กระทรวงศึกษาธิการ

ศธ. ร่วมมือกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อจัดการคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการผลิตครูและผู้บริหารเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

Home / NEWS / ศธ. ร่วมมือกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อจัดการคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา

สธ.ตกลงร่วมมือ (MOU) กับสำนักงาน ก.ค.ศ. พัฒนาคุณภาพการผลิตครูและผู้บริหารเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 4 มิถุนายน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กับ สำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานตำแหน่ง, ระบบการประเมินวิทยฐานะกับระบบเงินเดือน, ระบบการพัฒนาผู้บริหารก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง, และการวางแผนการผลิตและระบบคัดกรองครูที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษา

ความปลอดภัยในสถานศึกษา

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ได้ทำการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยตั้งเซฟตี้เซ็นเตอร์ หรือศูนย์ดูแลความปลอดภัยของ ศธ. ซึ่งจะมีคณะกรรมการคอยดูแลและมอนิเตอร์อยู่ ทั้งนี้ ศธ.อยากให้แต่ละโรงเรียนไปประเมินความเสี่ยงของตน โดยจะมีแบบฟอร์มให้แต่ละโรงเรียนประเมินความเสี่ยงของตนเองมาด้วย เนื่องจากว่าโรงเรียนแต่ละพื้นที่มีสถานะความเสี่ยงแตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม ทาง สธ. ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะร่วมมือทางด้านวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ กับทุก ภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราร่วมกันเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถือว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

X