ธนาคารออมสิน สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย

ออมสินเตรียมวงเงินแสนล้าน จัดมาตรการบิ๊กแพค “สินเชื่อประชารัฐสร้างไทย”

คัดลอก URL แล้ว

ธนาคารออมสินจัดแพคเกจชุดใหญ่สินเชื่อประชารัฐสร้างไทยด้วยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐภายใต้เงินไขพิเศษดอกเบี้ยต่ำปีค่าทำเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 4 ปีรวม 7% และสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างถ่ายดอกเบี้ย 2.9% คงที่สามปีพร้อมผ่อนปรนภาระหนี้ให้กองทุนหมู่บ้านเริ่มกันยายน 2562 นี้

ดร. ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวธนาคารออมสินได้ดำเนินการภายใต้นโยบายประชารัฐสร้างไทยเพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

ซึ่งธนาคารได้เร่งดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดวงเงินสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนพิเศษและดอกเบี้ยต่ำประกอบด้วยสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยสินเชื่อ SMEs ประชารัฐและโครงการผ่อนปรนภาระหนี้กองทุนหมู่บ้านเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่พักครัวเรือนธุรกิจจนถึงระดับท้องถิ่นโดยเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนกันยายน2562 นี้เป็นต้นไป

สำหรับสินเชื่อเคหะประชารัฐสร้างไทยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสามปีและ3.9% ต่อปีปีที่สี่เป็นต้นไป MRR-0.5% ต่อปีโดยผู้ที่ต้องการซื้อบ้านพร้อมที่ดินธนาคารให้กู95% ของราคาประเมินคอนโดมิเนียมให้กู้ 90% ของราคาประเมินแล้วปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้กู้ได้ 100% ของราคาประเมินตัวบ้านกู้อายุ20 ปีขึ้นไปมีอาชีพมีรายได้แน่นอนภายใต้เงื่อนไขพิเศษคือสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด40 ปีโดยผู้กู้สามารถผ่อนชำระได้จนถึงอายุ70 ปีโดยธนาคารได้เต็มวงเงินสินเชื่อประเภทนี้ไว้ 25,000 ล้านบาท

ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีประชารัฐมีสามรูปแบบในวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาทได้แก่สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัวสินเชื่อGSB เพื่อ SMEs ยั่งยืนและสินเชื่อ GSB บัญชีเดียวโดยผู้กู้เป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม Start up ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่โดยสินเชื่อจีเอสปีเพื่อเอสเซ็นพีของตัวนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินการและสินเชื่อจีเอสบีพระอิสริยะเย็นเหมาะสำหรับลงทุนในทรัพย์สินถาวรซึ่งทั้งสองประเภทนี้วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

ส่วนสินเชื่อ GSB แบบบัญชีเดียวเหมาะสำหรับนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการและลงทุนในทรัพย์สินถาวรกู้สูงสุด100 ล้านบาทโดยเงินกู้ทั้งสามประเภทคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากันคืนเงินกู้ระยะสั้นสองปีแรกอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีปีที่ 3-4 = 6% ต่อปีปีที่ 5 เป็นต้นไปคิดเป็น MRL/MOR + 1 %ขณะที่เงินกู้ระยะยาวสองปีและอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปีปีที่ 3-4 = 6% ต่อปีและปีที่5-7 = MRL/MOR + 1 %

ทั้งนี้สามารถเลือกบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บศย.) เป็นผู้ค้ำประกันได้ โดยที่ บศย. ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปีและธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าทำเนียมให้อีก 2 ปีรวมยกเว้นค่าธรรมเนียมสี่ปีรวมแล้ว 7% ซึ่งจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น SMEs แบบไหนสินเชื่อทั้งสามรูปแบบนี้ครอบคลุมผู้ประกอบการ SMEs ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทำธุรกิจจนถึงทำธุรกิจหาดใหญ่

ขณะเดียวกันการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นธนาคารได้ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระเงินกู้กองทุนหมู่บ้านเพื่อหวังให้กองทุนหมู่บ้านได้ลดภาระในการชำระหนี้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืมเพิ่มเติมได้ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมของสมาชิกรายอื่น ๆ ที่ยังกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน โดยมาจากการพักชำระหนี้เงินต้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยพร้อมกับขยายระยะเวลาชำระหนี้อีกหนึ่งปี

โดยสามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมถึง31 ธันวาคม2562 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีวงเงินโครงการ29,500 ล้านบาทมีกองทุนอยู่ในข่ายที่สามารถเข้าร่วมได้ 32,387 กองทุน

ธนาคารออมสินฉันมันว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งให้ฝันเฟื่องในระบบเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นในอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจทั้งระบบเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายประชารัฐสร้างไทยได้ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

สสว. MOU ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ

สสว. MOU ธนาคารออมสิน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งทุนในการดำเนินธุรกิจ

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ที่ผ่านมา สสว. ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง เพื่อเป็นการเอื้อต่อธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โดยเป็นไปตามกรอบการดำเนินงานของ สสว. คือ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด…

‘ออมสิน’ ขยายมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหาร พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน

‘ออมสิน’ ขยายมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหาร พักชำระเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน

ธนาคารออมสิน ปรับเกณฑ์มาตรการยกเว้นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เงินงวดเป็นศูนย์ ตลอด 6 เดือน

‘ออมสิน’ ออกมาตรการพักชำระหนี้ครู 1 ปี ยื่นผ่านแอปฯ MyMo – เว็บไซต์

‘ออมสิน’ ออกมาตรการพักชำระหนี้ครู 1 ปี ยื่นผ่านแอปฯ MyMo – เว็บไซต์

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อช่วยข้าราชการครู ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในช่วงสถานการณ์ โควิด19

‘ออมสิน’ ปล่อยสินเชื่อบรรเทาโควิด รายละ 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

‘ออมสิน’ ปล่อยสินเชื่อบรรเทาโควิด รายละ 1 หมื่นบาท ผ่านแอปฯ MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

ธนาคารออมสิน ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดมาตรการ "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19" วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อวงเงินรายละ 1 หมื่นบาท สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo เริ่ม 13 พ.ค.นี้

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ธนาคารออมสินได้รับการยืนยัน มีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา

เริ่มวันแรก!! ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท เยียวยาโควิด ไม่ต้องมีคนค้ำ

เริ่มวันแรก!! ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ 5 หมื่นบาท เยียวยาโควิด ไม่ต้องมีคนค้ำ

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการเยียวยาโควิด แบ่งเป็น 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว

‘ออมสิน’ ให้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-คนค้ำประกัน

‘ออมสิน’ ให้กู้รายละไม่เกิน 5 หมื่น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์-คนค้ำประกัน

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

‘ออมสิน’ เปิดกู้ฉุกเฉินรายละ 5 หมื่นบาท รอบ 2 ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

‘ออมสิน’ เปิดกู้ฉุกเฉินรายละ 5 หมื่นบาท รอบ 2 ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้รอบ 2 “สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ” ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

MyMo MyFund ลงทุนแบบดิจิทัล ง่ายๆ เพื่ออนาคต แบบ Step by Step สำหรับนักลงทุนมือใหม่

MyMo MyFund ลงทุนแบบดิจิทัล ง่ายๆ เพื่ออนาคต แบบ Step by Step สำหรับนักลงทุนมือใหม่

อยากลงทุน แต่ก็เป็นมือใหม่ ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนจากตรงไหนดี ลองมาทำความรู้จักกับทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจ จาก ธนาคารออมสิน กันดีกว่า

X