ผลงานรัฐบาล รัฐบาลประยุทธ์

ศูนย์ปฏิบัติการนายกฯ เรียงผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่ จากอักษร ก-ฮ

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้เผยแพร่ผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม

Home / NEWS / ศูนย์ปฏิบัติการนายกฯ เรียงผลงานรัฐบาลบิ๊กตู่ จากอักษร ก-ฮ

ประเด็นน่าสนใจ

 • เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้เผยแพร่ผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม
 • โดยเรียงตามตัวอักษรพยัญชนะไทย พร้อมภาพประกอบอักษร ก. ถึง ฮ.

วันนี้ (11 มิ.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC ได้เผยแพร่ผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม โดยเรียงตามตัวอักษรพยัญชนะไทย พร้อมภาพประกอบอักษร ก. ถึง ฮ. โดยมีข้อความระบุว่า ผลงานรัฐบาล (เรียงตามตัวอักษร)

 • ก – กลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ ศูนย์กลางระบบรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
 • ข – ข้าวค้างสต๊อก ระบายข้าว 16.8 ล้านตัน ช่วยชาวนา
 • ค – คลองลาดพร้าว พัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว คลองโอ่งอ่าง ได้รางวัลระดับโลก คลอง ร.1 จ.สงขลา แก้ปัญหาน้ำท่วมและการชลประทาน คนละครึ่ง มาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19
 • ง – งาน จ้างงานเด็กจบใหม่ โดยรัฐบาลช่วยอุดหนุนเงินเดือนค่าจ้างให้เด็กจบใหม่ร้อยละ 50%
 • จ – เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (UCEP) จัดระเบียบปรับภูมิทัศน์ย่านเมืองเก่าในกรุงเทพฯ
 • ฉ – โฉนด รัฐบาลมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้กับประชาชน
 • ช – เชื่อมฟ้า พัฒนาสนามบินทั่วประเทศ เช่น อาคารเทียบเครื่องบินสนามบินสุวรรณภูมิ ปรับปรุงและพัฒนาสนามบินขอนแก่น สนามบินตรัง สนามบินภูเก็ต สนามบินอุบลราชธานี สนามบินกระบี่ และต้อนรับสนามบินน้องใหม่ สนามบินเบตง จ.ยะลา ,ชลประทาน การบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ตามโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนภูมิพล และโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี ,ชิม ช้อป ใช้ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จัดสรรเงินงบประมาณให้ประชาชนไปใช้จ่าย
 • ซ – โซลาร์เซลล์ โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธรใหญ่ที่สุดในโลก ที่ จ.อุบลราชธานี
 • ด – ดำรงธรรม ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ช่วยเหลือประชาชน
 • ต – ต่อราง สร้างรถไฟฟ้า 9 สาย และโครงการรถไฟทางคู่ อ.หัวหิน, จ.ขอนแก่น, จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี
 • ถ – ถนน จัดระเบียบถนนและการจราจรถนนรัชดาภิเษก จ.กรุงเทพฯ ,สร้างทางหลวงหมายเลข จ.กาฬสินธุ์ เชื่อมไปประเทศลาวได้ ,สร้างทางหลวงแผ่นดินสายใหม่ทั่วประเทศ เช่น ทางหลวงแผ่นดิน จ.ชุมพร และ จ.แม่ฮ่องสอน ฯ
 • ท – ทารก เพิ่มเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็น 600 บาท/เดือน
 • ธ – ธงแดง ICAO ปลดธงแดงด้านการบินประเทศไทย
 • น – เน็ตประชารัฐ ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน
 • บ – บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ ,บ้านประชารัฐ ,เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • ป – ประกันสุขภาพ เพิ่มสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยเพิ่มขึ้น ถึง 50 สิทธิ์
 • ผ – ผืนป่า นโยบายทวงคืนผืนป่า
 • ฝ – ฝายพับได้ จ.พะเยา ช่วยสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งได้ตลอดปี
 • พ – พิการ เพิ่มเบี้ยคนพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือน และเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน สำหรับเด้กพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ฟ – แฟลตดินแดง พัฒนาที่อยู่อาศัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
 • ม – มอเตอร์เวย์ สร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ บางปะอิน-นครราชสีมา และ พัทยา-มาบตาพุด ,เมืองไร้สาย นำสายไฟฟ้าลงดิน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมและทัศนียภาพที่ดีขึ้น ,ม.33 เรารักกัน มาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประกันตน ม.33 จากสถานการณ์โควิด-19
 • ย – ยุติธรรม กองทุนยุติธรรม ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย
 • ร – เราชนะ มาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ,เรือโดยสารไฟฟ้าฝีมือคนไทย
 • ล – ลดดอกเบี้ยเงินกู้ พรก. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยลดภาระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการจำนวนมาก
 • ว – เวชภัณฑ์ รับยา ณ ร้านขายยาใกล้บ้าน ละส่งเวชภัณฑ์ถึงบ้าน
 • ศ – ด่านศุลกากรสะเดา จ.สงขลา เป็นด่านศุลกากรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้
 • ส – สวนสาธารณะ โครงการสวนเบญจกิตติ ส่วนต่อขยาย ก่อสร้างโดยกองทัพบก และสวนสาธารณะแห่งใหม่หลังคืนพื้นที่สนามม้านางเลิ้ง ,สะพานเขียวโฉมใหม่ สร้างเส้นคนเดิน และทางจักรยานลอยฟ้าเชื่อมสวนสาธารณะ
 • ห – หาด จัดระเบียบชายหาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยทัศนียภาพที่ดีขึ้น , 5จี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG และเทคโนโลยี 5G
 • อ – อีอีซี โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ,ไอยูยู แก้ไขการทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ,อุดมศึกษา ก่อตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.)
 • ฮ – ไฮสปีดเทรน โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทย ที่ จ.นครราชสีมา

X