กรมสรรพากร พร้อมเพย์ ยื่นภาษี รับเงินคืนภาษี

วิธีรับเงินคืนภาษี ปี 2562 หลังยกเลิกส่งเช็คทางไปรษณีย์

คุณทราบหรือยังครับว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป กรมสรรพากร ได้ยกเลิกการส่งเช็คคืนเงินภาษีทางไปรษณีย์แล้ว โดยกรมสรรพากรมีช่องทางการคืนภาษีระบบอื่นทดแทน เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนหันมาใช้บริการพร้อมเพย์เพื่อรับคืนเงินภาษีกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประชาชนที่ยังรับคืนเงินภาษีจากเช็คเหลือเพียงแค่ 30 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ พูดถึงระบบพร้อมเพย์แล้ว…

Home / NEWS / วิธีรับเงินคืนภาษี ปี 2562 หลังยกเลิกส่งเช็คทางไปรษณีย์

คุณทราบหรือยังครับว่า ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป กรมสรรพากร ได้ยกเลิกการส่งเช็คคืนเงินภาษีทางไปรษณีย์แล้ว โดยกรมสรรพากรมีช่องทางการคืนภาษีระบบอื่นทดแทน เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนหันมาใช้บริการพร้อมเพย์เพื่อรับคืนเงินภาษีกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประชาชนที่ยังรับคืนเงินภาษีจากเช็คเหลือเพียงแค่ 30 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ

พูดถึงระบบพร้อมเพย์แล้ว กรมสรรพากรได้ปรับปรุงกระบวนการให้บริการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ผ่านระบบการโอนเงินแบบพร้อมเพย์ตั้งแต่ปีภาษี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ทั้งลดภาระในการเดินทางไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องรอรับเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ แก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือเช็คคืนภาษีสูญหาย และยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศ

ดังนั้นในปีนี้ (ปีภาษี 2561) กรมสรรพากรจึงพยายามรณรงค์ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งผู้เสียภาษี จะได้รับเงินคืนภาษีอย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรไม่ได้บังคับให้ประชาชนลงทะเบียนพร้อมเพย์เพื่อรับคืนเงินภาษีแต่อย่างใดนะครับ เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของประชาชน ซึ่งสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน กรมสรรพากรก็มีช่องทางการรับเงินคืนภาษี อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วเช่นเดียวกัน

เอาล่ะ เรามาดูกันว่า วิธีรับเงินคืนภาษี ปี 2562 ต้องทำอย่างไรบ้าง

ผ่านพร้อมเพย์

ถ้าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ คุณต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน สิ่งที่ต้องใช้คือ บัญชีเงินฝากธนาคารที่คุณต้องการ กับเลขที่บัตรประชาชน โดย 1 หมายเลขบัตรประชาชาชน ผูกได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ซึ่งบัญชีนี้คุณจะผูกกับเบอร์โทรศัพท์ด้วยหรือไม่ก็ได้) สมัครผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคาร ตู้ ATM หรือที่สาขาธนาคาร

กรณีไม่มีพร้อมเพย์

สำหรับผู้ที่ไม่มีพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะจัดส่งหนังสือแจ้งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ทางไปรษณีย์ สิ่งที่คุณต้องทำคือ

  • นำหนังสือแจ้งคืนภาษีของกรมสรรพากร พร้อมบัตรประชาชน ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายในวันที่ที่ระบุไว้ในหนังสือ เพื่อนำเงินเข้าบัญชีต่อไป
  • แต่หากไม่มีบัญชีธนาคาร ก็สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่ธนาคารกรุงไทย โดยทำตามที่ทางธนาคารกำหนดเอาไว้

ยื่นได้ถึงเมื่อไหร่?

สำหรับปีภาษี 2561 ระยะเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91/90 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 9 เมษายน 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร. 1161 หรือ www.rd.go.th

X