จาตุรนต์ ฉายแสง วันครู

‘จาตุรนต์’ โพสต์วันครู เผยห่วงใยเห็นใจครูไทย ต้องเผชิญปัญหาท้าทาย

“จาตุรนต์” โพสต์ FB วันครู บอกห่วงใย เห็นใจครูไทย ต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะคืนเวลาให้ครู คืนอิสรภาพให้ครู และคืนครูให้นักเรียน วันนี้(16 ม.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง…

Home / NEWS / ‘จาตุรนต์’ โพสต์วันครู เผยห่วงใยเห็นใจครูไทย ต้องเผชิญปัญหาท้าทาย

“จาตุรนต์” โพสต์ FB วันครู บอกห่วงใย เห็นใจครูไทย ต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะคืนเวลาให้ครู คืนอิสรภาพให้ครู และคืนครูให้นักเรียน

วันนี้(16 ม.ค.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ และอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เนื่องในวันครู 2562 ว่า ขอแสดงความรู้สึกห่วงใยและเห็นใจพี่น้องครูไทยเป็นอย่างยิ่ง ครูต้องเผชิญกับปัญหาที่ท้าทายเนื่องจากโลกแห่งการเรียนรู้กำลังเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งเช่นเดียวกับสังคม เศรษฐกิจที่กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอาชีพการงานอย่างรวดเร็วครูไทยต้องรับมือกับศตวรรษที่ 21 เริ่มจากเรื่องพื้นฐานที่สุดคือต้องสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้ และต้องทำเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง

1.ต้องสอนให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น (เป็น Thinker) 2.ต้องสอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม (เป็น Innovator) 3.ต้องเตรียมนักเรียนเข้าสู่ยุคที่เปลี่ยนแปลงเร็ว (เป็น Smart Worker)

แต่ทุกวันนี้ถูกครอบด้วยระบบที่ล้าหลัง ทราบว่าครูต้องทำงานด้วยความลำบากยุ่งยากใจในหลายๆเรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำวิทยฐานะที่ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา การอยู่ใต้ระบบบริหารที่ต้องไปขึ้นกับผู้ว่าฯ การต้องรับคำสั่งสารพัดจากกระทรวงแบบ top down ต้องทำโครงการเป็นร้อยๆโครงการจนไม่สามารถจะคิดอะไรเองได้และไม่มีแม้แต่เวลาจะสอน ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนแปลงให้ครูไทยสามารถรับมือกับศตวรรษที่ 21 ได้ ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะ “คืนเวลาให้ครู คืนอิสรภาพให้ครู และคืนครูให้นักเรียน สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคน”

X