กองปราบปราม ข่าวสดวันนี้ เงินรางวัลนำจับ

อีกหนึ่งมาตรการรับเงิน แจ้ง สุนัขอึ – วางสิ่งกีดขวางบนถนน ได้ส่วนแบ่งนำจับ

หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาตรการเข้มในการปราบปรามกลุ่มเด็กแว้น อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยการเตรียมจะมอบเงินเป็นรางวัลจำนวน 3,000 บาท ให้กับประชาชนหากแจ้งเบาะแสกลุ่มเด็กแว้นก่อนจะนำไปสู่การจับกุม โดยให้มีผล 3 ก.ย. เป็นต้นไปนั้น ล่าสุดกองปราบปรามฯ ได้ออกมาตรการมอบรางวัลให้กับประชาชนเช่นกัน หากแจ้งเบาะแสสิ่งผิดกฎหมาย 8…

Home / NEWS / อีกหนึ่งมาตรการรับเงิน แจ้ง สุนัขอึ – วางสิ่งกีดขวางบนถนน ได้ส่วนแบ่งนำจับ

ประเด็นน่าสนใจ

 • กองปราบฯ ให้รางวัลนำจับ คนแจ้งเบาะแสวางของขวางถนน
 • เงินรางวัลนี้จะได้ก็ต่อเมื่อนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีแล้วเสร็จ
 • สามารถเข้าไปแจ้งเบาะแสได้ที่ ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0

หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ออกมาตรการเข้มในการปราบปรามกลุ่มเด็กแว้น อันเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยการเตรียมจะมอบเงินเป็นรางวัลจำนวน 3,000 บาท ให้กับประชาชนหากแจ้งเบาะแสกลุ่มเด็กแว้นก่อนจะนำไปสู่การจับกุม โดยให้มีผล 3 ก.ย. เป็นต้นไปนั้น

ล่าสุดกองปราบปรามฯ ได้ออกมาตรการมอบรางวัลให้กับประชาชนเช่นกัน หากแจ้งเบาะแสสิ่งผิดกฎหมาย 8 ข้อ อาทิ ปล่อยสัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะแล้วไม่เก็บ, พ่นสี หรือ ขีดเขียนกำแพง ในที่สาธารณะ, รถบรรทุก ทำหิน ทราย หรือ ดิน ร่วงหล่นบนถนน,

แต่งรถ หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน, จอดรถบนทางเท้า, ขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์ บนทางเท้า, ทิ้งซากรถบนถนน หรือ ที่สาธารณะ และวางสิ่งกีดขวางบนถนน ก่อนนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีก็รับส่วนแบ่งเป็นเงิน 50% ของค่าปรับ

ซึ่งสาเหตุที่ออกมาตรการดังกล่าวมาก็เพื่อหวังให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 48 และมาตรา 51

สำหรับฐานความผิดต้องเสียค่าปรับจากการกระทำผิดทั้ง 8 ข้อมีดังนี้

 • ปล่อยสัตว์อุจจาระในสถานที่สาธารณะ แล้วไม่เก็บ ถูกปรับ 500 บาท
 • พ่นสี หรือ ขีดเขียนกำแพง ในที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท
 • รถบรรทุก ทำหิน ทราย หรือ ดิน ร่วงหล่นบนถนน ถูกปรับ 3,000 บาท
 • แต่งรถ หรือ เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน ถูกปรับ 5,000 บาท
 • จอดรถบนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท
 • ขับขี่รถทุกประเภทที่มีเครื่องยนต์ บนทางเท้า ถูกปรับ 5,000 บาท
 • ทิ้งซากรถบนถนน หรือ ที่สาธารณะ ถูกปรับ 5,000 บาท
 • วางสิ่งกีดขวางบนถนน ถูกปรับ 10,000 บาท

ส่วนการแจ้งเบาะแสสามารถเข้าไปได้ที่ ระบบแจ้งเบาะแสเพื่อรับส่วนแบ่งค่าปรับของประชาชน 4.0 หรือ ตามลิงค์ด้านล่างได้เลย http://203.155.220.179/reward/default.php?fbclid=IwAR0NFlYyK4RNOFQARUsvb2ZUl0D71MYxAAa1kL6Las0VSZJx6g6zwQZYw8Q

X