สถานการณ์โควิด-19 โควิด-19 โควิด-19 วันนี้

สถานการณ์โควิด-19 รอบวัน – 7 มิ.ย. 64

ประเด็นน่าสนใจ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,419 ราย ซึ่งเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 91 ราย และเป็นการติดเชื้อภายนอก 2,328 ราย
 • รวมผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั้งหมด 179,886 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 2,999 ราย รวมหายแล้ว 129,516 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 33 ราย รวมสะสม 1,269 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยในเช้าวันนี้ (7 มิ.ย.) ทางศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานยอดการพบผู้ป่วยในรอบ 24 ชม. โดย พบผู้ป่วยเพิ่ม 2,419 ราย ซึ่งเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 91 ราย และเป็นการติดเชื้อภายนอก 2,328 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 179,886 ราย

โดยมีผู้ที่หายป่วยเพิ่ม 2,999 ราย รวมหายแล้ว 129,516 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 33 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 1,269 ราย

ซึ่งในการตรวจสอบสถานการณ์เบื้องต้น ยังคงพบการติดเชื้อในกลุ่มก้อนคลัสเตอร์เดิมเป็นหลัก เช่นในกลุ่มแรงงาน ในโรงงานต่าง ๆ ที่มีรายงานการพบผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆ รวมถึงแคมป์คนงาน ซึ่งหลายจุดเริ่มมีการพบเชื่อมโยงไปยังประชาชนทั่วไป ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย – อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน-แคมป์คนงาน

ชลบุรี พบติดโควิด-19 เพิ่ม 53 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี รายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในเช้าวันนี้ ( 7 มิ.ย.) จำนวน 53 รายโดยแบ่งเป็น

 • แคมป์แรงงานต่างด้าวในอำเภอศรีราชา 11 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง Cluster ตลาดใหม่) 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง ชุมชนบางทราย) 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (เชื่อมโยง ร่วมวงสังสรรค์) 1 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน เป็นในครอบครัว 2 ราย และในสถานที่ทำงาน 14 ราย
 • สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 14 ราย
 • อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 9 ราย

ซึ่งจะเห็นว่า เป็นกลุ่มก้อนใหญ่คือ การพบแรงงานในแค้มป์คนงาน และการสัมผัสในครอบครัว – สถานที่ทำงาน

ฉะเชิงเทรา พบเพิ่มในเรือนจำ 61 ราย / ภายนอก 32 ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ระบุว่า สถานการณ์โควิด-19 พบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดเพิ่ม 103 ราย โดยเป็นประชาชนทั่วไป 32 ราย พบในเรือนจำ 61 ราย และมีการส่งตัวมารักษาในจังหวัดฉะเชิงเทราอีก 10 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม 2,835 ราย แบ่งเป็นในจังหวัด 1,059 ราย และในเรือนจำเป็น 1,776 ราย

รักษาหายเพิ่ม 86 ราย รวมหายแล้ว 834 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 12 ราย จึงยังคงเหลือผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 1,989 ราย

เพชรบุรี ติดโควิด-19 เพิ่ม 196 ราย

จังหวัดเพชรบุรี รายงานเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ( 6 มิ.ย.) เพิ่ม 196 ราย โดยพบใน

 • กลุ่มคลัสเตอร์ในโรงงาน 179 ราย
 • ประชาชนทั่วไป 17 ราย

ทำให้ในขณะนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 7,265 ราย อยู่ระหว่างการรักษาสะสม 4,523 ราย รักษาหายสะสม 2,734 ราย เสียชีวิตสะสม 8 ราย

นนทบุรี พบเพิ่ม 102 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 102 ราย ส่วนใหญ่ยังคงพบติดเชื้อจากใน แคมป์คนงาน ครอบครัว สถานที่ทำงาน และตลาด โดยเป็นการพบจากคัดกรองเชิงรุก 19 ราย

 • กลุ่มแรงงานก่อสร้าง 4 แห่ง จำนวน 27 ราย
  (ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด 15 ราย / ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง 5 ราย / ต.สวนใหญ่ อ.เมือง 4 ราย / ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด 3 ราย)
 • ในครอบครัว 9 ราย
 • นักเรียน/ในปกครอง 8 ราย
 • แม่บ้าน 7 ราย
  (สำนักงานประกันสังคม 1 ราย, สพป เขต 1 = 1 ราย, อพาร์ทเม้นท 1 ราย, ไม่ระบุ 4 ราย)
 • ค้าขาย 5 ราย
  (ศาลาน้ำเย็น 2 ราย, ไม่ระบุ 3 ราย)
 • พนักงานธนาคาร/ประกันภัย 4 ราย
 • บริษัทดูแลรักษาฟันปลอม อ.เมือง จำนวน 4 ราย

ซึ่งในกลุ่มใหญ่ยังคงเป็นการพบการติดเชื้อในแคมป์คนงาน และเป็นการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในที่ทำงาน / บ้าน

สมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 92 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สมุทรสาคร โดยได้มีการรายงานในช่วงเช้าวันนี้ ( 7 มิ.ย.) โดยพบเพิ่มอีก 92 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,514 ราย โดยในจำนวนรายใหม่ทั้งหมด เป็นการส่งตัวมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 24 ราย คงเหลือการติดเชื้อในจังหวัด 68 ราย

สมุทรปราการ พบติดเชื้อเพิ่ม 124 ราย

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รายงานสถานการณ์การพบผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ( 6 มิ.ย. ) โดย พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 124 ราย ซึ่งเป็นการพบในพื้นที่ 108 ราย ที่เหลือเป็นการส่งตัวเข้ามารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับพื้นที่ที่พบผู้ป่วยรายใหม่ คือ

 • อ.เมือง 64 ราย
 • อ.พระประแดง 15 ราย
 • อ. บางพลี 14 ราย
 • อ. พระสมุทรเจดีย์ 0 ราย
 • อ. บางเสาธง 15 ราย

มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งทั้งหมดมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า และมีโรคประจำตัวคือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และมี 3 รายเป็นโรคเบาหวาน

อ.จะนะ พบเพิ่ม 35 ราย

สำหรับในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา มีการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยพบจำนวน 35 ราย ทำให้ยอดรวมของผู้ป่วยในพท.อ.จะนะ รวมเป็น 238 ราย ซึ่งมาจากการระบาดใน 6จุด ด้วยกัน แต่มีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเข้มข้น เนื่องจากพบการติดเชื้อในผู้สัมผัสใกล้ชิดคือ

 • จุดระบาดบ้านประจ่า ต.นาหว้า โดยหลังจากพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อช่วงปลายเดือน พ.ค. 64 ได้มีการตรวจพบผู้ป่วยแล้วรวม14 ราย
 • โรงงานสยามอินเตอร์ โดยเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมาตรวจพบคนงานติดเชื้อทั้งหมด 31 ราย ทำให้จำเป็นต้องปิดโรงงาน และเฝ้าระวังพท.โดยรอบโรงงาน

ปทุมฯ พบเพิ่ม 51 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รายงานพบผู้ป่วยเพิ่ม 51 ราย โดยเป็นการพบจาก

 • ระบบบริการ/รพ. 43 ราย
 • การค้นหาเชิงรุก 8 ราย

ซึ่งส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ อ.ลำลูกกา รวม 36 ราย ทำให้คาดว่า น่าจะเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เชื่อมโยงจาก รง.ชำแหละไก่ในพื้นที่

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

‘สหราชอาณาจักร’ ป่วยโควิด-19 ทะลุ 10,000 ราย ติดต่อกันวันที่ 3

‘สหราชอาณาจักร’ ป่วยโควิด-19 ทะลุ 10,000 ราย ติดต่อกันวันที่ 3

โดยจำนวนผู้ป่วยใหม่ทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (20 มิ.ย. 64)

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (20 มิ.ย. 64)

แนวโน้มการพบผู้ป่วยยังอยู่ในระดับสูง ทั้งจากค้นหาเชิงรุก/รพ./ หลบหลีเข้าไทย

CDC สหรัฐฯ คาดสายพันธุ์เดลตาจะขึ้นเป็นสายพันธุ์ระบาดหลักในสหรัฐฯ

CDC สหรัฐฯ คาดสายพันธุ์เดลตาจะขึ้นเป็นสายพันธุ์ระบาดหลักในสหรัฐฯ

สาเหตุเนื่องจากความสามารถในการแพร่เชื้อได้ดี

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย – 19 มิ.ย. 64

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย – 19 มิ.ย. 64

แนวโน้มทั้งประเทศมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และในระบบบริการ - รพ.

กรมอนามัย แนะพ่อแม่เข้ม 3 ด้าน ช่วยเด็กนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะพ่อแม่เข้ม 3 ด้าน ช่วยเด็กนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากมีการเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายที่ผ่านมาในหลายจังหวัด

‘กัมพูชา’ พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 799 ราย

‘กัมพูชา’ พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 799 ราย

โดยแนวโน้มการติดเชื้อในกัมพูชา ยังตัวในระดับ 6-7 ร้อยรายต่อวัน ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันมีแนวโน้มสูงขึ้น

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

โดยระหว่างนี้สามารถใช้บริการ ไปรษณีย์ดุสิต ไปรษณีย์บางโพ ไปรษณีย์บางกระบือ เเละไปรษณีย์พระจอมเกล้า

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ขณะที่หลังมีการปรับพื้นที่ก็มีการปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

ศบค. จัดสรรวัคซีน เดือน ก.ค. มีวัคซีนเข้า 10 ล้านโดส เตรียมซื้อซิโนแวคเพิ่ม

ศบค. จัดสรรวัคซีน เดือน ก.ค. มีวัคซีนเข้า 10 ล้านโดส เตรียมซื้อซิโนแวคเพิ่ม

นักวิจัยก็กำลังหาวิธีฉีดวัคซีนสลับเข็มกัน เพื่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่