ฝนตกภาคใต้ ภาคใต้ มรสุมภาคใต้

‘อนุพงษ์’ สั่งการผู้ว่าฯ 14 จว.ภาคใต้ เตรียมรับมือน้ำท่วม

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม บริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ได้ และเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ บกปภ.ช. ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 14…

Home / NEWS / ‘อนุพงษ์’ สั่งการผู้ว่าฯ 14 จว.ภาคใต้ เตรียมรับมือน้ำท่วม

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมอุตุฯ เผยช่วงระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค.62 ภาคใต้และอ่าวไทยจะมีฝนตกหนัก
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ผู้ว่าฯ 14 จังหวัดภาคใต้ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบฯ เตรียมรับมือน้ำท่วม
  • พร้อมประเมินสถานการณ์ 24 ชั่วโมง หากมีแนวโน้มสูง พร้อมสั่งอพยพทันที

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ได้ติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงกลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคม บริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย

ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคใต้ได้ และเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ บกปภ.ช. ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรงที่อาจเกิดขึ้น
โดยต้องให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง ทั่วถึงในทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติตนและช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

ประเมินสถานการณ์ 24 ชั่วโมง

ตลอดจนให้ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สภาวะอากาศ สภาพน้ำท่า น้ำหลาก และคลื่นลมในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากเห็นว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้เสนอผู้มีอำนาจตามกฎหมายแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ พร้อมสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปอยู่ในจุดปลอดภัยในทันที

นอกจากนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ได้เน้นย้ำให้ยึดแนวทางการจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแบ่งมอบภารกิจ พื้นที่ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนตามสถานการณ์ความรุนแรงและความซับซ้อนของภัย

พร้อมกำหนดขั้นตอน วิธีการที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รายงานสถานการณ์มายังกองอำนวยการกลางอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถประสานงานขอรับความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนสาธารณภัย โทร. 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง