รถไฟเชื่อม 3 สนามบิน ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

“ศักดิ์สยาม” หารือ ปตท.แก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่สร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงฯ พร้อมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท.…

Home / NEWS / “ศักดิ์สยาม” หารือ ปตท.แก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่สร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน

ประเด็นน่าสนใจ

  • รมว.กระทรวงคมนาคม ร่วมหารือ ปตท. แก้ปัญหาส่งมอบพื้นที่สร้างรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน
  • เนื่องติดปัญหามีท่อน้ำมันและท่อก๊าซกีดขวางบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
  • และการให้บัตรส่วนลดราคาก๊าซ NGV แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงฯ พร้อมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมหารือ

โดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ – อู่ตะเภา) ซึ่งมีท่อน้ำมันและท่อก๊าซกีดขวางบริเวณพื้นที่ดังกล่าว และการให้บัตรส่วนลดราคาก๊าซ NGV แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่ากระทรวงฯ ได้ขอความร่วมมือ ปตท. ใช้พื้นที่ตั้งจุดตรวจเข้มข้นโดยสารสาธารณะ Checking Point ภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. เพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ การมีใบอนุญาตขับรถถูกต้องตรงตามประเภท คุมเข้มชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถ และตรวจความพร้อมของรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ซึ่งปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการใช้พื้นที่จุดตรวจฯ ภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. จำนวน 19 แห่ง ซึ่งบางแห่งไม่สามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้ ทั้งนี้ ปตท. ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

X