ซิโนฟาร์ม ราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัคซีนโควิด

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ กำหนดอัตราวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท
  • อัตราดังกล่าว ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร / หน่วยงาน
  • แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่สองสำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป

นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพส์ข้อความถึงอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยระบุว่า แจ้งประกาศ ข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร“วัคซีนตัวเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ ๑

1️. เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ( สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ข้อ ๕) องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ ๑ ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

2️. องค์กร/หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา ๑๕ เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

3️. องค์กร / หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน ๑๐ % ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

4️. องค์กร / หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท

*อัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร / หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่สองสำหรับบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว

ที่มา : Nithi Mahanonda


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

RELATED

ไฟเซอร์’ เผยวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพในเด็ก 5-11 ปี สูงถึง 90%

ไฟเซอร์’ เผยวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพในเด็ก 5-11 ปี สูงถึง 90%

ไฟเซอร์และไบออนเทคเปิดเผย วัคซีนไฟเซอร์ มีประสิทธิภาพป้องกันโควิด ร้อยละ 90.7 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี

ซิลลิค ฟาร์มา แจง ‘โมเดอร์นา’ ถึงไทยไม่เกิน 5 พ.ย.นี้

ซิลลิค ฟาร์มา แจง ‘โมเดอร์นา’ ถึงไทยไม่เกิน 5 พ.ย.นี้

ซิลลิค ฟาร์มา ออกแถลงการณ์ ยืนยัน โมเดอร์น่า จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ เข็มละ 555 บาท

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ เข็มละ 555 บาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา อัตราเข็มละ 550 บาท

‘เกาหลีใต้’ บริจาควัคซีนโควิด-19 ให้ ‘เวียดนาม-ไทย’

‘เกาหลีใต้’ บริจาควัคซีนโควิด-19 ให้ ‘เวียดนาม-ไทย’

เกาหลีใต้ บริจาควัคซีนโควิด ของแอสตร้าเซนเนก้า ให้เวียดนาม 1.1 ล้านโดส และไทย 470,000 โดส

สรุปข้อมูล วัคซีนโควิด19 สำหรับเด็ก ต่ำกว่า18ปี ตัวไหนฉีดได้ ตัวไหนยังไม่รับรอง

สรุปข้อมูล วัคซีนโควิด19 สำหรับเด็ก ต่ำกว่า18ปี ตัวไหนฉีดได้ ตัวไหนยังไม่รับรอง

ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ ที่มีบุตรอยู่ในวัยที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งยังคงมีประเด็นของการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่ยังไม่ชัดเจน

อย. มีมติไม่อนุญาตให้ฉีด ‘ซิโนฟาร์ม’ ในเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

อย. มีมติไม่อนุญาตให้ฉีด ‘ซิโนฟาร์ม’ ในเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ก่อนหน้านี้บริษัทผู้ได้รับอนุญาตนำวัคซีนซิโนฟาร์มในประเทศไทย ยื่นเอกสารกับ อย. ขออนุญาตขยายกลุ่มอายุผู้ใช้วัคซีน จากเดิมอายุ 18 ปี เป็นตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดชิโนฟาร์มให้เด็กนักเรียนวันแรก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดชิโนฟาร์มให้เด็กนักเรียนวันแรก

ซึ่งจะฉีดให้กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 10-18 ปี ในวันแรกนี้ 2,000 คน สำหรับโรงเรียนที่ได้ลงทะเบียนไว้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร้อง DSI ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ หลอกจองวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร้อง DSI ถูกมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ หลอกจองวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีมีผู้แอบอ้างปลอม Line ID และFacebook เพื่อหลอกลวงขายวัคซีนซิโนฟาร์ม

‘สถานทูตจีน’ คัดค้าน!! การกล่าวหาด้อยค่าวัคซีนจีน

‘สถานทูตจีน’ คัดค้าน!! การกล่าวหาด้อยค่าวัคซีนจีน

สถานทูตจีนประจำประเทศไทย คัดค้านการกล่าวหาวัคซีนจีนโดยไร้เหตุ ย้ำ 'ซิโนแวค' มีประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสกลายพันธุ์เป็นอย่างดี