ขยะพลาสติก หาดเจ้าไหม ไมโครพลาสติก

จนท.พบไมโครพลาสติกในปลาทู จากการเก็บตัวอย่างที่หาดเจ้าไหม

วานนี้ (9 ก.ย.62) ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล 3 จังหวัดตรัง ได้เปิดข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างปลาทู บริเวณเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ในการศึกษาไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเล เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกจากการกินอาหารของปลาทู โดยจากผลของการตรวจพิสูจน์ปลาทู ขนาดประมาณ 17 เซนติเมตร…

Home / NEWS / จนท.พบไมโครพลาสติกในปลาทู จากการเก็บตัวอย่างที่หาดเจ้าไหม

ประเด็นน่าสนใจ

  • วานนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล 3 จังหวัดตรัง ร่วมกันกลุ่มนักศึกษา ร่วมกันเก็บขยะบริเวณหาดเจ้าไหม จ.ตรัง
  • พบเศษขยะกว่า 200 ชิ้น ส่วนใหญ่เป็นพลาสติก
  • จากการเก็บตัวอย่างปลาทูในบริเวณดังกล่าว พบว่ามีการปนเปื้อนของขยะประเภทไอโครพลาสติก

วานนี้ (9 ก.ย.62) ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล 3 จังหวัดตรัง ได้เปิดข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างปลาทู บริเวณเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ในการศึกษาไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเล เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกจากการกินอาหารของปลาทู

โดยจากผลของการตรวจพิสูจน์ปลาทู ขนาดประมาณ 17 เซนติเมตร พบว่ามีไมโครพลาสติกในกระเพาะของประทู ประกอบไปด้วยลักษะที่เป็นเส้นใย แท่งสีดำ และกลิตเตอร์ โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ถึงผลกระทบต่อมนุษย์หากนำสัตว์น้ำที่มีไมโครพลาสติกมารับประทาน

อย่างไรก็ตามจุดบริเวณชายหาดเจ้าไหม เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จากการสำรวจและร่วมเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรัง และนักศึกษาสหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พบขยะเป็นจำนวนมากกว่า 200 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นขยะจากพลาสติกทั้งสิ้น

ขอบคุณ : ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรัง