คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เราชนะ

ครม.อนุมัติ มาตรการช่วยเหลือ 1.4 แสนล้าน / คนละครึ่งได้ไปต่อ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม. อนุมัติ 4 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
  • โดยมี 4โครงการหลัก คือ วงเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, วงเงินช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ, โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  • ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในภาคเศรษฐกิจ จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้
  • วงเงินช่วยเหลือทั้ง 4 โครงการอยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ 4 มาตรการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 รวมวงเงินช่วยเหลืออีก 1.4 แสนล้านบาท โดยประกอบไปด้วย

1. โครงการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยในโครงการนี้ จะเป็นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมจำนวน 13.65 ล้านคน โดยจะมีการช่วยเหลือในวงเงิน เดือนละ 200 บาท ในระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือประมาณ 1.64 หมื่นล้านบาท

2. โครงการเติมงานให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ซึ่งในโครงการนี้ เป็นโครงการช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึงกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวนราว 2.5 ล้านคน โดยจะมีการช่วยเหลือเป็นวงเงินเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมวงเงินทั้งหมด 3,000 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3

จะเป็นการให้เงินช่วยเหลือในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในรอบที่ผ่าน ๆ มา ในกรอบวงเงินคนละ 3,000 บาท โดยจะมีการโอนเงินให้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,500บาท ซึ่งยังคงข้อกำหนดเดิมคือ วงเงินใช้จ่ายวันละ 150 บาท ที่รัฐจะช่วยเหลือ และผู้รับสิทธิ์จ่ายเพิ่มอีก 150 บาท

โดยในกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมา รวม 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 93,000 ล้านบาท

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ซึ่งจะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้ที่มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ และจะมีการแจกเป็นให้ E-voucher มูลค่า 7,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในช่วงระหว่าง เดือน ส.ค. – ธ.ค. 2564

โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4ล้านคน งบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ลงทะเบียนร้านค้า โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

ลงทะเบียนร้านค้า โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้”

วิธีการลงทะเบียน สำหรับร้านค้า เพื่อเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

วิธีลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว วันนี้ ( 21 มิ.ย.)

วิธีลงทะเบียน “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว วันนี้ ( 21 มิ.ย.)

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับ e-voucher 7,000 บ. ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

คนละครึ่ง เฟส 3 เปลี่ยนให้ลงทะเบียนใหม่หมด

คนละครึ่ง เฟส 3 เปลี่ยนให้ลงทะเบียนใหม่หมด

ใครที่เคยร่วมโครงการแล้ว รอกดรับสิทธิ์อย่างเดียว

เราชนะ – ม.33 เรารักกัน ไฟเขียว เงินเข้าอาทิตย์หน้าตามช่องทางเดิม

เราชนะ – ม.33 เรารักกัน ไฟเขียว เงินเข้าอาทิตย์หน้าตามช่องทางเดิม

อนุมัติแล้ว โครงการเราชนะ - ม.33 เรารักกัน เงินเริ่มเข้าอาทิตย์หน้า ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย.

เช็กเลย!! กําหนดเวลาการจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ-ม.33 เรารักกัน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็กเลย!! กําหนดเวลาการจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ-ม.33 เรารักกัน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สศค. เห็นชอบกําหนดเวลาการจ่ายเงิน เยียวยาให้กับผู้ใช้สิทธิ์ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน เพิ่มอีก คนละ 2,000 บาท

อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม เราชนะ-คนละครึ่ง-ม.33 / ลดค่าน้ำ-ไฟ

อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเพิ่ม เราชนะ-คนละครึ่ง-ม.33 / ลดค่าน้ำ-ไฟ

เราชนะ - ม. 33 รับเพิ่มสัปดาห์ละ 2 พัน ส่วนคนละครึ่งเฟส 3 เริ่ม ก.ค. 64

เช็กสิทธิโครงการ “ม.33 เรารักกัน” – ยื่นทบทวนสิทธิ เริ่มวันนี้วันแรก

เช็กสิทธิโครงการ “ม.33 เรารักกัน” – ยื่นทบทวนสิทธิ เริ่มวันนี้วันแรก

วันนี้เป็นวันแรกของการตรวจสอบสิทธิโครงการ “ม33เรารักกัน” มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33

“เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนได้วันนี้ วันสุดท้าย

“เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนได้วันนี้ วันสุดท้าย

โครงการเราชนะ มีผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 30.6 ล้านคน สำหรับกลุ่มไร้สมาร์ทโฟน เงินเข้างวดแรก 4 พันบาท วันนี้ (5 มี.ค.64)