น้ำท่วม น้ำท่วมอุบล

น้ำท่วมอุบลราชธานี เข้าขั้นวิกฤต หวั่นมวลน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาล

ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด แม้ฝนจะลดลง แต่มวลน้ำจำนวนมากยังไหลจากจังหวัดตอนบนเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องเร่งวางกระสอบทราย ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล เริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง ยังเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ ชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำ กรมชลประทานแจ้งว่า ในคืนวันที่ 11 –…

Home / NEWS / น้ำท่วมอุบลราชธานี เข้าขั้นวิกฤต หวั่นมวลน้ำทะลักเข้าโรงพยาบาล

ประเด็นน่าสนใจ

  • อุบลราชธานี น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง ยังเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน
  • กยศ.เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์ผ่อนผัน และระงับการเรียกชำระหนี้ สำหรับผู้ประสบภัย

ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด แม้ฝนจะลดลง แต่มวลน้ำจำนวนมากยังไหลจากจังหวัดตอนบนเข้าท่วมพื้นที่จังหวัดตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ที่ต้องเร่งวางกระสอบทราย ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล

เริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สถานการณ์น้ำมูลเอ่อล้นตลิ่ง ยังเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ ชาวบ้านต้องอพยพหนีน้ำ กรมชลประทานแจ้งว่า ในคืนวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 มวลน้ำในแม่น้ำมูลจะไหลผ่านเข้ามาในพื้นที่ขอให้เตรียมพร้อม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงเร่งกรอกกระสอบทราย ทำผนังกั้นน้ำ พร้อมขนย้ายยาเวชภัณฑ์ขึ้นที่สูง สำรองน้ำและเตรียมเครื่องปั้นไฟ ดูแลผู้ป่วยหนักประมาณ 250 คน และผู้ป่วยในกว่า 1,200 คน

ที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มวลน้ำจำนวนมาก ที่ไหลบ่าข้ามทุ่งจากจังหวัดสุโขทัย เข้าท่วมในพื้นที่ทุ่งบางระกำโมเดล ชาวบ้านต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูง และบางส่วนได้จัดเตรียมเรือออกมาวางเครื่องยนต์ เตรียมออกหาปลา

ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาตุ้ม ปลาหมอตาล ปลาดุกอุย ปลาสร้อยขาว และค้าวดำ 600,000 ตัว

จังหวัดพิจิตร ยังท่วมพื้นที่การเกษตร เป็นบริเวณกว้าง ทำให้ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวก่อนอายุ เนื่องจากปริมาณน้ำที่กำลังไหลลงมาท่วมในพื้นที่จะท่วมนาข้าวที่กำลังออกรวง ซึ่งหากปล่อยไว้ จะทำให้ข้าวจมน้ำเสียหาย

สำหรับจังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 31,162 ไร่ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 11,032 ครัวเรือน

จังหวัดนครสวรรค์ หลังแม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงขึ้น ทำให้ต้องเร่งผันน้ำเข้าสู่บึงบอระเพ็ด การบินสำรวจบึงบอระเพ็ดล่าสุด พบว่าบึงบอระเพ็ดยังรับปริมาณน้ำได้อีก เพราะมีปริมาณน้ำเพียง 23 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เก็บน้ำเพียง 15,113 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 1 แสน 3 หมื่นไร่ ถือมีปริมาณน้ำที่น้อยมาก ยังไม่พ้นวิกฤตบึงบอระเพ็ดขาดน้ำ

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ.เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์ผ่อนผัน และระงับการเรียกชำระหนี้ สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัตินาน 1 ปี ถือเป็นครั้งแรกที่ กยศ.จะออกเกณฑ์พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

รวมทั้งลูกหนี้ที่มีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่ชราภาพ อายุตั้งแต่ 70 ปี บริบูรณ์ และไม่มีรายได้ โดยลูกหนี้ กยศ.สามารถผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี

ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก อุบลวันนี้

X