ยึดเสื้อวิน วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

กทม.นำร่อง สำรวจความเห็นวินฯ ก่อนใช้มาตรการยึดเสื้อวิน 3 ปี

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กทม. เตรียมผลักดันโครงการ “จุดกวดชัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า”
  • มาตรการลงโทษวินรถจักรยานยนต์ที่ชับชื่รถบนทางเท้า โดยการยึดเสื้อวินเป็นเวลา 3 ปี
  • ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.61 จนถึงวันที่ 7ต.ค.62 สามารถจับกุมผู้ฝ่าฝืนได้ 24,511 ราย

บริเวณวินรถจักรยานยนต์ ซอยสุชุมวิท 21 ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจ และสอบถามความคิดเห็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง และประชาชน เกี่ยวกับ โครงการ “จุดกวดชัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า” และมาตรการลงโทษวินรถจักรยานยนต์ที่ชับชื่รถบนทางเท้า โดยการยึดเสื้อวินเป็นเวลา 3 ปี

โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญต่อบัญหาผู้ฝ่าฝืนนำรถขึ้นจอ หรือ ขับขี่บนทางเท้าเป็นอันดับต้นๆ เพราะส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าเป็นอันมาก ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครดำเนินโครงการ “จุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า” มาตั้งต่วันที่ 9 ก.ค.61 จนถึงวันที่ 7ต.ค.62 สามารถจับกุมผู้ฝ่าฝืนไต้ 24,511 ราย ว่ากล่าวตักเตือนจำนวน 4,225 ราย ดำเนินการ

เปรียบเทึยบปรับ 18,221 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินคดี อย่างไรก็ตามทางกรุงเทพมหานครยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนอย่างต่อเนื่องว่า ยังมีผู้ฝ่าฝืนขับขี่ หรือจอดรถจักรยานยนต์เป็นจำนวนมาก

ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีผู้ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างถูกร้องเรียนด้วย การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้ที่ขับขี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง ต้องปฏิบัติ และทำให้เป็นการรบกวน กีดขวางการสัญจรของผู้ใช้ทางเท้า ตลอดจนอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้ทางเท้าอีกด้วย

โฆษกกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่นำร่องในพื้นที่เขตวัฒนา และเขตคลองเตย เพื่อสำรวจ และสอบถามความคิดเห็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง และประชาชนเกี่ยวกับโครงการ “จุดกวดขัน จับ-ปรับ รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้า”

รวมถึงมาตราการยึดเสื้อวินเป็นเวลา 3 ปี ซึ่ง กทม. จะให้เป็น มาตรการลงโทษ กรณีที่ผู้ขับซี่วินจักรยานยนต์รับจ้างฝ่าฝืนขับขี่ หรือจอดบนทางเท้า ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสำรวจทั้ง 50 เขตเพื่อรวบรวม และนำข้อมูล เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ซึ่งมีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธาน และกรุงเทพมหานครเป็นอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันในฟื้นที่กรุงเทพมหานครมีวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ลงทะเปียนถูกต้องจำนวน 5,513 วิน ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง 88,578 ราย จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างทุกคน ปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รายอื่นๆ

อนึ่ง กรุงเทพมหานคร ได้ประสานความช่วมมือกับ กอ.รมน.กทม. และกรมการขนส่งทางบก ดำเนินการกวดชันการฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่มีการอนุโลม โดยหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ขับช่วินจักรยานยนต์รับจ้างทุกคน


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

X