พื้นที่สีแดงเข้ม มาตรการโควิด-19 โควิด-19

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ขณะที่หลังมีการปรับพื้นที่ก็มีการปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

Home / NEWS / ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ศบค. เคาะมติผ่อนคลายมาตรการพื้นที่ 4 จังหวัด ให้นั่งกินในร้านอาหารเเละเล่นกีฬากลางเเจ้ง เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า จากการติดตามการระบาดของโรค COVID-19 โดยมีการปรับพื้นที่การระบาด ดังนี้

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส
  • พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด คือ จันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระยอง ระนอง ราชบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม ขณะที่อีก 53 จังหวัด คือพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ขณะที่หลังมีการปรับพื้นที่ก็มีการปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายด้วยโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน คือ การจัดกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 50 คน, พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 100 คน, พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 150 คน และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนมากกว่า 200 คน

สามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สามารถบริโภคในร้านได้ โดยกรณีมีเครื่องปรับอากาศให้นั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน), พื้นที่ควบคุมสูงสุด บริโภคในร้านได้ เปิดไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน), พื้นที่ควบคุม บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (งดการจำหน่าย และดื่มสุราในร้าน) และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ

อีกทั้ง ศูนย์การค้าพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. พื้นที่ควบคุมสูงสุดเปิดบริการได้ตามปกติ พื้นที่ควบคุม เปิดบริการได้ตามปกติ และพื้นที่เฝ้าระวังสูง เปิดบริการได้ตามปกติ

การใช้สถานศึกษาจัดกิจกรรม

การใช้สถานศึกษาสำหรับกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พื้นที่ควบคุม ให้ใช้อาคาร สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ใช้อาคาร สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากตามมาตรการที่กำหนด

นอกจากนี้ ให้ปิดสถานที่เล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยกเว้นสถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. แข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม, พื้นที่ควบคุมสูงสุด เปิดบริการได้ตามปกติทุกประเภท ไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม

ทั้งนี้ ให้เริ่มผ่อนคลายได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งจะมีข้อกำหนดออกมาทางราชกิจจานุเบกษา

เพิมเติม ข้อเสนอเพื่อพิจารณาการผ่อนคลายสำหรับถ่ายทำภาพยนต์ และรายการโทรทัศน์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวถึงกรณีการผ่อนคลายสำหรับการถ่ายทำภาพยนต์ และรายการโทรทัศน์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอขออนุญาต ดังนี้

  • ให้มีผู้เข้าร่วมถ่ายทำไม่เกิน 50 คน ต้องพิจารณาเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ด้วย อย่างน้อย 4 ตาราเมตรต่อคน
  • ให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมหน้ากาก บางช่วงเวลา เช่น รายการละคร เฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก รายการประกวดร้องเพลง เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประกวดที่มีการจัดพื้นที่เฉพาะไว้ ผู้ประกาศข่าว โดยจะต้องจัดให้มีฉากกั้น เว้นระยะห่าง และ
  • แนวปฎิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
X