คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยิ่งใช้ยิ่งได้ เราชนะ

ครม.อนุมัติ มาตรการช่วยเหลือ 1.4 แสนล้าน / คนละครึ่งได้ไปต่อ

4โครงการหลัก คือ วงเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, วงเงินช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ, โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

Home / NEWS / ครม.อนุมัติ มาตรการช่วยเหลือ 1.4 แสนล้าน / คนละครึ่งได้ไปต่อ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ครม. อนุมัติ 4 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
  • โดยมี 4โครงการหลัก คือ วงเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, วงเงินช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ, โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  • ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อในภาคเศรษฐกิจ จากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้
  • วงเงินช่วยเหลือทั้ง 4 โครงการอยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ 4 มาตรการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 รวมวงเงินช่วยเหลืออีก 1.4 แสนล้านบาท โดยประกอบไปด้วย

1. โครงการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยในโครงการนี้ จะเป็นการช่วยเหลือในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมจำนวน 13.65 ล้านคน โดยจะมีการช่วยเหลือในวงเงิน เดือนละ 200 บาท ในระยะเวลา 6 เดือน คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือประมาณ 1.64 หมื่นล้านบาท

2. โครงการเติมงานให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ซึ่งในโครงการนี้ เป็นโครงการช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน รวมถึงกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ จำนวนราว 2.5 ล้านคน โดยจะมีการช่วยเหลือเป็นวงเงินเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน รวมวงเงินทั้งหมด 3,000 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3

จะเป็นการให้เงินช่วยเหลือในกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ในรอบที่ผ่าน ๆ มา ในกรอบวงเงินคนละ 3,000 บาท โดยจะมีการโอนเงินให้จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,500บาท ซึ่งยังคงข้อกำหนดเดิมคือ วงเงินใช้จ่ายวันละ 150 บาท ที่รัฐจะช่วยเหลือ และผู้รับสิทธิ์จ่ายเพิ่มอีก 150 บาท

โดยในกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้ที่เคยเข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งที่ผ่านมา รวม 31 ล้านคน คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 93,000 ล้านบาท

4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ซึ่งจะเป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อของผู้ที่มีกำลังซื้อ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ และจะมีการแจกเป็นให้ E-voucher มูลค่า 7,000 บาท เพื่อใช้จ่ายในช่วงระหว่าง เดือน ส.ค. – ธ.ค. 2564

โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 4ล้านคน งบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท