“ห้องเรียนกาแฟ” เพื่อน้อง ๆ ที่บกพร่องทางการได้ยิน

คัดลอก URL แล้ว

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัทซีพี รีเทลลิงค์ ผู้ให้บริการร้านกาแฟมวลชน เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อเยาวชน จัดกิจกรรม “ห้องเรียนกาแฟ” หลักสูตรเสริมความรู้อาชีพบาริสต้าให้แก่กลุ่มเยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยิน นำร่อง 3 โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจได้มีทักษะวิชาชีพบาริสต้าและมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพที่หลากหลาย นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

โครงการ “ห้องเรียนกาแฟ” ได้เริ่มนำร่องที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม และอีกหนึ่งที่ที่จะจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้ คือ  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ การเรียนรู้ภาคทฤษฎี และการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะให้ความรู้แก่น้อง ๆ นักเรียนตั้งแต่ทำความเข้าใจสายพันธุ์กาแฟ การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์  อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน–เย็นแต่ละเมนู การทำลาเต้อาร์ต ตกแต่งฟองนม เป็นต้น โดยในแต่ละฐานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้อย่างใกล้ชิด และมีคุณครูประจำฐานทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือ

ตลอดกิจกรรมการอบรมเราได้เห็นภาพความมุ่งมั่นตั้งใจของน้อง ๆ ทุกคนผ่านผลงานที่ปรากฎอยู่บนแก้วกาแฟในแต่ละแก้วอย่างสวยงาม ซึ่งหากไม่บอกว่าเป็นฝีมือของน้อง ๆ ที่เพิ่งลงมือทำครั้งแรก เราก็คงจะเหมารวมไปแล้วว่าเป็นฝีมือของบาริสต้าระดับมืออาชีพเลยทีเดียว

นางสาวภัทราภร ประทุเกษรจูเราะห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าถึงความรู้สึกว่า ตอนแรกกังวลว่าจะไม่สามารถทำตามพี่ ๆ ที่มาอบรมให้ได้ แต่พอได้เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ และลงมือชงกาแฟ ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและอยากลงมือทำมากขึ้น เนื่องจากตนเองมีความฝันว่าอยากเปิดร้านกาแฟมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งคิดว่าหลังจากอบรม “ห้องเรียนกาแฟ” แล้ว จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และต่อยอดเปิดร้านกาแฟของตัวเองให้ได้

อีกเสียงของนายชยากร สาครเสถียร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าต่อว่า การได้ฝึกอบรมครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองอย่างมาก มองว่าบาริสต้าก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เด็กหูหนวกอย่างผมสามารถทำได้ในอนาคต ความรู้ที่ได้รับในวันนี้ จะติดตัวพวกผมและเพื่อนไปอย่างแน่นอน หากมีโอกาสถ่ายทอดต่อยอดผมก็จะทำ เพราะสิ่งที่ได้รับมีประโยชน์และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าที่ ซีพี ออลล์ ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้กับเรา

ทั้งนี้นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย เผยว่า ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 24 ปี สำหรับโครงการ “ห้องเรียนกาแฟ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพบาริสต้า และมีทางเลือกในการประกอบวิชาชีพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง และสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ด้านนางอุนาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการอบรม “ห้องเรียนกาแฟ” ที่บริษัท ซีพี ออลล์ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จัดขึ้น ถือเป็นโครงการที่ดีมาก สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในการส่งเสริมโอกาสแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเพิ่มทักษะตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนกลุ่มพิเศษ เพราะจะช่วยทำให้เด็ก ๆ ได้เห็นคุณค่าของตัวเอง เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ จนไปสู่การประกอบอาชีพตามความชื่นชอบ ทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนเช่นเด็กทั่วไป

ซีพี ออลล์ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จึงจัดทำโครงการ “ห้องเรียนกาแฟ” ขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาอาชีพเยาวชนทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ตามปณิธานอันมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

 


แท็ก: NEWS
WRITER
X