กำนันรวมกลุ่มชาวบ้านปลูก ‘กล้วยไม้’ ส่งออกสร้างรายได้สู่ชุมชน

คัดลอก URL แล้ว

วันนี้ MThai News ในช่วง ‘เกษตรสร้างรายได้‘ ขอพาทุกท่านไปพบกับการปลูก ‘กล้วยไม้‘ เพื่อสร้างรายได้ แน่นอนว่ากล้วยไม้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเกษตรกรไทย เนื่องจากมีการเพาะเลี้ยงกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ประดับ และกล้วยไม้ตัดช่อเพื่อส่งขาย ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นำไปตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงไว้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

คุณพนม พึ่งสุขแดง หรือกำนันแวน เกษตรกรกล้วยไม้ใน ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี มีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้มานานกว่า 23 ปี และยังรวมกลุ่มชาวบ้านละแวกใกล้เคียง และเครือข่ายอีกหลายจังหวัด จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งกล้วยไม้ออกสู่ตลาดต่างประเทศรายใหญ่ของ จ.นนทบุรี ซึ่งวันนี้เราจะไปเรียนรู้เทคนิคดีๆ และช่องทางการตลาดจากการเพาะปลูก ‘กล้วยไม้’

กำนันแวน เปิดเผยว่าแต่เดิมมีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกข้าว ทำบ่อบัว และไม้ผลต่างๆ ซึ่งจุดเปลี่ยนมาจากเมื่อครั้งที่นำผลผลิตไปขายที่ปากคลองตลาด แล้วเห็นว่า ‘กล้วยไม้’ สามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะไม่ได้เป็นของที่ใช้บริโภคก็ตาม จึงเกิดแนวคิดที่จะพลิกผืนนาของตัวเองมาทำแปลง ‘กล้วยไม้’ อย่างเต็มตัวซึ่งเริ่มศึกษาและลงมือทำจริงจังเมื่อปี 2536

dscn6712

โดยแรกเริ่มกำนันแวนมีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ประมาณ 2 ไร่ 2 งาน ได้ผลผลิตดี กล้วยไม้ออกดอกต่อเนื่องจนเริ่มสามารถออกจำหน่ายได้ แต่ก็ยังเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากนัก จนมีโอกาสได้ไปสัมมนาด้านวิชาการเกษตร ที่ จ.สมุทรสาคร เรียนรู้การรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ การวางรากฐานสู่ชุมชนในการรวมกลุ่มกันทำกล้วยไม้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการรวมกลุ่มนั้นกำนันแวนเผยว่า มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากกลุ่มบริษัทที่รับซื้อกล้วยไม้ ส่วนใหญ่จะมองกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ๆเท่านั้น หากเป็นเพียงแค่เกษตรกรระดับรากหญ้า ก็จะไม่สามารถเข้าถึงตลาดใหญ่ๆได้

ซึ่งเมื่อครั้งที่รวมตัวกับกลุ่มชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงประมาณ 10 ราย ทำกล้วยไม้ส่งออกโดยจะมีบริษัทเข้ามารับซื้อแต่ไม่ตลอดทั้งปี จนกระทั่งปี 2543 ได้เริ่มทำการแพ็คกิ้งทำเป็นช่อผลตอบรับดี มีหลายบริษัทเข้ามารับซื้อ ออร์เดอร์ส่งออกเริ่มมีจำนวนมากขึ้น แต่เมื่อปี 2554 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้มีเกษตรกรกล้วยไม้หลายรายท้อ และยุบตัวลงไป โดยปัจจุบันนี้สามารถรวมเกษตรได้กว่า 80 ราย จาก 3 จังหวัดในเครือข่ายคือ นนทบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร มีพื้นที่ในการเพาะปลูกกว่า 1,500 ไร่ ออร์เดอร์การส่งออกนั้นจะอยู่ที่วันละประมาณ 100,000-200,000 ช่อต่อวัน

ส่วนสายพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงเพื่อจำหน่ายนั้นจะเป็นตระกูล ‘หวาย’ พันธุ์หวายโจแดง และหวายไม้ขาว 5N (5 เอ็น) โดยการปลูกกล้วยไม้จากต้นเล็กๆ จะใช้เวลาประมาณ 8-10 เดือน จะเริ่มมีดอกออกแล้ว การให้น้ำจะให้ในช่วงเช้าวันละครั้ง หากเป็นช่วงหน้าร้อนจะให้น้ำเป็นช่วงๆ เพื่อไม่ให้กล้วยไม้ร้อนจนเกินไปซึ่งจะส่งผลถึงการออกดอก

dscn6730

สำหรับการเพาะพันธุ์กล้วยไม้นั้นทางกลุ่มเกษตรกรของกำนันแวน จะใช้วิธีการ ‘ปั่นเนื้อ’ หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ ซึ่งเป็นการขยายพันธุ์อีกวิธีหนึ่ง ที่จะได้คุณลักษณะพันธุ์เหมือนเดิม โดยจะนำเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ ของกล้วยไม้มาเลี้ยงด้วยอาหารสังเคราะห์ และควบคุมสภาพแวดล้อม ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ก็สามารถนำไปเพาะปลูกต่อได้แล้ว นี่จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดต้นทุนการผลิตได้

ทั้งนี้กล้วยไม้จะออกดอกตลอดและเต็มที่ในช่วงอายุระหว่าง 3 ปี ซึ่งหลังจากนั้นก็จะออกดอกน้อยลง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดต้นกล้วยไม้ใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโรคและศัตรูพืชของกล้วยไม้ที่พบเห็นบ่อยครั้ง จะเป็นพวก เพลี้ยไฟ ไรแดง โรคใบปื้นเหลือง

ในการเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายนั้นจะมีการส่งขายโดยแบ่งออกเป็น 4 ขนาด

1.ไม้ยาวไซส์ซุปเปอร์ ความสูงของก้านไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร ดอกบานไม่ต่ำกว่า 5-6 ดอก ราคาขายจะอยู่ที่ช่อละ 3.50-4 บาท
2.ไม้ยาว ความสูงของก้านไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ดอกบานไม่ต่ำกว่า 5-6 ดอก ราคาขายจะอยู่ที่ช่อละ 3.50-4 บาท
3.ไม้ขั้นสวย ความสูงของก้านไม่ต่ำกว่า 45 เซนติเมตร ราคาขายจะอยู่ที่ช่อละ 3 บาท
4.ไม้สั้นสุด ความสูงของก้านไม่ต่ำกว่า 40 เซนติเมตร ราคาขายจะอยู่ที่ช่อละ 3 บาท

dscn6759

โดยราคาของดอกกล้วยไม้นั้นแต่ละช่วงเดือนจะมีราคาไม่เท่ากัน ช่วงที่ราคาเริ่มแพงคือเดือน ม.ค.-ก.พ. เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเทศกาลต่างๆ อาทิ วันปีใหม่ วันตรุษจีน ช่วงแพงที่สุดจะเป็นช่วง เม.ย.-พ.ค. เนื่องจากเป็นช่วงหน้าร้อน น้ำจะมีปริมาณน้อย ทำให้กล้วยไม้ออกดอกน้อยลงจึงทำให้เป็นช่วงที่ดอกกล้วยไม้ราคาสูงที่สุดและเป็นที่ต้องการของตลาดนอก และช่วงราคาถูกที่สุดคือ มิ.ย. เป็นต้นไป เนื่องจากดอกจะออกเต็มที่จนล้นตลาด ราคาขายต่อช่อจะเหลือที่ 50 สตางค์ ถึง 1.50 บาท เลยทีเดียว

กำนันแวนยังบอกอีกว่า หากใครสนใจอยากเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อจำหน่ายอย่างจริงจัง ควรศึกษาค้นคว้าและมีใจรักทางด้านนี้จริงๆ และควรทำอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ โดยต้องมีเงินลงทุนในการทำโรงเรือน ระบบน้ำ และอุปกรณ์ต่างๆ ต่อ 1 ไร่ จะใช้เงินลงทุนประมาณ 3-4 แสนต่อไร่ กำนันแวนยังแนะนำอีกว่าเงินที่ลงทุนควรเป็นเงินที่ไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินมา เนื่องจากหากไปกู้เงินจะทำให้เสี่ยงต่อการลงทุนอย่างมาก

ส่วนรายได้จากการปลูกกล้วยไม้ในพื้นที่ 10 ไร่นั้น จะได้วันละ 1 หมื่นช่อ ภายใน 1 สัปดาห์ตัดดอกได้ประมาณ 2-3 ครั้ง ต่อเดือนแล้วจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 170,000-220,000 บาท โดยต้องเป็นช่วงที่กล้วยไม้ออกดอกเต็มที่ ปัจจุบันที่สวนกล้วยไม้ของกำนันแวนมีอยู่ประมาณ 80 ไร่ และจากการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่การเพาะปลูก 1,500 ไร่ สามารถส่งขายได้วันละ 100,000-200,000 ช่อต่อวัน จะสามารถสร้างเม็ดเงินได้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งบริษัทที่รับซื้อจะเป็นกลุ่มส่งออกประเทศจีน ฮ่องกง ไทเป และอินเดีย

dscn6732

ในอนาคตทางกลุ่มจะต่อยอดการส่งออกโดยจะตีตลาดโซนยุโรป เนื่องจากจะได้ราคาที่สูงกว่าโซนเอเชีย สำหรับทิศทางกล้วยไม้ในประเทศไทย กำนันแวนมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมาก ตลาดยังมีการเปิดรับซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มเกษตรกรกล้วยไม้ได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าการรวมกลุ่มของเกษตรกรกล้วยไม้นอกจากจะสร้างความมั่นคงทางการตลาดแล้ว ยังเป็นการผนึกกำลังของกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดีทำให้ชาวสวนกล้วยไม้กลุ่มเล็กๆ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างยั่งยืน หากใครสนใจที่อยากจะลงทุนทำสวนกล้วยไม้ หรือเข้าร่วมกลุ่มเกษตรกล้วยไม้นนทบุรี สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์ 094-654-4991 (กำนันแวน)

22

dscn6728

dscn6725

dscn6726
dscn6736
dscn6718 dscn6721

dscn6771

เรื่อง/ภาพ ธเนตร พุทธิตระกูล

ติดตามสกู๊ปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ news.mthai.com

MThai News


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

เกษตรกรเมืองนนท์ทำ ‘นาบัว’ พืชต้นทุนไม่สูงสร้างรายได้งาม

เกษตรกรเมืองนนท์ทำ ‘นาบัว’ พืชต้นทุนไม่สูงสร้างรายได้งาม

เกษตรกร จ.นนทบุรี ทำ ‘นาบัว’ ตัดดอกบัวและฝักบัว ส่งขายสร้างรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-30,000 บาท เคยสงสัยไหมว่า ‘ดอกบัว’ ที่เรานำมาใช้ไหว้พระ หรือแม้กระทั่งฝักบัวที่นิยมนำเม็ดบัวมาทานกันนั้น มีขั้นตอนการเพาะปลูกอย่างไร วันนี้ MThaiNews ในช่วง…

เลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ ส่งขาย สร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี

เลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ ส่งขาย สร้างรายได้นับแสนบาทต่อปี

ศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยง ‘ปลาเม็ง’ แปลงใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุด ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชาวบ้านห้วยทราย ได้รวมกลุ่มกันเลี้ยงปลาเม็ง ส่งขายโดย นายกิตติศักดิ์ นาคกุล ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า เป็นผู้ริเริ่มนำปลาเม็งมาเลี้ยง จนเพาะขยายพันธุ์ประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะร่วมกลุ่มกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันเลี้ยงเป็นรายได้เสริม…

5 ดอกไม้มงคล ความหมายดี เพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน

5 ดอกไม้มงคล ความหมายดี เพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน

5 ดอกไม้มงคล ความหมายดีเพิ่มความสวยงามให้กับบ้าน

‘ต้นอ่อนข้าวสาลี’ พืชผักสมุนไพร แค่ 7 วัน ก็สามารถตัดขายสร้างรายได้งาม

‘ต้นอ่อนข้าวสาลี’ พืชผักสมุนไพร แค่ 7 วัน ก็สามารถตัดขายสร้างรายได้งาม

เทรนด์รักสุขภาพช่วงนี้ยังแรงไม่ตกจริงๆ เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมา เราต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายเราอย่างมาก ทั้งปัญหาฝุ่นควัน สภาพอากาศที่เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวฝนตก คนจึงหันมาดูแลสุขภาพร่างกายกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย หรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ‘ต้นอ่อนข้าวสาลี‘ เป็นอีกพืชผักอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มของคนรักสุขภาพ ซึ่งการทำ ‘น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี‘ เป็นที่รู้จักในประเทศไทยมาหลายปีแล้ว ซึ่งเจ้าต้นอ่อนข้าวสาลีนี้ปัจจุบันสามารถนำไปแปรรูปได้มากมายทั้งการคั้นน้ำสด…

ชาวบ้านแห่เก็บ ‘เห็ดเผาะ’ หลังราคาพุ่งกิโลกรัมละ 400 บาท

ชาวบ้านแห่เก็บ ‘เห็ดเผาะ’ หลังราคาพุ่งกิโลกรัมละ 400 บาท

ประเด็นน่าสนใจ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวนมากต่างเดินทางออกหาเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ฝนตกลงมาส่งผลให้เห็ดเผาะออกเป็นจำนวนมาก เห็ดเผาะราคาพุ่งถึงกิโลกรัมละ 400 บาท วันที่ (2 มิ.ย.62) ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางออกตะเวนหาเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกัน บริเวณป่าในพื้นที่ต่างๆของอำเภอ…

หนุ่มข้าราชการเมืองพะเยา ปลูก ‘เมล่อน’ แกะลวดลายคนแห่จองแน่น

หนุ่มข้าราชการเมืองพะเยา ปลูก ‘เมล่อน’ แกะลวดลายคนแห่จองแน่น

หนุ่มข้าราชการ เจ้าพนักงานโสตศึกษา โรงพยาบาลพะเยา ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำงาน ปลูกเมล่อน แบบอินทรีย์ ออกแบบลวดลายบนผิวเมล่อน ตามลูกค้าสั่งจอง วันนี้ (8 เม.ย.62) ผู้สื่อข่าว จ.พะเยา ได้พบกับนายมงคล นันตาลิต…

อดีตครูปลูก ‘มะเดื่อฝรั่ง’ สร้างรายได้งามมากกว่าตอนเป็นครู

อดีตครูปลูก ‘มะเดื่อฝรั่ง’ สร้างรายได้งามมากกว่าตอนเป็นครู

อดีตครูนำความชอบส่วนตัวอย่างการปลูกต้นไม้ มาศึกษาการปลูกมะเดื่อฝรั่ง และขายผลผลิตเองผ่านออนไลน์ จนสร้างรายได้ต่อเดือนมาก-กว่าตอนเป็นครู นี่เป็นโรงเรือนขนาด 12 คูณ 21 เมตร ภายในเต็มไปด้วยต้นมะเดื่อฝรั่ง หรือ ลูกฟิก ประมาณ 160 ต้น…

คิดต่าง!! เกษตรกรชาวสวนยาง ใช้ร่องสวนปลูกกาแฟคุณภาพจากต้นสู่แก้ว

คิดต่าง!! เกษตรกรชาวสวนยาง ใช้ร่องสวนปลูกกาแฟคุณภาพจากต้นสู่แก้ว

ครอบครัวครูสอนดนตรีใช้พื้นที่ว่างในร่องยางพาราปลูกกาแฟเสริมหลังราคายางตก ทำกาแฟคัดพิเศษจากต้นสู่แก้ว วันที่ 7 มีนาคม 2562 นายปกรณ์ อาจสมโภช นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สวนยางพารา ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ซึ่งปลูกต้นกาแฟแซมร่องยางพารา จำนวน 600…

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม

แม่บ้านใช้เวลาว่างเลี้ยง ‘จิ้งหรีด’ ขายเสริมรายได้กำไรงาม ผลตอบรับดี นำไปแปรรูป ทำน้ำพริกจิ้งหรีด จิ้งหรีดอบ ยำจิ้งหรีด คิดสูตรเอง วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่…

X