ข่าวสดวันนี้ ผู้ว่ากรุงเทพ เลือกตั้งผู้ว่า

เปิดสเปคผู้ว่าฯ กทม.ที่คนกรุงต้องการ

เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.0 ระบุว่า ยังไม่มีใครในใจ ในขณะที่ร้อยละ 36.0 มีพรรคการเมืองที่จะเลือกในใจแล้ว เช่น อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์…

Home / NEWS / เปิดสเปคผู้ว่าฯ กทม.ที่คนกรุงต้องการ

ประเด็นน่าสนใจ

  • โพลเผยสเปค ผู้ว่าฯ กทม. ที่คนกรุงต้องการ
  • ส่วนใหญ่ระบุว่า ต้องซื่อสัตย์ แก้ปัญหาเร็ว ไม่ขายฝัน
  • ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขคือ ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ค่าครองชีพ และของแพง

เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใด พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.0 ระบุว่า ยังไม่มีใครในใจ ในขณะที่ร้อยละ 36.0 มีพรรคการเมืองที่จะเลือกในใจแล้ว เช่น อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และอื่นๆ

ที่น่าสนใจคือ ลักษณะ หรือ สเปค ของผู้ว่า กทม. ที่ต้องการ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 83.8 ระบุว่าต้องการคนที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่พัวพันทุจริตคอรัปชั่น รองลงมาคือ ร้อยละ 74.3 แก้ปัญหาเก่ง รวดเร็ว ไม่ขายฝัน พูดจริงทำจริง มีผลงาน และร้อยละ 24.5 ระบุถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น เป็นคนรุ่นใหม่ การศึกษาดี เสียสละ นโยบายจับต้องได้ น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก เป็นต้น

ที่น่าพิจารณาคือ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้แก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.6 ระบุว่าปัญหาจราจร รถติด ความปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุ คนขาดวินัยจราจร รองลงมาคือ ร้อยละ 56.9 ปัญหาค่าครองชีพ ของแพง ทำมาหากินไม่ได้ ร้อยละ 55.1 ปัญหาน้ำท่วมขัง ร้อยละ 51.1 ปัญหามลพิษ ขยะเน่าเหม็น สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50.4 ปัญหาอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 38.9 ปัญหาการให้บริการรถโดยสาร ขนส่งมวลชน ร้อยละ 27.7 ปัญหาถูกเรียกรับผลประโยชน์ ทุจริตคอรัปชั่น และร้อยละ 28.6 ปัญหาอื่นๆ เช่น การศึกษา ยาเสพติด และไฟส่องสว่าง เป็นต้น

X