กยศ. มาตรการช่วยเหลือ กยศ. ลูกหนี้ กยศ.

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. [ผ่อนชำระ-ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง]

รัฐบาลมี "มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ." ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว แต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา

Home / NEWS / มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. [ผ่อนชำระ-ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง]

ประเด็นน่าสนใจ

  • รัฐบาลมี “มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.” ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว แต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา
  • ลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ (ถึงธันวาคม 2564) / ผ่อนผันการหักเงินเดือนลูกหนี้ให้สามารถจ่ายขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน
  • ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกยศ. / ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี ถึงธันวาคม2564 / ผู้กู้ที่มีสถานะเปราะบาง จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน ทั้งระบบ เพื่อลดภาระหนี้สิน และเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน โดยปัจจุบันมีลูกหนี้ กยศ.กว่า 3.6 ล้านคน และผู้ค้ำประกันกว่า 2.8 ล้านคน ขณะนี้รัฐบาลมี “มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.” ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว แต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา ดังนี้

1️.ลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ (ถึงธันวาคม 2564)

  • ผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ได้รับการลดอัตราดอกเบี้ย เหลือ 0.01% ต่อปี
  • ผู้กู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้และชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว ได้รับการลดเงินต้น 5%
  • ผู้กู้ที่ชำระหนี้เพื่อปิดบัญชี ได้ลดเบี้ยปรับ 100%
  • ผู้กู้ที่ชำระหนี้คงค้าง เพื่อให้มีสถานะเป็นหนี้ปกติ ได้ลดเบี้ยปรับ 80%
  • ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5%

2.ผ่อนผันการหักเงินเดือนลูกหนี้ให้สามารถจ่ายขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน

3.ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกยศ.

4.ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี ชะลอการบังคับคดี ถึงธันวาคม2564

5.ผู้กู้ที่มีสถานะเปราะบาง จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น

  • พักชำระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีเป็นเวลา 2 ปี
  • ผ่อนผันการชำระหนี้สำหรับผู้มีรายได้น้อย/ผู้ประสบภัยพิบัติ

ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC

X