นๆ ขอมา จะเห็นว่าตัวเลขใช้จ่ายงบสูงมาก แต่รัฐบาลก็ได้ใช้กลไกลการกลั่นกรองอย่างละเอียด เพื่อให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการเฉลี่ยกระจายไปยังทุกพื้นที่อย่างเป็นอย่างเป็นธรรม

และยืนยันว่าการใช้จ่ายงบกลางไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่ายเพราะตนเองกำชับว่า จะต้องมีรายละเอียดความชัดเจนในการขอใช้ และผ่านการพิจารณาของ ครม. อย่างละเอียดรอบคอบที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหนึ่ง นายกฯ ขอให้สมาชิก เชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะรับฟังข้อคิดเห็นทั้งหมดที่เสนอขึ้นมา เพื่อนำไปใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ พร้อมยอมรับว่า เหนื่อยกับการยืนพูด ไม่รู้ว่า คนอื่นไม่เหนื่อยกันบ้างหรืออย่างไร และระบุว่าที่หายไป ก็เพราะมีภารกิจสำคัญ เมื่อเสร็จแล้วจะกลับมา อย่าคิดถึงให้มาก

ปัญหาการบริการจัดการน้ำ แก้ทีเดียวไม่ได้

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กบช. ยังได้ชี้แจงที่ประชุมสภาฯ ถึงการบริหารจัดการน้ำว่า

มีการบูรณาการหลายหน่วยงาน และทำงานในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะมองด้านใดด้านหนึ่งว่าอุทกภัยหรือภัยแล้งอย่างเดียวไม่ได้ แม้จะมีปริมาณน้ำฝนเพียงพอ แต่ปัญหาคือการบริหารจัดการกักเก็บน้ำอย่างไรไม่ให้น้ำท่วม และมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

ซึ่งรัฐบาลมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำว่า ต้องไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งในกรณีจำเป็นเร่งด่วนก็ต้องใช้งบกลางแก้ไขทั้งสิ้น แต่สมาชิกหลายคนกลับพยายามอภิปรายเสนอตัดงบกลาง แต่ปัญหาคือไม่มีทางแก้ไขได้ 100 %

การแก้ปัญหาน้ำส่วนใหญ่ใช้งบประมาณกลาง แต่ถูกอภิปรายให้ปรับลด

เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของประชาชน ทั้งการพัฒนาระบบชลประทานการจัดทำบ่อกักเก็บน้ำ รวมถึงการระบายน้ำออกทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับพื้นที่ของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำได้ทีเดียวทั้งหมด เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

ทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งเกษตรกร พยายามแก้ไขปัญหา แต่ต้องคำนึงถึงขั้นตอนที่ซับซ้อนด้วย จะเอาแต่หลักวิชาการอย่างเดียวมาแก้ปัญหาคงไม่ได้ ต้องเอาพฤติกรรมและความเป็นคนไทยมาพิจารณา เพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการ

รวมถึงขอให้ ส.ส.ไปพูดคุยกับประชาชนและหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย หากสามารถดำเนินการได้ รัฐบาลก็มีงบประมาณแก้ปัญหาให้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ และมีเป้าหมายว่าจะทำอย่างไรให้มีพื้นที่ชลประทานมากขึ้นและน้ำจะไม่ท่วม

WRITER

RELATED

“นายกฯ” เสียใจ กรณีนักผจญเพลิงเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้บ้าน-อาคารถล่ม

“นายกฯ” เสียใจ กรณีนักผจญเพลิงเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้บ้าน-อาคารถล่ม

(3 เม.ย.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ติดตามเหตุการเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยอัญมณี 17 หมู่บ้านกฤษดานคร 31…

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

ประธานรัฐสภา ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะเสนอญัตติใหม่ สามารถทำได้ในสมัยประชุมหน้า

นายกฯ ยืนยันแอสตร้าเซนเนก้าไม่มีผลข้างเคียง เร่งสธ.อนุญาตนำเข้าเพิ่ม

นายกฯ ยืนยันแอสตร้าเซนเนก้าไม่มีผลข้างเคียง เร่งสธ.อนุญาตนำเข้าเพิ่ม

ระบุ ครม.ที่ฉีดวันนี้ ทุกคนยังปรกติดี ไม่เป็นอะไร ขอให้ประชาชนมั่นใจ

อนุทิน รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ของชิโนแวค

อนุทิน รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ของชิโนแวค

ระบุ ขอให้เชื่อมั่นในความปลอดภัย

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การมีลงมติ "ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล"

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

'สิระ'​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​ของ รมต. ที่ถูกซักฟอก

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

วันที่ 2 การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันแรก 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก