ธนาคารออมสิน สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย

ออมสินเตรียมวงเงินแสนล้าน จัดมาตรการบิ๊กแพค “สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย”

คัดลอก URL แล้ว

ธนาคารออมสินจัดแพคเกจชุดใหญ่สินเชื่อประชารัฐสร้างไทยด้วยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐภายใต้เงินไขพิเศษดอกเบี้ยต่ำปีค่าทำเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 4 ปีรวม 7% และสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างถ่ายดอกเบี้ย 2.9% คงที่สามปีพร้อมผ่อนปรนภาระหนี้ให้กองทุนหมู่บ้านเริ่มกันยายน 2562 นี้

ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวธนาคารออมสินได้ดำเนินการภายใต้นโยบายประชารัฐสร้างไทยเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

ซึ่งธนาคารได้เร่งดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดวงเงินสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษและดอกเบี้ยต่ำประกอบด้วยสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐและโครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่พักครัวเรือนธุรกิจจนถึงระดับท้องถิ่นโดยเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน2562 นี้เป็นต้นไป

สำหรับสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสามปีและ3.9% ต่อปีปีที่สี่เป็นต้นไป MRR-0.5% ต่อปีโดยผู้ที่ต้องการซื้อบ้านพร้อมที่ดินธนาคารให้กู95% ของราคาประเมินคอนโดมิเนียมให้กู้ 90% ของราคาประเมินแล้วปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ 100% ของราคาประเมินตัวบ้านกู้อายุ20 ปีขึ้นไปมีอาชีพมีรายได้แน่นอนภายใต้เงื่อนไขพิเศษคือสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด40 ปีโดยผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้จนถึงอายุ70 ปีโดยธนาคารได้เต็มวงเงินสินเชื่อประเภทนี้ไว้ 25,000 ล้านบาท

ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีประชารัฐมีสามรูปแบบในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาทได้แก่สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัวสินเชื่อGSB เพื่อ SMEs ยั่งยืนและสินเชื่อ GSB บัญชีเดียวโดยผู้กู้เป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม Start up ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่โดยสินเชื่อจีเอสปีเพื่อเอสเซ็นพีของตัวนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและสินเชื่อจีเอสบีพระอิสริยะเย็นเหมาะสำหรับลงทุนในทรัพย์สินถาวรซึ่งทั้งสองประเภทนี้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ส่วนสินเชื่อ GSB แบบบัญชีเดียวเหมาะสำหรับนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและลงทุนในทรัพย์สินถาวรกู้สูงสุด100 ล้านบาทโดยเงินกู้ทั้งสามประเภทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากันคืนเงินกู้ระยะสั้นสองปีแรกอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีปีที่ 3-4 = 6% ต่อปีปีที่ 5 เป็นต้นไปคิดเป็น MRL/MOR + 1 %ขณะที่เงินกู้ระยะยาวสองปีและอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีปีที่ 3-4 = 6% ต่อปีและปีที่5-7 = MRL/MOR + 1 %

ทั้งนี้สามารถเลือกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บศย.) เป็นผู้ค้ำประกันได้ โดยที่ บศย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปีและธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าทำเนียมให้อีก 2 ปีรวมยกเว้นค่าธรรมเนียมสี่ปีรวมแล้ว 7% ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น SMEs แบบไหนสินเชื่อทั้งสามรูปแบบนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงทำธุรกิจหาดใหญ่

ขณะเดียวกันการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นธนาคารได้ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระเงินกู้กองทุนหมู่บ้านเพื่อหวังให้กองทุนหมู่บ้านได้ลดภาระในการชำระหนี้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเพิ่มเติมได้ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมของสมาชิกรายอื่น ๆ ที่ยังกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน โดยมาจากการพักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยพร้อมกับขยายระยะเวลาชำระหนี้อีกหนึ่งปี

โดยสามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมถึง31 ธันวาคม2562 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีวงเงินโครงการ29,500 ล้านบาทมีกองทุนอยู่ในข่ายที่สามารถเข้าร่วมได้ 32,387 กองทุน

ธนาคารออมสินฉันมันว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งให้ฝันเฟื่องในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นในอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจทั้งระบบเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายประชารัฐสร้างไทยได้ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

‘ออมสิน’ ขยายมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหาร พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน

‘ออมสิน’ ขยายมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหาร พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน

ธนาคารออมสิน ปรับเกณฑ์มาตรการยกเว้นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงินงวดเป็นศูนย์ ตลอด 6 เดือน

‘ออมสิน’ ออกมาตรการพักชำระหนี้ครู 1 ปี ยื่นผ่านแอปฯ MyMo – เว็บไซต์

‘ออมสิน’ ออกมาตรการพักชำระหนี้ครู 1 ปี ยื่นผ่านแอปฯ MyMo – เว็บไซต์

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์ โควิด19

‘ออมสิน’ ปล่อยสินเชื่อบรรเทาโควิด รายละ 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

‘ออมสิน’ ปล่อยสินเชื่อบรรเทาโควิด รายละ 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดมาตรการ "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19" วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อวงเงินรายละ 1 หมื่นบาท สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ธนาคารออมสินได้รับการยืนยัน มีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา

เริ่มวันแรก!! ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท เยียวยาโควิด ไม่ต้องมีคนค้ำ

เริ่มวันแรก!! ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท เยียวยาโควิด ไม่ต้องมีคนค้ำ

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาโควิด แบ่งเป็น 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว

‘ออมสิน’ ให้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-คนค้ำประกัน

‘ออมสิน’ ให้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-คนค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

‘ออมสิน’ เปิดกู้ฉุกเฉินรายละ 5 หมื่นบาท รอบ 2 ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

‘ออมสิน’ เปิดกู้ฉุกเฉินรายละ 5 หมื่นบาท รอบ 2 ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้รอบ 2 “สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

MyMo MyFund ลงทุนแบบดิจิทัล ง่ายๆ เพื่ออนาคต แบบ Step by Step สำหรับนักลงทุนมือใหม่

MyMo MyFund ลงทุนแบบดิจิทัล ง่ายๆ เพื่ออนาคต แบบ Step by Step สำหรับนักลงทุนมือใหม่

อยากลงทุน แต่ก็เป็นมือใหม่ ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนจากตรงไหนดี ลองมาทำความรู้จักกับทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ จาก ธนาคารออมสิน กันดีกว่า

ออมสินจัดให้ โปรโมชั่น Home loan สินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

ออมสินจัดให้ โปรโมชั่น Home loan สินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

บ้านคือวิมานของเรานี่มันเป็นความจริงแท้อย่างที่สุด เพราะนอกจากบ้านจะให้ความรู้สึกปลอดภัยแล้ว การมีบ้านเป็นของตัวเองยังทำให้เราอุ่นใจกว่า ไม่เหมือนกับการเช่าบ้านคนอื่นอยู่ ที่ไม่รู้ว่าวันไหนต้องย้ายระเห็จหาที่อยู่ใหม่อีก แต่ก็นะในสถานการณ์แบบนี้ สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เรียนจบและเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือนสตาร์ทหลักหมื่นต้นๆ ราคาบ้านมือหนึ่งก็เหมือนจะไปไกลขึ้นทุกที… สินเชื่อเคหะ จาก ธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้ทุกๆ คน ได้มีที่อยู่อาศัย…