ค่าธรรมเนียมขยะ ค่าเก็บขยะ

กทม. ชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 80 บาทต่อเดือน

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 ให้ชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 80 บาทต่อเดือน จากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562…

Home / NEWS / กทม. ชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ 80 บาทต่อเดือน

ประเด็นน่าสนใจ

  • สภา กทม. มีมติ ชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 80 บาทต่อเดือน
  • เหตุผลการชะลอเพราะ ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีมติเมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 ให้ชะลอการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 80 บาทต่อเดือน

จากเดิมที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากได้ทบทวนถึงปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน ทั้งด้านสถานการณ์บ้านเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

ที่สำคัญคือ ให้พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดเรื่องการจ่ายค่าธรรมเนียมขยะตามสัดส่วนการสร้างขยะ เช่น ผู้ประกอบการต่างๆ ที่มีปริมาณขยะมาก ก็ควรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากกว่า เป็นต้น

ผู้ว่าฯ อัศวินกล่าวทิ้งท้ายว่า ก็ต้องย้ำครับว่า การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ เป็นมาตรการหนึ่งในการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยรวมถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเช่นกัน ซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญมาก แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ในบ้าน เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพฯ ครับ