น้ำท่วม น้ำท่วมอีสาน

น้ำท่วมอีสานยังหนัก! ทางหลวงถูกท่วม ผ่านไม่ได้ 14 แห่ง

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 6 จังหวัด ได้แก่…

Home / NEWS / น้ำท่วมอีสานยังหนัก! ทางหลวงถูกท่วม ผ่านไม่ได้ 14 แห่ง

ประเด็นน่าสนใจ

 • ทางหลวงถูกน้ำท่วม 6 จังหวัด ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ
 • ทางหลวงผ่านไม่ได้ 14 แห่ง
 • กรมทางหลวง ติดตั้งป้ายเตือนห้ามผ่านแล้ว โปรดปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุโพดุลและคาจิกิ สถานการณ์น้ำปัจจุบันวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น.

พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 6 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ ทางหลวงที่การจราจรผ่านไม่ได้ 14 แห่ง รายละเอียด ดังนี้

จ.ยโสธร จำนวน 1 แห่ง

 • ทล.2351 ตอน พลไว – แข่โพนทอง ช่วงกม.ที่ 29 – 30

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 40 – 50 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 2 แห่ง

 • ทล.202 ตอน โนนชัยศรี – บ้านบ่อ ช่วงกม.ที่ 254 – 258

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 40 ซม. ใช้ทางเลี่ยง ทล.23 อ.เสลภูมิ เข้าจ.ร้อยเอ็ด จากนั้นใช้ทล.215 ไปอ.สุวรรณภูมิ

 • ทล.2043 ตอน ยางเฌอ – มหาชนะชัย ช่วงกม.ที่ 41 – 43

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 80 ซม. ใช้ทางเลี่ยงจาก จ.ร้อยเอ็ด ใช้ ทล.215 ไป อ.สุวรรณภูมิ

จ.อุบลราชธานี จำนวน 9 แห่ง

 • ทล.23 ตอน บ้านสวน – เขื่องใน ช่วงกม.ที่ 220-226

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 120 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จาก ทล.212 ไป จ.อำนาจเจริญ จากนั้นใช้ทล.202 มุ่งหน้าไปจ.ยโสธร

 • ทล.2049 ตอน ม่วงสามสิบ – พนา ช่วงกม.ที่ 14+990

เส้นทางขาดปิดการจราจร คาดว่าจะทอดสะพานเบลี่ย์ (สะพานโครงเหล็กชั่วคราว) แล้วเสร็จในวันนี้ ใช้ทางเลี่ยงจากอ.ม่วงสามสิบ ทล.2112 ไป อ.ลืออำนา จากนั้นเลี้ยวขวาใช้ ทล.2134 ไปอ.พนา

 • ทล.2050 ตอน อุบลราชธานี – ตระการพืชผล ช่วงกม.ที่ 29-36

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 5 – 10 ซม. ปิดการจราจร กม.29 – 33 ให้ใช้ทางเลี่ยงที่ 1 จากอ.วารินชำราบ ใช้ทล.2112 เลี้ยวขวาที่อ.ลืออำนาจ เข้าสู่ทล.2134 เพื่อไปอ.ตระการพืชผล และเส้นทางเลี่ยงที่ 2 ใช้ทล.231 ที่กม.36 เข้าสู่ ทช.อบ.4005 ถึงบ้านม่วงโคน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทล.2134

 • ทล.2382 ตอน เขื่องใน – ธาตุน้อย ช่วงกม.ที่ 2 – 3

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 20 – 70 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 • ทล.2383 ตอน ม่วงสามสิบ – ดู่น้อย ช่วงกม.ที่ 11 – 15

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 60 – 80 ซม. ปิดการจราจร กม.10 – 17 ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 • ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 0 – 4

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 80 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 • ทล.2404 ตอน เขื่องใน – นาคำใหญ่ ช่วงกม.ที่ 4+800

คอสะพานชำรุดปิดการจราจร ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

 • ทล.2406 ตอน บ้านโคก – ธาตุกลาง ช่วงกม.ที่ 5 – 8

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 30 – 60 ซม. ใช้ทางเลี่ยงทล.23 ที่กม.202 เลี้ยวขวาเข้าทล.2083 ไปอ.มหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2351 ไปอ.ยางชุมน้อย เลี้ยวซ้ายเข้าทล.2086 บรรจบ ทล.226 เข้าสู่จ.อุบลราชธานี

 • ทล.2413 ตอน บ้านเอ้ – หนองขอน ช่วงกม.ที่ 12 – 13

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 141 ซม. ได้ทำการติดตั้งป้ายเตือน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

จ.อำนาจเจริญ จำนวน 1 แห่ง

 • ทล.2210 ตอน ขมิ้น – น้ำปลีก ช่วงกม.ที่ 21-22

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 50 – 60 ซม. ใช้ทางเลี่ยง จากแยกน้ำปลีก ใช้ทล.202 ไปตัวเมืองอำเภออำนาจเจริญ เลี้ยวขวาเข้า ทล.212 ลืออำนาจ ไปแยกบ้านหลักชัย เลี้ยวขวาเข้าหัวตะพาน ทล.2210

จ.ศรีสะเกษ จำนวน 1 แห่ง

 • ทล.2412 ตอน ท่าศาลา – ละทาย ช่วงกม.ที่ 12 – 16

น้ำท่วมสูง ระดับน้ำสูง 70 ซม. ทางเลี่ยง อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจราจรในพื้นที่

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย

โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

X