ปัญหาว่างงาน ว่างงาน

กระทรวงแรงงาน แจงสถานการณ์ การว่างงาน ชี้ไม่น่าห่วง เพราะมีอัตราลดลง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.42 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นแรงงานที่ทำงาน ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิตและภาคบริการ…

Home / NEWS / กระทรวงแรงงาน แจงสถานการณ์ การว่างงาน ชี้ไม่น่าห่วง เพราะมีอัตราลดลง

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงแรงงาน แจงสถานการณ์การว่างงานไม่น่าห่วง เพราะมีอัตราลดลงทั้งจากเดือนที่แล้ว และช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • ย้ำภาครัฐให้บริการรับสมัครงานหลายช่องทาง

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ จำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.42 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.78 ล้านคน

ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นแรงงานที่ทำงาน ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิตและภาคบริการ และการค้า และเป็นผู้ว่างงาน 3.77 แสนคน หรือร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คือไตรมาสสอง ปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.4 หมื่นคนทั้งนี้อัตราการว่างงานในภาพรวมปัจจุบัน ยังถือว่าอยู่ในระดับคงที่ คือ 1.0

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ ร้อยละ 1.1 สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการว่างงานไม่รุนแรงและน่ากังวล

ทั้งนี้หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ต่อสถานการณ์การว่างงาน ดังกล่าว ซึ่งมองว่าขณะนี้ยังไม่น่าเป็นห่วง โดยได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานวางแนวทางช่วยเหลือให้ผู้ว่างงานหลายช่องทาง

โดยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงานในอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมความต้องการแรงงานให้ตรงกับตลาดแรงงาน จัดให้มีการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับแรงงานในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

โดยมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิต มีการบูรณาการกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนแบ่งปันข้อมูลสถานการณ์ ด้านความต้องการตำแหน่งงานต่างๆ

อีกทั้งยังได้เตรียมการประสานภาคเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรับเมกกะโปรเจกของรัฐบาล อาทิ โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่อ 3 สนามบิน

นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ยังเปิดช่องทางการสมัครงานให้กับประชาชน ได้แก่ศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Smart job center และ job ready center ที่ตั้งขึ้นเพื่อหางานให้กับประชาชนทั่วไป และนักศึกษาจบใหม่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะฝีมือ แนะแนวอาชีพ และจับคู่ตำแหน่งงาน (Matching)

ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการทั่วประเทศ หรือหางานผ่านทาง LINE JOBS ,Job fair รวมทั้งตู้งาน (Job Box) ที่ตั้งกระจายอยู่ทุกจุดทั่วประเทศ และสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506