มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ โรงงานน้ำตาล

เต้จี้รัฐบาล! ตรวจสอบการออกใบรับรอง การก่อสร้างโรงงานน้ำตาล

ที่สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้แถลงข่าว เพื่อขอให้รัฐบาลตรวจสอบการออกใบรับรองการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล ซึ่งการออกใบรับรองดังกล่าวเป็นการริดรอนสิทธิตามสิทธิผู้อื่น ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยตามขั้นตอนจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แต่มีการออกใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาลได้ นอกจากนี้การออกใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่สีเขียว…

Home / NEWS / เต้จี้รัฐบาล! ตรวจสอบการออกใบรับรอง การก่อสร้างโรงงานน้ำตาล

ประเด็นน่าสนใจ

  • มงคลกิตติ์ขอให้รัฐบาลตรวจสอบการออกใบรับรองการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล
  • หวั่นอาจก่อให้เกิดการรุกที่ป่าสงวน แย่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน

ที่สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้แถลงข่าว เพื่อขอให้รัฐบาลตรวจสอบการออกใบรับรองการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล ซึ่งการออกใบรับรองดังกล่าวเป็นการริดรอนสิทธิตามสิทธิผู้อื่น ซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยตามขั้นตอนจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4) แต่มีการออกใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาลได้

นอกจากนี้การออกใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาลในพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แต่มีเอกสารประกอบคำขอใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาล จำนวน 11 โรงงาน ในพื้นที่ต้องห้ามดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชันและยังเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 157 ของข้าราชการ จึงอยากให้รมต.กระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจสอบประเด็นดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ การออกใบรับรองให้ตั้งโรงงานน้ำตาลมากเกินไป จะทำให้เกิดการแย่งวัตถุดิบกัน และก่อให้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มโรงงานน้ำตาลได้ การให้ตั้งโรงงานน้ำตาลมากเกินไป จะทำให้ราคาอ้อยและน้ำตาลตกต่ำลงตามหลักเศรษฐศาสตร์ ทำให้รัฐบาลต้องใช้เงิน 6,500 ล้านบาท เข้าไปช่วยเหลือชาวไร่อ้อย

นอกจากนี้ ยังอาจก่อให้เกิดการรุกที่ป่าสงวนและแย่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียว การมีไร่อ้อยจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดการเผาไร่อ้อย ส่งผลให้เกิดฝุ่น ควัน มลพิษทางอากาศ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมและสังคมอยู่ขณะนี้

X