ถวายสัตย์ รัฐบาล

วิปรัฐบาล ชง ครม. เคาะวันอภิปรายปมถวายสัตย์

นายเทวัญ ลิปตพัลภล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของวิปรัฐบาลเพื่อกำหนดวันการเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ปมการถวายสัตย์ปฎิญาณของนายกรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน และการแถลงนโยบายโดยไม่บอกรายละเอียดของงบประมาณ ว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลมีข้อสรุปให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันที่เหมาะสมในการเดินทางมาร่วมอภิปราย คาดว่าจะอยู่ในกรอบเวลาระหว่าง 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ 18 กันยายนที่จะเป็นช่วงปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส่วนจะเป็นวันใด…

Home / NEWS / วิปรัฐบาล ชง ครม. เคาะวันอภิปรายปมถวายสัตย์

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุมวิปรัฐบาล ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีประชุมพิจารณากำหนดวันอภิปรายปมถวายสัตย์
  • คาดสามารถเปิดอภิปรายได้ก่อนวันที่ 18 กันยายนนี้ แต่จะเป็นการประชุมแบบลับหรือไม่นั้น อาจขึ้นอยู่กับเนื้อหาการอภิปรายและ ความต้องการของ ส.ส.

นายเทวัญ ลิปตพัลภล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของวิปรัฐบาลเพื่อกำหนดวันการเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ปมการถวายสัตย์ปฎิญาณของนายกรัฐมนตรีไม่ครบถ้วน และการแถลงนโยบายโดยไม่บอกรายละเอียดของงบประมาณ ว่า ที่ประชุมวิปรัฐบาลมีข้อสรุปให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันที่เหมาะสมในการเดินทางมาร่วมอภิปราย

คาดว่าจะอยู่ในกรอบเวลาระหว่าง 2 สัปดาห์ก่อนวันที่ 18 กันยายนที่จะเป็นช่วงปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส่วนจะเป็นวันใด ใช้เวลาในการอภิปรายกี่วัน ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สำหรับประเด็นการเปิดประชุมแบบเปิดเผย หรือ ประชุมลับ อาจต้องดูเนื้อหาในการอภิปราย ซึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสามารถขอเปิดอภิปรายแบบลับได้โดยใชเสียงสนับสนุน 1 ใน 4 ของจำนวน ส.ส.

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผย ว่าไม่ได้รู้สึกกังวลประเด็นใดเป็นพิเศษต่อเรื่องการเปิดอภิปรายรัฐบาล เพราะสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ซึ่งในการเปิดอภิปรายทั่วไปสามารถทำได้ทั้งเพียงซักถามและเสนอแนะ โดยในส่วนของการตอบข้อซักถามต้องมีคนมาตอบข้อสงสัยซึ่งขอให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมและประสานงานกันก่อนที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรบรรจุเป็นวาระการประชุม

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าทางสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำเรื่องเตรียมความพร้อม ทั้งการกำหนดวัน บุคคลผู้ชี้แจง เข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ก่อนที่จะส่งรายละเอียดยืนยันกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง

X