กรมการขนส่งทางบก ลงทะเบียนวัคซีน วัคซีนโควิด-19

ขนส่งเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนง.ขับรถ แท็กซี่ รถรับจ้าง

โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางตัวแทนผู้ประกอบการ หัวหน้าวิน สหกรณ์ ฯลฯ ที่สังกัด หรือผ่านทางเว็บไซค์ของกรมการขนส่งทางบก

Home / NEWS / ขนส่งเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้พนง.ขับรถ แท็กซี่ รถรับจ้าง

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมการขนส่งทางบก เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
  • สำหรับกลุ่มพนักงานขับรถ แท็กซี่ รถรับจ้าง วินมอเตอร์ไซค์
  • โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางตัวแทนผู้ประกอบการ หัวหน้าวิน สหกรณ์ ฯลฯ ที่สังกัด
  • หรือผ่านทางเว็บไซค์ของกรมการขนส่งทางบก

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดบริการให้ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ให้ผู้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ ในกรณียังตกหล่นและต้องการฉีดเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ถึง 3 มิ.ย. 2564

ช่องทางการลงทะเบียน

สำหรับผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ต้องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 3 มิ.ย.2564 สามารถลงทะเบียนได้ทุกช่องทาง เช่น ผ่านผู้ประกอบการขนส่ง หัวหน้าวิน สหกรณ์ นิติบุคคล สมาคมที่สังกัดอยู่ โดยยื่นความจำนงที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-5 หรือ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก ทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ตามลำดับของการลงทะเบียน และจะแจ้งผู้ลงทะเบียนผ่านทางระบบ SMS แจ้งเตือนภายใน 2-3 วัน หลังจากลงทะเบียน เพื่อแจ้งวันและเวลาเข้าฉีด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ดังนั้น การลงทะเบียนต้องระบุข้อมูลตามความเป็นจริงและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูล

ข้อปฏิบัติในการเข้าฉีดวัคซีนโควิด-19

ข้อควรปฏบัติสำหรับผู้ได้รับสิทธิในการฉีดวัคซีน ได้เเก่ พักผ่อนให้เพียงพอก่อนมารับการฉีด เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แสดงข้อความ SMS และแต่งกายด้วยชุดใช้ประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภท เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้เข้ารับบริการได้อย่างรวดเร็ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพฯ พื้นที่ 1-5 หรือ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หรือ สายด่วน 1584.