ฉีดวัคซีนโควิด วัคซีนซิโนฟาร์ม เมืองพัทยาพร้อม

“เมืองพัทยาพร้อม” เปิดลงทะเบียนฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ 1 แสนโดส 28 มิ.ย.นี้

คณะผู้บริหารและคณะทำงานเมืองพัทยา ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการ “เมืองพัทยาพร้อม” เปิดให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนเข้ารับการจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

Home / NEWS / “เมืองพัทยาพร้อม” เปิดลงทะเบียนฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ 1 แสนโดส 28 มิ.ย.นี้

ประเด็นน่าสนใจ

 • คณะผู้บริหารและคณะทำงานเมืองพัทยา ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการ “เมืองพัทยาพร้อม”
 • เปิดให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนเข้ารับการจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
 • สำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยาจำนวน 50,000 คน หรือ 100,000 โดส

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64 คณะผู้บริหารและคณะทำงานเมืองพัทยา ได้ร่วมแถลงข่าวโครงการ “เมืองพัทยาพร้อม” เพื่อเปิดให้บริการประชาชนในการลงทะเบียนเข้ารับการจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้สั่งจองผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนชาวเมืองพัทยาจำนวน 50,000 คน ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเมืองพัทยาอย่างน้อย 1 ปี และมีอายุตั้งแต่ 18 – 90 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและให้ประชาชนชาวเมืองพัทยาได้เข้าถึงสิทธิในการรับวัคซีนอย่างครอบคลุม จึงได้ทำการเปิดช่องทางการลงทะเบียน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนแบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน Google Form “เมืองพัทยาพร้อม” https://sites.google.com/view/pattayaready โดยระบบจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป
 2. สำหรับประชาชนที่ไม่มีความชำนาญเรื่องการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ตามจุดให้บริการต่างๆ ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ตามจุดให้บริการต่างๆ ดังนี้
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา หน้าห้องกลุ่มกฎหมาย ชั้น 1 อาคาร 2
 • โรงพยาบาลเมืองพัทยา
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม)
 • ชายหาดพัทยา ตรงข้ามซอยพัทยา 6 (ยศศักดิ์)
 • โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
 • โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
 • โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)
 • โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตอุดมศึกษา)

โดยเอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ ในส่วนของประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว แต่อยากมาลงทะเบียนในแบบฟอร์ม “เมืองพัทยาพร้อม” ก็สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ ซึ่งทางระบบจะมีการจัดการข้อมูลการจัดสรร และให้บริการวัคซีนตามความเหมาะสม รวมทั้งผู้ป่วยก็สามารถให้บุตรหลานมาลงทะเบียนแทนได้ และจะมีช่องทางการลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา แต่อาศัยไม่ถึง 1 ปี

สำหรับกรณีประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพในพื้นที่เมืองพัทยา ยังอยู่ในส่วนที่รัฐบาล และ ศบค. จัดสรรวัคซีนให้ตามนโยบายภาครัฐเช่นเดิม โดยสามารถลงทะเบียนตามช่องทางต่าง ๆ ได้ตามปกติ เพื่อรับการฉีดวัคซีน ตามที่ส่วนกลางกำหนดและจัดสรรให้