การบินไทย ศาลล้มละลายกลาง เเผนฟื้นฟูกิจการ

ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบ “แผนฟื้นฟูการบินไทย”

คัดลอก URL แล้ว

ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบ “แผนฟื้นฟูการบินไทย” ส่งผลให้ 5 ผู้บริหารแผนฯ มีอำนาจฟื้นฟูกิจการต่อไป

วันนี้ (15 มิ.ย. 2564) ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดฟังคำสั่งศาลในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย ซึ่งหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้รับคำคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้จำนวน 2 ฉบับ คำชี้แจงของผู้ทำแผน ตลอดจนความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในประเด็นต่าง ๆ แล้ว

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ ซึ่งมีผลให้ผู้บริหารแผนที่ถูกเสนอชื่อตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไข มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

รายชื่อผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ประกอบด้วย

  • นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
  • นายพรชัย ฐีระเวช
  • นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
  • นายไกรสร บารมีอวยชัย
  • นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

เเผนการฟื้นฟูการบินไทย

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย กล่าวว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับแผนฟื้นฟูเป็นที่เรียบร้อย และให้ผู้บริหารแผน และผู้บริหารดำเนินการตามแผนฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถขยายระยะเวลาดำเนินการของแผนได้ครั้งละ 1 ปี รวมไม่เกิน 7 ปี ซึ่งก็มั่นใจว่าเป็นกรอบเวลาที่สามารถดำเนินการได้

นายชาญศิลป์ กล่าวอีกว่า ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย และขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยเชื่อมั่นว่าการบินไทยพร้อมที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจและให้บริการ โดยมีแผนธุรกิจที่จะกลับมาให้บริการด้านการบินทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง และเชื่อว่าการบินไทยจะสามารถฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่แข็งแกร่งและสร้างกำไรในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ การบินไทย ได้มีการขอบคุณศาลล้มละลายกลาง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คณะผู้จัดทำแผนทั้ง 7 ท่าน และพนักงานทุกคนที่มีส่วนทำให้การบินไทยได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางและมอบโอกาสให้การบินไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ อีกทั้ง ขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยเชื่อมั่นว่าการบินไทยพร้อมที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจและให้บริการ เพื่อกลับมาเป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศได้อีกครั้งหนึ่ง


แท็ก: NEWS , , ,

RELATED

การบินไทยพลิก! กำไร 9 เดือนแรก ปี 64 กว่า 51,000 ล้านบาท

การบินไทยพลิก! กำไร 9 เดือนแรก ปี 64 กว่า 51,000 ล้านบาท

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวผลประกอบการรอบ 9 เดือน ปี 2564

ตัวแทนสหภาพการบินไทย ร้อง ก.แรงงาน ค้านแก้กฎหมายเอื้อนายทุน

ตัวแทนสหภาพการบินไทย ร้อง ก.แรงงาน ค้านแก้กฎหมายเอื้อนายทุน

สหภาพแรงการบินไทย ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คัดค้านการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเอื้อนายทุน

‘การบินไทย’ ปี 63 ขาดทุนกว่า 1.4 แสนล้านบาท

‘การบินไทย’ ปี 63 ขาดทุนกว่า 1.4 แสนล้านบาท

ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 141,180 ล้านบาท

กระแสดี!! ‘การบินไทย’ จัดเที่ยวสายบุญ บินวน 99 วัด ฉลองปีใหม่ 64

กระแสดี!! ‘การบินไทย’ จัดเที่ยวสายบุญ บินวน 99 วัด ฉลองปีใหม่ 64

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษ “บินรับพรปีใหม่ สุขใจตลอดปี” ฉลองปีใหม่ต้อนรับปี 2564 ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2563

เต็มทุกที่นั่ง!! ‘บินรับมงคลบนฟากฟ้า’ บินวน 99 วัด กับการบินไทย

เต็มทุกที่นั่ง!! ‘บินรับมงคลบนฟากฟ้า’ บินวน 99 วัด กับการบินไทย

ก่อนหน้า ’ทัวร์เอื้องหลวง’ จัดแคมเปญเที่ยวบินพิเศษบนเส้นทางแห่งศรัทธา ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยถึง 99 แห่ง

‘การบินไทย’ ประกาศโล๊ะขายเครื่องบินมือสอง 34 ลำ

‘การบินไทย’ ประกาศโล๊ะขายเครื่องบินมือสอง 34 ลำ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศขายเครื่องบินมือสองจำนวน 34 ลำ ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเกินกว่า 20 ปี (A340 มีอายุเฉลี่ย 12-15 ปี) ทั้งหมดยังสามารถใช้งานได้และจะมีสัญญาขายที่ไม่มีประกันหลังการขาย

‘การบินไทย’ จัดโปรฯสายบุญ บินวน 99 วัด แบบไม่ลงจอด

‘การบินไทย’ จัดโปรฯสายบุญ บินวน 99 วัด แบบไม่ลงจอด

'ทัวร์เอื้องหลวง' จัดแคมเปญเที่ยวบินพิเศษบนเส้นทางแห่งศรัทธา ผ่านสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไทยถึง 99 แห่ง โดยจะเป็นเที่ยวบินแบบ “บินวนไม่ลงจอด” พร้อมสวดมนต์บนฟ้ากับอาจารย์คฑา ชินบัญชร

พนักงานการบินไทย สมัครใจลาออก 4,977คน เสียสละเพื่อองค์กร

พนักงานการบินไทย สมัครใจลาออก 4,977คน เสียสละเพื่อองค์กร

บริษัทฯ ได้เปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร มีพนักงานตอบรับเข้าร่วมโครงการจำนวน 4,977 คน พนักงานจะได้รับเงินรายเดือนในอัตราร้อยละ 20 ตลอดระยะเวลา 6 เดือน

ศาลฯ มีคำสั่งให้ “การบินไทย” ตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูแก้หนี้ 3.32 แสนล้านบาท

ศาลฯ มีคำสั่งให้ “การบินไทย” ตั้งผู้จัดทำแผนฟื้นฟูแก้หนี้ 3.32 แสนล้านบาท

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ 'การบินไทย' ฟื้นฟูกิจการ และแต่งตั้งผู้จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

X