PM 2.5 ฝุ่นละออง หน้ากากกันฝุ่น

หลายพื้นที่ฝุ่นละอองลดลง แต่ยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หลายพื้นที่พบว่าปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในช่วงเช้าวันนี้ แม้อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศปิด มีเมฆเป็นส่วนมากและมีหมอกในตอนเช้า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หลายพื้นที่พบว่าปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา โดยจากการลงพื้นที่สำรวจในย่านรามคำแหงตั้งแต่ช่วงมืด พบฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย แต่มีปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวาน…

Home / NEWS / หลายพื้นที่ฝุ่นละอองลดลง แต่ยังอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หลายพื้นที่พบว่าปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ในช่วงเช้าวันนี้ แม้อากาศยังคงลอยตัวไม่ดี สภาพอากาศปิด มีเมฆเป็นส่วนมากและมีหมอกในตอนเช้า คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่หลายพื้นที่พบว่าปริมาณฝุ่นละอองลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา โดยจากการลงพื้นที่สำรวจในย่านรามคำแหงตั้งแต่ช่วงมืด พบฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย แต่มีปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวาน สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ไกลขึ้น

เนื่องจากฝุ่นละอองเบาบางลงยกเว้นในเขตจตุจักร บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมีปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดและมีผลต่อสุขภาพ โดยในจุดนี้ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะจำนวนหลายสิบคัน นำรถฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่ทำความสะอาดล้างถนนและทางเท้าบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ ใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีการจราจรที่หนาแน่น โอกาสที่จะมีฝุ่นละอองในอากาศสูง โดยสำนักงานเขต จะดำเนินการลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องไปจนกว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

โดยล่าสุด กรมควบคุมมลพิษได้ประสานกับกรมฝนหลวงฯ จัดให้มีการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เตรียมทำ “ฝนเทียม” รอบพื้นที่ปริมณฑลวันนี้วันแรก หากความชื้นอากาศและทิศทางลมเหมาะสม เพื่อให้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานดีขึ้น ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนในช่วงกลางคืน พร้อมทั้งลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนแจกหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ N95 ซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณสวนลุมพินี ราชประสงค์ เขตบางคอแหลม เขตธนบุรี เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตบางขุนเทียน และประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานอุ่นไอรัก

ทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาและสำนักงานเขต ได้เคร่งครัดกับผู้ประกอบการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างรถไฟฟ้าอุโมงค์ทางลอด และสะพานข้ามทางแยก ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก ให้เพิ่มมาตรการตรวจจับรถควันดำ การเร่งระบายรถบริเวณที่ฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานเครื่องยนต์ใหม่และคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้สูงขึ้น หรือควบคุมการใช้รถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี ตลอดจนส่งเสริมการใช้รถโดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงที่ปลอดมลพิษมาใช้ทดแทนรถโดยสารรุ่นเก่าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยจะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ จนกว่าค่าฝุ่นละอองในอากาศจะลดลงอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน

ขอบคุณ INN

X