ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ข่าวสดวันนี้ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ ๒

ที่ อาคารหอประชุมกองทัพเรือ กองทัพเรือและคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี จัดฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีขบวนเรือพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ ๒ การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารคในพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในการฝึกซ้อมขบวนเรือได้ตั้งรูปขบวนออกจากท่าวาสุกรีไปยังท่าราชวรดิษฐ์ มีกำลังพลฝีพายแต่งตัวเสมือนจริงและเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9…

Home / NEWS / ซ้อมใหญ่เสมือนจริง ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ ๒

ประเด็นน่าสนใจ

  • กำหนดซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีฯ มีอีกจำนวน 4 ครั้ง
  •  12 ธ.ค. 62 จัดพระราชพิธีเสด็จฯ เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ที่ อาคารหอประชุมกองทัพเรือ กองทัพเรือและคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี จัดฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีขบวนเรือพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งที่ ๒ การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารคในพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งในการฝึกซ้อมขบวนเรือได้ตั้งรูปขบวนออกจากท่าวาสุกรีไปยังท่าราชวรดิษฐ์ มีกำลังพลฝีพายแต่งตัวเสมือนจริงและเรือพระที่นั่งทั้ง 4 ลำได้แก่

  • เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
  • เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
  • เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9
  • และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์

อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือ ได้เผยแพร่กำหนดการซ้อมกำลังพลฝีพายและเตรียมจัดขบวนเรือพระราชพิธี การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โดยมีกำหนดการซ้อมย่อยอีกจำนวน 4 ครั้ง ในวันที่ 12, 19, 26 พฤศจิกายน และวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ส่วนการซ้อมใหญ่จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

X