กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนักเรียนดี

กลุ่มนักเรียนดี จิตอาสาร่วมทำความสะอาด พร้อมยื่น จม. ให้กำลังใจ ‘ตรีนุช’

ตัวแทนกลุ่มนักเรียนดี ยื่นจดหมายให้กำลังใจรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจิตอาสาช่วงทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

Home / NEWS / กลุ่มนักเรียนดี จิตอาสาร่วมทำความสะอาด พร้อมยื่น จม. ให้กำลังใจ ‘ตรีนุช’

ประเด็นน่าสนใจ

  • ตัวแทนกลุ่มนักเรียนดี ยื่นจดหมายให้กำลังใจรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  • พร้อมจิตอาสาช่วงทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
  • เพื่อทำความสะอาดจากเหตุการณ์ การทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

วันนี้ (21 มิ.ย.64) ตัวแทนกลุ่มนักเรียนดี ยื่นจดหมายให้กำลังใจรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจิตอาสาช่วงทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ จากเหตุการณ์การทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มนักเรียนเลวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

โดยทางตัวแทนนักเรียนดีได้กล่าวว่า ทางกลุ่มเห็นด้วย และยอมรับในการหลากหลายทางเพศ เพราะทุกเพศมีเกียรติ และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทั้งหมด รวมถึงเรื่องการเรียกร้องขอยกเลิกระเบียบทรงผม เครื่องแบบนักเรียน หากจะมีการเรียกร้องในเรื่องของการประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมความรุนแรงของอาจารย์บางท่าน ก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลมากกว่า และต้องช่วยกันแก้ไข โดยใช้ความเข้าใจเป็นจุดเชื่อมโยงให้เกิดสิ่งที่ดีต่อกันและกัน

ทั้งนี้ กลุ่มนักเรียนดียังมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่งดงาม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูอาจารย์ และศิษย์ คือความอบอุ่นที่ดีงามอย่างหนึ่ง ควรค่าแก่การดำรงรักษาไว้ การเคารพนอบน้อม การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างดำนนไปได้อย่างสงบสุขและสวยงาม

ภาพ : ธนโชติธนวิกรานต์ / กฤติกร จิตติอร่ามกูล

X