ข่าวสดวันนี้ เกาหลีใต้

ไทย-เกาหลีใต้ ลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ

ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวร่วมกันกับ นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี หลังเสร็จสิ้นพิธีการลงนามข้อตกลง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ ว่า ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้ต้อนรับ…

Home / NEWS / ไทย-เกาหลีใต้ ลงนามข้อตกลงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้นำไทยและผู้นำเกาหลีใต้ลงนามข้อตกลง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ
  • การเยือนไทยครั้งนี้เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำเกาหลีใต้ในรอบ 7 ปี

ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวร่วมกันกับ นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี หลังเสร็จสิ้นพิธีการลงนามข้อตกลง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ ว่า ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติ ที่ได้ต้อนรับ ประธานาธิบดีมุน แช-อิน และภริยา ในการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

การเยือนครั้งนี้ นับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเกาหลีใต้ในรอบ 7 ปี อีกทั้งเกิดขึ้นในปีที่ไทยเป็นประธานอาเซียน จึงเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับทั้งสองประเทศในการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนระหว่างกัน ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าหมาย และนโยบายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งในการส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวม

​ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนั้น ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยเฉพาะจากผลกระทบของสงครามการค้า จึงควรมองหาโอกาสและเพิ่มการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค หรือ RCEP ให้บรรลุข้อสรุปภายในปีนี้ ตนได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะยานยนต์ เทคโนโลยีชีวภาพ และดิจิทัล

รวมถึงให้สำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนเกาหลี (KOTRA) พิจารณาจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างกันเพื่อรองรับการลงทุนของเกาหลีใต้ และยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำ ความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ความร่วมมือระบบราง และด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะรื้อฟื้นการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – เกาหลีใต้ โดยจัดการประชุมภายในปีนี้

​ด้านความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร ทั้งสองประเทศเห็นชอบเพิ่มปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงมากขึ้น และพัฒนากลไกหารือทวิภาคีทางยุทธศาสตร์ ระหว่างกัน นอกจากนี้ ตนยินดีกับการลงนามความตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีชั้นความลับร่วมกัน ซึ่งสะท้อนถึงความไว้เนื้อเชื้อใจระหว่างสองฝ่าย

​ด้านความร่วมมือในระดับประชาชน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อยอดความร่วมมือด้านนี้ ซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและโดดเด่นในความสัมพันธ์ไทย -เกาหลีใต้ ได้แก่ ความร่วมมือด้านภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดตั้งศูนย์ศึกษาเกาหลีในไทยและการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทย สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปทางานในเกาหลีใต้นั้น ตนได้ย้ำกับท่านประธานาธิบดีมุนฯ ว่า รัฐบาลไทยสนับสนุนให้แรงงานไทยเดินทางไปทางานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจจัดส่งแรงงานไปทางานในเกาหลีใต้ตามระบบจ้างแรงงานต่างชาติระหว่างสองประเทศที่มีอยู่ และไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย

​ด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาค ยินดีที่เกาหลีใต้สนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยและความเป็นแกนกลางของอาเซียน ปีนี้ครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน -เกาหลีใต้ ตนยินดีที่จะได้เป็นประธานร่วมกับท่านประธานาธิบดี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน -เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่นครปูซาน

​ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณประธานาธิบดีมุนฯ ในมิตรภาพและชื่นชมกับความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ให้มีความหมายต่อสองประเทศ ประชาชนและภูมิภาคโดยรวม เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้รุดหน้าก้าวไกลต่อไป

จากนั้น นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ได้แถลงต่อจาก พลเอกประยุทธ์ ว่า การเยือนไทยครั้งนี้เป็นการเปิดศักราชใหม่ความสัมพันธ์ทางหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ เห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้มีพลวัตครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่มีความท้าทายมากขึ้น โดยให้ความสำคัญใน 3 ประเด็น ได้แก่

  1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ โดยเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรมในอนาคต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเกาหลีใต้พร้อมผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ของไทยซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy –NSP) ของเกาหลีใต้
  2. การส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้มีความใกล้ชิดมากขึ้น โดยเห็นว่าความสัมพันธ์ของประชาชนเป็นวางรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทั้งสอง
  3. การกระชับความร่วมมือด้านสันติภาพและความมั่นคง โดยยินดีที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามความตกลงว่าด้วยการคุ้มครอบข่าวสารทางทหารที่มีชั้นความลับร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสันติภาพของคาบสมุทรเกาหลี ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และของโลก พร้อมทั้งขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนนโยบาย NSP ของเกาหลีใต้อย่างหนักแน่น และหวังว่าจะได้พบกับนายกรัฐมนตรีในการประชุมสุดยอดอาเซียน-เกาหลีใต้ สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ที่นครปูซาน ในเดือนพฤศจิกายนนี้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้และภริยา ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล