กยศ. ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ

กยศ. ชี้แจง กรณีลูกหนี้ยื่นหนังสือ เรียกร้องให้ยกเลิกดอกเบี้ย-เบี้ยปรับ

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ลูกหนี้ กยศ.ยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกดอกเบี้ย/เบี้ยปรับ
  • กยศ.เผยจะรับเรื่องกรณีที่ลูกหนี้เรียกร้องไปพิจารณาและส่งเรื่องเพื่อหารือปัญหาข้อกฎหมายกับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอคำวินิจฉัยในแนวทางการปฏิบัติ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “จากกรณีที่ตัวแทนกลุ่มลูกหนี้ กยศ. ที่ถูกบังคับคดี สืบทรัพย์ และยึดทรัพย์ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้นำฝ่ายค้านเพื่อให้หาทางช่วยเหลือในการชำระหนี้ กยศ. โดยมีข้อเรียกร้องให้ยกเลิกดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าทนายความ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ชำระเงินคืนเฉพาะเงินต้นทั้งหมดภายในเวลา 15 ปี

ยกเลิกการยึดทรัพย์ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันทั้งหมด และกรณีผู้ที่ชำระเบี้ยปรับแล้วนั้น ขอให้นำยอดเงินส่วนนี้ไปหักลบจากเงินต้นแล้วให้ชำระคืนต่อไปตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงขอขยายเวลาการชำระเงินคืน เพราะลูกหนี้ไม่ได้มีงานทำหรือมีเงินเดือนสูงทุกคน นั้น

กยศ. ชี้แจงกรณีลูกหนี้เรียกร้องให้ยกเลิกดอกเบี้ย/เบี้ยปรับ

โพสต์โดย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2019

กองทุนขอชี้แจงว่า ที่ผ่านมากองทุนได้มีมาตรการในการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน กยศ. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการที่กองทุนได้ออกในช่วงที่ผ่านมา มีดังนี้

1.ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

2.ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

3.พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี จะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ส่วนกรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน จะพักชำระหนี้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ โดยในระหว่างพักชำระหนี้กองทุนจะไม่ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

4.ปรับลดอัตราเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมคืน จากอัตราปัจจุบัน (ร้อยละ 12-18 ต่อปี) เหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

5.ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 ของเบี้ยปรับที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล สำหรับผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2562 และให้โอกาสผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี

6.ลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้กู้ยืมชั้นดี หรือผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้

สำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มลูกหนี้ กยศ.นั้น เป็นกลุ่มผู้กู้ที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้มีคำพิพากษาแล้วและมีกำหนดอายุความบังคับคดี ทำให้มีข้อติดขัดในประเด็นข้อกฎหมายในการแก้ไขปัญหา

อย่างไรก็ตาม กองทุนจะรับเรื่องนี้ไปพิจารณาและส่งเรื่องเพื่อหารือปัญหาข้อกฎหมายกับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อขอคำวินิจฉัยในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ในการดำเนินการบังคับตามกฎหมายนั้น กองทุนพยายามดำเนินการด้วยความระมัดระวังและผ่อนปรน เพื่อให้โอกาสแก่ผู้กู้เสมอมา

ทั้งนี้ในรายที่ไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา กองทุนจำเป็นต้องใช้สิทธิในการบังคับคดีภายในอายุความ แต่ก็ให้โอกาสแก่ลูกหนี้ในการผ่อนชำระต่อได้อีกระยะหนึ่ง โดยการชะลอการขายทอดตลาดไว้ ซึ่งที่ผ่านมากองทุนได้ทำความเข้าใจกับลูกหนี้ให้รับทราบและเข้าใจในสิ่งที่กองทุนดำเนินการ

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนอยู่ระหว่างดำเนินคดีปี 2562 หากผู้กู้รายใดถูกดำเนินคดีขออย่าได้กังวลใจ และให้ไปศาลตามที่นัดหมาย เพื่อขอทำสัญญาประนีประนอม โดยกองทุนจะให้สิทธิในการผ่อนชำระหนี้ต่อได้สูงสุดไม่เกิน 15 ปี ขึ้นกับจำนวนทุนทรัพย์ และยังได้ลดเบี้ยปรับอีก 75% แต่หากผู้กู้ยืมผิดนัดชำระงวดใดงวดหนึ่งในปีที่ 2 จะนำส่วนลดเบี้ยปรับกลับเข้ามาเป็นหนี้คำพิพากษา” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ปี 65 ลุ้นสภาเร่งผ่านกฎหมายใหม่ กยศ. ช่วยลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ย้อนหลัง

ปี 65 ลุ้นสภาเร่งผ่านกฎหมายใหม่ กยศ. ช่วยลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ย้อนหลัง

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563 เงินกู้ กยศ. มีหนี้เสีย (NPL) สูงถึง 63% สูงที่สุดในช่วง 25 ปี

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผู้กู้ยืม ปรับลำดับตัดชำระหนี้ ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ และลดยอดหักเงินเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. [ผ่อนชำระ-ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง]

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. [ผ่อนชำระ-ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง]

รัฐบาลมี "มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ." ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว แต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือ ยกเลิกผู้ค้ำ – ลูกหนี้ดี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือ ยกเลิกผู้ค้ำ – ลูกหนี้ดี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

เริ่มแล้ว!! กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 64 ผ่านแอปฯ “กยศ. Connect”

เริ่มแล้ว!! กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 64 ผ่านแอปฯ “กยศ. Connect”

กยศ. ให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect” บนมือถือได้ ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

กยศ.ให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้าน ปีการศึกษา 64 เริ่ม 1 เม.ย.นี้

กยศ.ให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้าน ปีการศึกษา 64 เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ในปีการศึกษา 2564 กองทุนได้เตรียมเงินให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี

กยศ. เผยมาตรการช่วยลูกหนี้ ขอปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. เผยมาตรการช่วยลูกหนี้ ขอปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. เผย กรณีผู้กู้ยืมไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามอัตราที่กำหนด สามารถขออนุโลมปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. ชี้แจงกรณีให้บริษัทหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กยศ. ชี้แจงกรณีให้บริษัทหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงจากการที่มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วย กรณีที่กองทุนออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินและนำส่งเงินชำระคืนกองทุน

กยศ.ลดเบี้ยปรับ 80-100% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.64

กยศ.ลดเบี้ยปรับ 80-100% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.64

กยศ. เผยของขวัญปีใหม่เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินและของขวัญปีใหม่แก่ผู้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.64

X