กยศ. มาตรการช่วยเหลือ กยศ. ลูกหนี้ กยศ.

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. [ผ่อนชำระ-ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง]

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐบาลมี “มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.” ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว แต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา
  • ลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ (ถึงธันวาคม 2564) / ผ่อนผันการหักเงินเดือนลูกหนี้ให้สามารถจ่ายขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน
  • ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกยศ. / ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี ถึงธันวาคม2564 / ผู้กู้ที่มีสถานะเปราะบาง จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ทั้งระบบ เพื่อลดภาระหนี้สิน และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน โดยปัจจุบันมีลูกหนี้ กยศ.กว่า 3.6 ล้านคน และผู้ค้ำประกันกว่า 2.8 ล้านคน ขณะนี้รัฐบาลมี “มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.” ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว แต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา ดังนี้

1️.ลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ (ถึงธันวาคม 2564)

  • ผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย เหลือ 0.01% ต่อปี
  • ผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว ได้รับการลดเงินต้น 5%
  • ผู้กู้ที่ชำระหนี้เพื่อปิดบัญชี ได้ลดเบี้ยปรับ 100%
  • ผู้กู้ที่ชำระหนี้คงค้าง เพื่อให้มีสถานะเป็นหนี้ปกติ ได้ลดเบี้ยปรับ 80%
  • ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%

2.ผ่อนผันการหักเงินเดือนลูกหนี้ให้สามารถจ่ายขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน

3.ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกยศ.

4.ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี ถึงธันวาคม2564

5.ผู้กู้ที่มีสถานะเปราะบาง จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น

  • พักชำระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีเป็นเวลา 2 ปี
  • ผ่อนผันการชำระหนี้สำหรับผู้มีรายได้น้อย/ผู้ประสบภัยพิบัติ

ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ปี 65 ลุ้นสภาเร่งผ่านกฎหมายใหม่ กยศ. ช่วยลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ย้อนหลัง

ปี 65 ลุ้นสภาเร่งผ่านกฎหมายใหม่ กยศ. ช่วยลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ย้อนหลัง

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563 เงินกู้ กยศ. มีหนี้เสีย (NPL) สูงถึง 63% สูงที่สุดในช่วง 25 ปี

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผู้กู้ยืม ปรับลำดับตัดชำระหนี้ ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ และลดยอดหักเงินเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือ ยกเลิกผู้ค้ำ – ลูกหนี้ดี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือ ยกเลิกผู้ค้ำ – ลูกหนี้ดี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

เริ่มแล้ว!! กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 64 ผ่านแอปฯ “กยศ. Connect”

เริ่มแล้ว!! กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 64 ผ่านแอปฯ “กยศ. Connect”

กยศ. ให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect” บนมือถือได้ ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

กยศ.ให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้าน ปีการศึกษา 64 เริ่ม 1 เม.ย.นี้

กยศ.ให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้าน ปีการศึกษา 64 เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ในปีการศึกษา 2564 กองทุนได้เตรียมเงินให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี

กยศ. เผยมาตรการช่วยลูกหนี้ ขอปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. เผยมาตรการช่วยลูกหนี้ ขอปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. เผย กรณีผู้กู้ยืมไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามอัตราที่กำหนด สามารถขออนุโลมปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. ชี้แจงกรณีให้บริษัทหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กยศ. ชี้แจงกรณีให้บริษัทหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงจากการที่มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วย กรณีที่กองทุนออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินและนำส่งเงินชำระคืนกองทุน

กยศ.ลดเบี้ยปรับ 80-100% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.64

กยศ.ลดเบี้ยปรับ 80-100% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.64

กยศ. เผยของขวัญปีใหม่เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินและของขวัญปีใหม่แก่ผู้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.64

กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 2564

กยศ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พร้อมให้กู้ยืม 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 2564

กยศ. เตรียมพร้อมให้กู้ยืมครบ 4 ลักษณะ ในปีการศึกษา 2564 ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

X