ข่าวสดวันนี้ บริจาคเลือด

ประชาชนแห่บริจาคเลือด หลังเกิดวิกฤตเลือดขาดแคลน

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยออกประกาศว่า ขณะนี้เลือดคงคลังมีน้อยไม่พอกับการให้บริการโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถจ่ายได้เพียง 60% ของความต้องการเท่านั้น พร้อมเชิญชวนบริจาคโลหิต A B O AB เนื่องจากเลือดคงคลังไม่พอจ่าย เพราะผู้ป่วยมีความต้องการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้น วันละ 2,600…

Home / NEWS / ประชาชนแห่บริจาคเลือด หลังเกิดวิกฤตเลือดขาดแคลน

ประเด็นน่าสนใจ

  • สาเหตุของการแคลนเลือดในครัง เพราะมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และต้องเตรียมเลือดสำรองไว้ในช่วงเทศกาล
  • ผู้สนใจสามารถไปบริจาคเลือดได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยออกประกาศว่า ขณะนี้เลือดคงคลังมีน้อยไม่พอกับการให้บริการโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถจ่ายได้เพียง 60% ของความต้องการเท่านั้น

พร้อมเชิญชวนบริจาคโลหิต A B O AB เนื่องจากเลือดคงคลังไม่พอจ่าย เพราะผู้ป่วยมีความต้องการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้น วันละ 2,600 – 3,000 ยูนิต ส่งผลกระทบทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนการผ่าตัด

ล่าสุด วันนี้ ประชาชนต่างทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคเลือด ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน หลังจากก่อนหน้านี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป เนื่องจากปริมาณเลือดคงคลังมีไม่พอจ่าย

เลือดขาดแคลนเพราะมีผู้ป่วยมากขึ้น แถมปิดเทอมไม่สามารถนำรถขอรับบริการตามสถานศึกษาได้

เพราะผู้ป่วยมีความต้องการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้น ในปริมาณวันละ 2,600 – 3,000 ยูนิต ส่งผลกระทบทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนการผ่าตัด ขณะที่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชนมาบริจาคเลือดมากขึ้น โดยวันที่ 25 ต.ค. มีผู้มาบริจาค 1,500 ยูนิต(คน) และวันที่ 26 ต.ค. มีผู้มาบริจาค 1,600 ยูนิต (คน)

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นมา ปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติลดลงและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ปกติที่เคยได้รับบริจาคโลหิตตามเป้าหมายที่ 2,000 ถึง 2,500 ยูนิตต่อวัน ลดลงเหลือเพียง 1,500 ถึง 1,700 ยูนิต

จึงส่งผลกระทบ ให้ทางศูนย์ฯ ส่งเลือดไปยังโรงพยาบาล 160 กว่าแห่งทั่วประเทศ ได้เพียง 1,600 ถึง 2,000 ยูนิตต่อวัน คิดเป็นประมาณ 60% ของความต้องการเท่านั้นส่งผลให้การผ่าตัดของผู้ป่วยบางรายจะต้องเลื่อนออกไปก่อนซึ่งหลังจากมีการประชาสัมพันธ์ออกไปก็มีผู้มีบริจาคเพิ่มขึ้น

ส่วนสาเหตุที่เลือดขาดแคลน ซึ่งขึ้นเกิดในช่วงปิดเทอมเนื่องจากรถหน่วยเคลื่อนพื้นที่ไม่สามารถไปรถบริจาคเลือดตามสถาบันการศึกษาได้ อีกทั้งรวมถึงในช่วงนี้ยังเป็นช่วงก่อนถึงเทศกาลวันหยุดยาว

ผู้สนใจสามารถไปบริจาคเลือดได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย

จำเป็นที่ศูนย์จะต้องสำรองเลือดไว้เผื่อฉุกเฉินจากการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ซึ่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ต้องการบริจาคเลือดเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการบริจาค โดยเฉพาะเพศหญิงที่มักจะมีภาวะโลหิตจาง

อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการบริจาคเลือด สามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ที่ขยายเวลารับการบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 19.30 น.

ส่วนภูมิภาคที่ให้บริการโลหิตแห่งชาติและงานบริการโลหิตแห่งชาติรวม 13 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศไทย