ซาฟารี ซาฟารีห้วยขาแข้ง ห้วยขาแข้ง

ทีมวิจัยซาฟารีห้วยขาแข้ง ยืนยันไม่กระทบสัตว์ป่า

ตัวแทนทีมวิจัยจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นดีพี ร่วมชี้แจง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ในผืนป่าตะวันตก ตามแผนงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสัตว์ป่า ในรูปแบบซาฟารี โดยระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบหมายให้ทำวิจัยก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง…

Home / NEWS / ทีมวิจัยซาฟารีห้วยขาแข้ง ยืนยันไม่กระทบสัตว์ป่า

ประเด็นน่าสนใจ

  • นักอนุรักษ์คัดค้านกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผลักดันโครงการซาฟารีห้วยขาแข้ง
  • ทีมวิจัยโครงการจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้แจงว่าโครงการยังอยู่ระหว่างการศึกษา และหากทำจริงก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าห้วยขาแข้ง

ตัวแทนทีมวิจัยจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็นดีพี ร่วมชี้แจง โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ในผืนป่าตะวันตก ตามแผนงานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสัตว์ป่า ในรูปแบบซาฟารี

โดยระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบหมายให้ทำวิจัยก่อนจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง กับพื้นที่รอยต่อของกรมป่าไม้ รวมถึงพื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา บนเนื้อที่กว่า 3 หมื่นไร่

ซึ่งตัวแทนทีมวิจัย ชี้แจงว่า โครงการนี้เพื่อต้องการอนุรักษ์สัตว์ป่าหลายชนิดที่มีอยู่ในพื้นที่ทุ่งใหญ่ตะวันตกห้วยขาแข้ง เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า ควายแดง รวมถึงต้องการส่งเสริมระบบนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน และ การจัดการเชิงพื้นที่ ในรูปแบบซาฟารี เพื่อเน้นการท่องเที่ยวอย่างมีศักยภาพ พื้นที่โครงการจะมีประมาณ 15,000 ไร่

สำหรับการดำเนินงาน ยืนยันว่า อยู่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และอยู่ติดกับพื้นที่ชายขอบของชุมชน แต่แผนงานทั้งหมดนี้มีระยะเวลา 22 เดือน แต่ขณะนี้เพิ่งเริ่มต้นได้เพียงครึ่งเดือน โดยมีงบประมาณศึกษาวิจัยประมาณ 100 ล้านบาท

X