สวนดุสิตโพลล์ เรียนออนไลน์

สวนดุสิตโพลล์ระบุ “การศึกษาไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์”

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • สวนดุสิตโพลล์ ระบุ ประชาชน 68.52% มองว่า การเรียนออนไลน์จะทำให้คุณภาพการศึกษาไทยแย่ลง
 • ครูสวนใหญ่ กังวลเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอน สัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • ผู้ปกครองกลัว นร.ไม่มีสมาธิในการเรียน ส่วนผู้เรียนกังวลจะเรียนไม่เข้าใจ
 • กว่า 63% ระบุ การศึกษาไทยยังไม่พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์

จากสถานการณ์การการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถานศึกษาโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดง เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทำให้ทุกฝ่ายต้องมีการปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้

โดยทางสวนดุสิตโพลล์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนการเรียนแบบออนไลน์เพื่อสะท้อนความคิดเห็นจากมุมมองของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

ประชาชนมอง กระทรวงไม่พร้อม

จากกลุ่มตัวอย่าง 3,749 คน ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ระหว่าง 14 – 17 มิถุนายน 2564 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลกับความไม่พร้อมในการเรียนการสอนถึง 51.35% และระบุว่า การศึกษาของไทยยังไม่พร้อมกับการเรียนการสอนออนไลน์ ถึง 63.30%

ซึ่งสิ่งที่ในกลุ่มครู-อาจารย์ กังวลคือ ในประเด็นของอุปกรณ์ในการสอนไม่พร้อม เช่นอินเตอร์เน็ต สูงถึง 77.18% ในขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ กังวลว่า บุตรหลานจะไม่มีสมาธิในการเรียน – ไม่มีสมาธิในการเรียนเท่าที่ควร สูงถึง 65.80% ทางด้านของผู้เรียน 74.25% มีความกังวลว่า จะเรียนไม่เข้าใจ

ส่วนสิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน มากที่สุดคือ อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเรียนออนไลน์ 62.22% รองลงมาคือ มีส่วนลด/ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับผู้เรียน 58.28% และต้องการมีส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 55.80%

ซึ่งโดยสรุปแล้วหลายฝ่ายมองว่า การเรียนออนไลน์จะทำให้คุณภาพการศึกษาไทยแย่ลง 68.52%

รายละเอียดคำถาม – ผลสำรวจ

ในประเด็นคำถาม จากที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ประชาชนคิดว่า ณ วันนี้ มีความพร้อมหรือไม่

 • ไม่พร้อม 51.35%
 • พร้อม 32.33%
 • ไม่แน่ใจ 16.32%

ประชาชนคิดว่าการศึกษาไทย ณ วันนี้ พร้อมที่จะเรียนออนไลน์หรือไม่

 • ไม่พร้อม 63.30%
 • พร้อม 21.31%
 • ไม่แน่ใจ 15.39%

สิ่งที่ “ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชนทั่วไป” กังวลเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์คือ

ครู

 • อุปกรณ์ไม่พร้อม อินเทอร์เน็ตช้า 77.18%
 • ผู้ปกครองไปทำงาน ไม่มีใครดูแลผู้เรียนที่บ้าน 69.74%
 • ผู้เรียนไม่เข้าใจ/เรียนไม่ทัน 67.31%

ผู้ปกครอง

 • ไม่มีสมาธิ ขาดความกระตือรือร้น 66.16%
 • ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอน 64.64%
 • ผู้เรียนได้ความรู้ไม่เต็มที่ 61.65%

นักเรียน

 • เรียนไม่เข้าใจ เรียนไม่ทัน 74.25%
 • ไม่ได้พบเพื่อน ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 63.47%
 • ได้ความรู้ไม่เท่ากับเรียนในห้องเรียน 62.28%

ประชาชนทั่วไป

 • ไม่มีสมาธิในการเรียนเท่าที่ควร 65.80%
 • ไม่เข้าใจเนื้อหา เรียนไม่ทัน 61.92%
 • อุปกรณ์ไม่พร้อม เช่น แท็บเล็ต อินเทอร์เน็ต 60.26%

สิ่งที่อยากให้ภาครัฐ/สถานศึกษาช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ คือ

 • อันดับ 1 สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับเรียนออนไลน์ 62.22%
 • อันดับ 2 มีส่วนลด/ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับผู้เรียน 58.28%
 • อันดับ 3 มีส่วนลดค่าบำรุงการศึกษา 55.80%
 • อันดับ 4 จัดการเรียนการสอนโดยเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียน 50.30%
 • อันดับ 5 มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการเรียนออนไลน์ 49.57%

ประชาชนคิดว่าการเรียนออนไลน์จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาระดับชั้นใดมากที่สุด

 • ระดับปฐมวัย 35.57%
 • ระดับประถมศึกษา 33.77%
 • ระดับมัธยมศึกษา 23.51%
 • ระดับอุดมศึกษา 7.15%

ประชาชนคิดว่าการเรียนออนไลน์จะทำให้คุณภาพการศึกษาไทยเป็นอย่างไร

 • แย่ลง 68.52%
 • เหมือนเดิม 25.40%
 • ดีขึ้น 6.08%


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

11 คอร์สเรียนฟรี ภาษาที่สาม จาก ม.สงขลานครินทร์󠁧󠁢󠁥 น่าเรียนทุกคอร์ส

11 คอร์สเรียนฟรี ภาษาที่สาม จาก ม.สงขลานครินทร์󠁧󠁢󠁥 น่าเรียนทุกคอร์ส

เรียนฟรีอัปสกิลภาษา! แนะนำ 11 คอร์สเรียน ภาษาที่สาม ถือว่าเป็นสกิลที่สำคัญเพราะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลก เพิ่มโอกาสในการทำงานได้มากขึ้นไปอีก

วัยเด็ก วัยทำงาน อาจเสี่ยง เบาหวานขึ้นจอตา โดยไม่รู้ตัว

วัยเด็ก วัยทำงาน อาจเสี่ยง เบาหวานขึ้นจอตา โดยไม่รู้ตัว

เรียนออนไลน์ หรือ Work From Home นั่งหน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์อยู่บ้านนาน ๆ กินอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลมากเกินไป ขาดการออกกำลังกาย เสี่ยงโรคเบาหวาน

รู้จัก 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

รู้จัก 3 แพลตฟอร์มฝึก Future skill จาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

แพลตฟอร์มและหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะที่น่าสนใจจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ

10 กรุ๊ป LINE OpenChat น่าติดตาม ช่วยเสริมสกิล อัปเดตความรู้รอบด้าน

10 กรุ๊ป LINE OpenChat น่าติดตาม ช่วยเสริมสกิล อัปเดตความรู้รอบด้าน

อัปเดตสาระความรู้แบบฟรีๆ ช่วงอยู่บ้าน 10 กรุ๊ป LINE OpenChat น่าติดตาม รวมผู้คนที่สนใจและ มีความชอบในเรื่องเดียวกันมาแบ่งปันพูดคุยตลอด 24 ชม.

เจาะลึกโลก “นางงาม กับคอร์สภาษาสเปน” อักษรฯ จุฬาฯ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

เจาะลึกโลก “นางงาม กับคอร์สภาษาสเปน” อักษรฯ จุฬาฯ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

อักษรฯ จุฬาฯ ชวนผู้สนใจติวเข้มภาษา และวัฒนธรรมสเปน ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน กับคอร์สแรกในประเทศไทย “ภาษาสเปนกับนางงาม”

หมอประเสริฐ ฝากคำถามชวนคิดให้คุณพ่อคุณแม่ เด็กอนุบาลเรียนออนไลน์ ได้อะไร?

หมอประเสริฐ ฝากคำถามชวนคิดให้คุณพ่อคุณแม่ เด็กอนุบาลเรียนออนไลน์ ได้อะไร?

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหนักใจกับปัญหาเรื่องการศึกษาของลูก โดยเฉพาะในเด็กเล็ก และวิธีรับมือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ควรทำในยุคที่พัฒนาการเด็ดถดถอย

Beautiful Death การตายอย่างมีคุณภาพ วิชาที่เรียนเพื่อให้เข้าใจชีวิต “เรามีชีวิตอยู่ไปทำไม?”

Beautiful Death การตายอย่างมีคุณภาพ วิชาที่เรียนเพื่อให้เข้าใจชีวิต “เรามีชีวิตอยู่ไปทำไม?”

เพราะทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุด จุฬาฯ เปิดวิชา Beautiful Death เพื่อการเข้าใจชีวิตผ่านมุมมองการตายอย่างมีคุณภาพ คอร์สใหม่จาก Chula MOOC

กทม. เผย การเรียนที่บ้านแบบ 4 ON ให้ค่าอาหาร น.ร. คนละ 40 บาท/วัน

กทม. เผย การเรียนที่บ้านแบบ 4 ON ให้ค่าอาหาร น.ร. คนละ 40 บาท/วัน

ซึ่งการเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนปลอดภัยจากโรคโควิด-19

X