พรรคพลังประชารัฐ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า

“ธรรมนัส” นั่งเก้าอี้เลขาฯพรรค พปชร. – ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวหน้าพรรคต่ออีกสมัย

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดประชุมใหญ่สามัญพปชร. ปี’64 จังหวัดขอนแก่น ในวาระเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคชุดใหม่

Home / NEWS / “ธรรมนัส” นั่งเก้าอี้เลขาฯพรรค พปชร. – ‘บิ๊กป้อม’ นั่งหัวหน้าพรรคต่ออีกสมัย

ประเด็นน่าสนใจ

  • พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดประชุมใหญ่สามัญพปชร. ปี’64 จังหวัดขอนแก่น ในวาระเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคชุดใหม่
  • ที่ประชุมเสนอเพียงรายชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย
  • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค ด้วยคะแนนเสียง 556 คะแนน

วันนี้ (18 มิ.ย.64) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ประจำปีครั้งที่ 1/ 2564 ในวาระเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคชุดใหม่ โดยในที่ประชุมได้มีการนับคะแนน และลงมติในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค รวม 26 คน ดังนี้

  • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคอีกสมัย แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียงรายชื่อเดียว บัตรดี 582 คะแนน บัตรเสีย 12 คะแนน
  • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค โดยมีการเสนอชื่อเพียงรายชื่อเดียว ด้วยคะแนนเสียง 556 คะแนน บัตรเสีย 14 คะแนน ไม่ลงคะแนน 23 คะแนน
  • นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค คะแนนเสียง 565 คะแนน
  • นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

ทั้งนี้ในส่วนคณะกรรมการบริหารพรรค ในที่ประชุมได้มีการนับคะแนนและลงมติ จำนวน 22 คน ดังนี้

1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ ได้รับคะแนน 560 คะแนน
2.นายวิรัช รัตนเศรษฐ ได้รับคะแนน 547 คะแนน
3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้รับคะแนน 539 คะแนน
4.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้รับคะแนน 545 คะแนน
5.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้รับคะแนน 542 คะแนน
6.นายอนุชา นาคาศัย ได้รับคะแนน 544 คะแนน
7.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ได้รับคะแนน 547 คะแนน
8.นายสุพล ฟองงาม ได้รับคะแนน 545 คะแนน
9.นายนิโรธ สุนทรเลขา ได้รับคะแนน 545 คะแนน
10.นายไผ่ ลิกค์ ได้รับคะแนน 534 คะแนน
11.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ได้รับคะแนน 534 คะแนน
12.นางประภาพร อัศวเหม ได้รับคะแนน 535 คะแนน
13.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้รับคะแนน 537 คะแนน
14.นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้รับคะแนน 538 คะแนน
15.นายสุชาติ ชมกลิ่น ได้รับคะแนน 491 คะแนน
16.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ได้รับคะแนน 531 คะแนน
17.นายสุชาติ อุสาหะ ได้รับคะแนน 532 คะแนน
18.นายรงค์ บุญสวยขวัญ ได้รับคะแนน 533 คะแนน
19.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร ได้รับคะแนน 540 คะแนน
20.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ได้รับคะแนน 539 คะแนน
21.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ได้รับคะแนน 542 คะแนน
22.นายสมเกียรติ วอนเพียร ได้รับคะแนน 541 คะแนน

อย่างไรก็ตามการจัดประชุมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น อนุญาตภายใต้มาตรการป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19

X