คนขับแท็กซี่ รถป้ายดำรับส่งผู้โดยสารได้ แกร็บ

คนขับแท็กซี่ รวมตัวคัดค้านรถยนต์ป้ายดำ หลัง ครม. มีมติเห็นชอบ

ตัวแทนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ขับแท็กซี่ ภายหลัง ครม. ได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว

Home / NEWS / คนขับแท็กซี่ รวมตัวคัดค้านรถยนต์ป้ายดำ หลัง ครม. มีมติเห็นชอบ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้ ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวง อนุญาตให้รถป้ายดำวิ่งรถ-ส่ง ผ่านแอปพลิเคชั่นได้
  • ล่าสุดตัวแทนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลือผู้ขับแท็กซี่ ภายหลัง ครม. ได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวง ดังกล่าว
  • ระบุกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการแท็กซี่รายเดิมที่อยู่ในระบบอย่างถูกกฎหมาย

วันนี้ ( 1 มิ.ย. 64) ที่ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ พร้อมนายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ได้นัดหมายรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบและช่วยเหลืออาชีพผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้างสาธารณะแท๊กซี่ หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น

โดยมีผู้แทนจากบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น และผู้แทนกลุ่มผู้ขับรถป้ายดำ ได้รวมตัวกันเพื่อขอเข้าแสดงความเห็นสนับสนุนต่อร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว รวมทั้งแสดงความขอบคุณที่ภาครัฐโดยกระทรวงคมนาคมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้รถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นบริการขนส่งสาธารณะทางเลือกที่ถูกต้องตามกฎหมาย  โดยมีนายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้มารับเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ นายวรพล แกมขุนทด เปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคม จะอนุญาตให้รถป้ายดำวิ่งนั้น ก็ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และถือว่าเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการแท็กซี่รายเดิมที่อยู่ในระบบอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งทุกวันนี้การประกอบการก็ลำบากอยู่แล้ว ดังนั้นการเข้ามายื่นครั้งนี้ เพื่อหาทางออกในการดำเนินการดังกล่าวร่วมกัน ให้คำนึงถึงผู้ประกอบการแท็กซี่รายเดิมด้วย

ส่วนในทางปฏิบัติเรื่องนี้นั้น ประเภทรถที่จะเอามาให้บริการต้องเป็นรถที่มีกาจดทะเบียนสาธารณะ (ป้ายเหลือง) และมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเหมือนกับรถแท็กซี่ในระบบทุกอย่าง แต่การลงทุนประเภทรถที่นำมาให้บริการสำหรับรถยนต์ทั่วไปเครื่องยนต์ขนาด 1,000 ซีซีขึ้นไป ถ้าผ่อนงวดรถเสร็จเป็นวงเงินประมาณ 700,000-800,000 บาทเท่านั้น ขณะที่รถแท็กซี่มีขนาด 1,600 ซีซีขึ้นไปเมื่อผ่อนค่างวดรถเสร็จมีวงเงิน 1,500,000-1,700,000 บาท ซึ่งการลงทุนต่างกันมาก

อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีรถป้ายดำวิ่งบริการผ่านแอปพลิเคชันกว่า 2 แสนคัน มากกว่าแท็กซี่เท่าตัว ทางสมาคมฯ จึงรู้สึกไม่เป็นธรรม และส่งผลกระทบต่อรายได้ของแท็กซี่ อีกทั้งขณะนี้กำลังประสบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดระลอก 3 ในหลายพื้นที่ ทำให้ไม่มีผู้โดยสารและไม่มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว

ภาพ : วิชาญ โพธิ

X