คดีโกงข้าวจีทูจี บุญทรง เตริยาภิรมย์

ศาลเพิ่มโทษ ‘บุญทรง’ อีก 6 ปี รวมจำคุก 48 ปี คดีโกงข้าวจีทูจี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ คดีโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี โดยองค์คณะในชั้นอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้จำคุก นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพิ่มอีก 6 ปี รวมแล้วให้จำคุก 48 ปี โดยเห็นว่า…

Home / NEWS / ศาลเพิ่มโทษ ‘บุญทรง’ อีก 6 ปี รวมจำคุก 48 ปี คดีโกงข้าวจีทูจี

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลฎีกาฯ อ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ เพิ่มโทษ ‘บุญทรง เตริยาภิรมย์’ อีก 6 ปี รวมแล้วให้จำคุก 48 ปี
  • เนื่องจากเห็นชอบให้ทำและแก้ไขสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งทำให้เกิดการทุจริต

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่านคำพิพากษาชั้นอุทธรณ์ คดีโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี โดยองค์คณะในชั้นอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้จำคุก นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพิ่มอีก 6 ปี รวมแล้วให้จำคุก 48 ปี โดยเห็นว่า นายบุญทรง พร้อมด้วย นายภูมิ สาระผล อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่เป็นจำเลยที่ 1 เห็นชอบให้ทำและแก้ไขสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งทำให้เกิดการทุจริต

องค์คณะในชั้นอุทธรณ์ยังพิพากษาให้จำคุกจำเลยอีก 3 คน ได้แก่ นายปกรณ์ ลีศิริกุล กรรมการบริษัท จำเลยที่ 26 และนางประพิศ มานะธัญญา กรรมการบริษัท จำเลยที่ 28 คนละ 4 ปี พร้อมปรับคนละ 25,000 บาท และให้จำคุก นายทวี อาจสมถะ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีก 8 ปี พร้อมปรับ 50,000 บาท แต่โทษจำคุกของทั้ง 3 ให้รอไว้ 3 ปี องค์คณะในชั้นอุทธรณ์ยังพิพากษาให้ปรับจำเลยอีก 4 ราย ที่เป็นบริษัทต่างๆที่ตกนิติบุคคล รายละ 25,000 บาท

ส่วนค่าเสียหายทางแพ่งให้จำเลยที่ 10 , 14 และ 15 ร่วมกันชำระเงิน จำนวน 20,057 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังให้จำเลยอีก 6 ราย ร่วมกันชำระเงินเป็นค่าเสียหายทางแพ่งตามคำสั่งที่ศาลมีคำสั่งไว้ด้วย โดยในวันนี้องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์ได้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดและออกคำบังคับในส่วนแพ่งตามคำพิพากษาแล้ว

X