งบกองทัพ งบประมาณกระทรวงกลาโหม ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 65

กลาโหม แจงงบปี 65 ปรับลดลง จัดหายุทโธปกรณ์เท่าที่จำเป็น

รมช.กลาโหม ชี้แจงงบประมาณกระทรวงกลาโหม เผยงบปี 65 ปรับลดลงจากงบประมาณปี 64 พร้อมระบุงบส่วนใหญ่ถูกลดลงในทุกรายการ ทุกหน่วยงาน

Home / NEWS / กลาโหม แจงงบปี 65 ปรับลดลง จัดหายุทโธปกรณ์เท่าที่จำเป็น

ประเด็นน่าสนใจ

  • รมช.กลาโหม ชี้แจงงบประมาณกระทรวงกลาโหม เผยงบปี 65 ปรับลดลงจากงบประมาณปี 64
  • พร้อมระบุงบส่วนใหญ่ถูกลดลงในทุกรายการ ทุกหน่วยงาน
  • จะจัดหายุทโธปกรณ์ไว้เพียง 1 ใน 3 ของทั้งหมด ที่เหลือจะเป็นการซ่อม เพื่อลดงบในการจัดหาใหม่

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงงบประมาณกระทรวงกลาโหม ใน การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ว่ากระทรวงกลาโหมตระหนักถึงการระบาดของโรคโควิดดี และนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานของกลาโหม ใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีในการช่วยเหลือสถานการณ์โรคระบาด ร่างงบประมาณของกระทรวงกลาโหมปี 2565 นี้ ปรับลดลงจากงบประมาณปี 2564 ถึง 11,249 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.24% งบส่วนใหญ่ถูกลดลงในทุกรายการ ทุกหน่วยงาน

สำหรับงบประมาณภาพรวม กลาโหมใช้ในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร และการปฏิบัติภารกิจราว 74% แต่กลาโหมก็มีแผนจะปรับลดกำลังพลลงจากปัจจุบัน ภายในปี 2570 จะลดลงราว 12,000 คน ส่วนงบพัฒนากองทัพ 17% เป็นการจัดหาอาวุธทดแทนบางส่วน และซ่อมแซมบำรุงสภาพ งบปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยอีกราว 9%

ในส่วนของการพัฒนากองทัพ ในด้านยุทโธปกรณ์นั้น กองทัพต้องเตรียมกำลังไว้พร้อมรับสถานการณ์เสมอ แม้ยังไม่เกิดขึ้น และประเมินสถานการณ์ตลอดเวลา ประเทศไทย อยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ มีเขตทางทะเล 320,000 ตร.กม. มีผลประโยชน์ทางทะเล ปีละ 24 ล้านล้านบาท

นอกจากนั้นยังมีสถานการณ์ในภูมิภาคที่ยังมีความขัดแย้ง ประเทศไทยต้องเตรียมปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ แต่ไม่ใช่เตรียมไว้ทั้งหมด จะจัดหายุทโธปกรณ์ไว้เพียง 1 ใน 3 ของทั้งหมด ที่เหลือจะเป็นการซ่อม เพื่อลดงบในการจัดหาใหม่ รวมถึงผลิตยุทโธปกรณ์บางส่วนเองเพื่อลดการซื้อ
ยุทโธปกรณ์ใหม่จะจัดหาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น กระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลประชาชน ใช้ทรัพยากรทั้งหมดสนับสนุนประชาชนให้ผ่านวิกฤตไปให้ได้ งบที่เสนอขอไป จะใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

X