GLO Official Sellers สลากกินแบ่งรัฐบาล เป๋าตัง แก้ปัญหาหวยแพง

เตรียมจำหน่ายสลากผ่านตัวแทน นำร่อง กทม.-นนทบุรี จ่ายผ่านแอปฯ ‘เป๋าตัง’ แก้ขายเกินราคา

ประเด็นน่าสนใจ

  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวโครงการ GLO Official Sellers
  • สร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา 80 บาท นำร่องพื้นที่ กรุงเทพฯ และนนทบุรี
  • ขณะนี้มีตัวแทนจำหน่ายสลากร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers จำนวน 51 จุด
  • การจ่ายเงินในการซื้อ-ขายสลาก จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อป้องกันการซื้อ-ขายสลากเกินราคาที่กำหนด 80 บาท

วันนี้ (1 มิ.ย.64) ที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แถลงข่าวโครงการ GLO Official Sellers สร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา 80 บาท นำร่องพื้นที่ กรุงเทพฯ และนนทบุรี มีตัวแทนจำหน่ายสลากร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers จำนวน 51 จุด

โดยการจ่ายเงินในการซื้อ-ขายสลาก จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อป้องกันการซื้อ-ขายสลากเกินราคาที่กำหนด 80 บาท ซึ่งนำไปสู่การลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับการจำหน่ายสลากผ่านโครงการ คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายในงวดแรก งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

แก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา

พันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันมีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายเกินราคาหน้าสลากเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยที่ได้จากการสำรวจเกินกว่าราคา 80 บาท ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบกับประชาชนผู้ซื้อ สำนักงานฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและมีความตั้งใจจริงในการหาแนวทาง/มาตรการต่างๆ มาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นที่มาของโครงการ GLO Official Sellers ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อสลากได้ตามราคา 80 บาท และลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่าย(รายเดิม) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ พร้อมยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก ร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers ของสำนักงานฯ และจะต้องผ่านการคัดเลือกให้จำหน่ายสลากในพื้นที่นำร่องของโครงการฯ เพื่อให้การควบคุม

การติดตามประเมินผล เป็นไปอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วยเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 เขต (เขตละ 1 ราย) และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 อำเภอ (อำเภอละ 1 ราย) ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปส่วนกลาง (รายเดิม) และตัวแทนจำหน่ายสลากบุคคลทั่วไป จังหวัดนนทบุรี (รายเดิม)

ขายสลากฯผ่านแอปฯ “เป๋าตังค์” แก้ปัญหาขายเกินราคา

การเข้าร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers

เข้าร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564 มียอดผู้สมัครทั้งสิ้น 520 ราย แบ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากในเขตกรุงเทพมหานคร 460 ราย และจังหวัดนนทบุรี 60 ราย ในส่วนของการตรวจสอบ สำนักงานฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดจำหน่ายของผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 และวันที่ 19-20 เมษายน 2564

รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาตามที่ประกาศไว้ ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น 275 ราย แบ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 241 ราย และจังหวัดนนทบุรี จำนวน 34 ราย และได้ทำการชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers และทำการคัดเลือก (Random) ตัวแทนจำหน่ายสลาก ไปเมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย ได้รับการคัดเลือกเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers Sellers จำนวน 51 ราย ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 ราย (46 เขต) และ จังหวัดนนทบุรี 5 ราย (5 อำเภอ) สำหรับอีก 5 ราย (4 เขต 1 อำเภอ) ได้แก่ เขตคลองสามวา คันนายาว สะพานสูง ภาษีเจริญ และไทรน้อย ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์ ไม่เข้ารับการอบรม และขอสละสิทธิ์หลังจากได้รับคัดเลือก

สิทธิสำหรับตัวแทนฯ ที่เข้าร่วม

สำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากร่วมเครือข่าย GLO Official Sellers จะได้รับการเพิ่มสลากให้ จำนวน 20 เล่ม รวมสลากที่ได้รับไปจำหน่ายต่องวด จำนวน 25 เล่ม เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสลาก ณ จุดจำหน่าย สำหรับการจ่ายเงินในการซื้อ-ขายสลาก จะเป็นการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อป้องกันการซื้อ-ขายสลากเกินราคาที่กำหนด 80 บาท โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับการจำหน่ายสลากผ่านโครงการ

พร้อมกันนี้จะได้รับสิ่งของที่มีตราสัญลักษณ์เครือข่าย GLO Official Sellers เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นจุดจำหน่าย เครือข่าย GLO Official Sellers ประกอบด้วย แผงจำหน่ายสลาก ป้ายประชาสัมพันธ์ (Roll up) เสื้อกั๊ก ตราประทับสัญลักษณ์ และป้ายอะคริลิคประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้สำนักงานฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายตามแผนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายของตัวแทน

โดยจะเริ่มจำหน่ายในงวดแรก งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ ภายใต้ข้อปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สำนักงานฯ กำหนด หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามสำนักงานฯ จะดำเนินการกับตัวแทนจำหน่ายอย่างเข้มงวด โดยจะบอกเลิกสัญญา และยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่าย และเรียกคืนทรัพย์สินที่สำนักงานฯ มอบให้ทั้งหมด รวมทั้งริบหลักประกันทั้งจำนวนทันที

วิธีการตรวจสอบจุดจำหน่ายสลาก

ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายในเขตพื้นที่ต่างๆ ได้ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th โดยจากนี้ไปสำนักงานฯ จะติดตามผลอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่ทุกจุดจำหน่าย หากโครงการฯ ได้รับการตอบรับที่ดี จะได้พิจารณาขยายพื้นที่โครงการฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป

และหากว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ สำนักงานฯ จะพิจารณาทบทวนด้วยความรอบคอบ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ

WRITER

RELATED

ชุดสรุป หวยซอง งวดวันที่ 16 มิ.ย. 64

ชุดสรุป หวยซอง งวดวันที่ 16 มิ.ย. 64

“หวยซองเขียนมือ” งวดวันที่ 16 มิถุนายน 64 #หวยซองเขียนมือ เป็นรายการที่รวบรวมเอาเลขเด็ดจาก #หวยซอง เจ้าดังเกือบ 20 เจ้า มานั่งคำนวณวิเคราะห์สถิติ เจ้าไหนเข้าบ่อย เจ้าไหนให้แม่น เลขไหนให้เยอะ…

“กรุงไทย” แจงผู้ใช้แอปฯเป๋าตัง มีทางเลือกกรณียินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“กรุงไทย” แจงผู้ใช้แอปฯเป๋าตัง มีทางเลือกกรณียินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“กรุงไทย” แจงแอปฯ เป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ ให้ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

[รายงานพิเศษ] หวยแพง-สลากกินแบ่งฯ เกินราคา  เม็ดเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี

[รายงานพิเศษ] หวยแพง-สลากกินแบ่งฯ เกินราคา เม็ดเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาทต่อปี

ที่มาที่ไปของสลากเกินราคาฯ ที่ผู้ซื้ออย่างเราพบเห็นกันอยู่ทุกที่

โฆษกฯ ยืนยันขายสลากฯ ไม่สามารถบวกค่าบริการเพิ่มได้

โฆษกฯ ยืนยันขายสลากฯ ไม่สามารถบวกค่าบริการเพิ่มได้

กรณีโพสต์ขายออนไลน์แล้วคิดค่าบริการเพิ่มนั้น ถือว่าผิดกฎระเบียบของทางกองสลากฯ ไม่สามารถทำได้

เปิดให้แจ้งเบาะแส สลากฯแพง เงินนำจับคดีละ 1 พัน

เปิดให้แจ้งเบาะแส สลากฯแพง เงินนำจับคดีละ 1 พัน

ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เผยแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา กำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลดใหม่

บอร์ดสลากฯ เคาะพิมพ์สลากแบบคละเลข เริ่มงวด 16 ธ.ค.63

บอร์ดสลากฯ เคาะพิมพ์สลากแบบคละเลข เริ่มงวด 16 ธ.ค.63

การจองซื้อสลากจัดสรรให้คนละ 5 เล่ม สลาก 2 เล่มแรก จัดพิมพ์เป็นเลขเรียงกัน ส่วนเล่มที่ 3-5 จะเป็นการผลิตแบบคละหมายเลข

กองสลากปรับระบบพิมพ์-จัดสรรสลากฯ แก้หวยแพง

กองสลากปรับระบบพิมพ์-จัดสรรสลากฯ แก้หวยแพง

คณะกรรมการสลากฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับระบบการพิมพ์และจัดสรรสลากฯ ให้กับผู้ขายในระบบโควตา และในระบบซื้อ-จอง

หวั่นขายไม่หมด!! แม่ค้ากระหน่ำลดราคาลอตเตอรี่ หลังอั้นมา 3 งวด

หวั่นขายไม่หมด!! แม่ค้ากระหน่ำลดราคาลอตเตอรี่ หลังอั้นมา 3 งวด

วันนี้ ( 16 พ.ค. 63 ) ที่ บริเวณถนนราชดำเนิน สี่แยกคอกวัว เสียงผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ตะโกนดังติดต่อกันไปเป็นระยะ ๆ “ วันนี้รวย วันนี้รวย…

กองสลากฯ ประกาศเลื่อน ออกรางวัลหวยงวด 1 เม.ย. เป็นวันที่ 2 พ.ค. 63

กองสลากฯ ประกาศเลื่อน ออกรางวัลหวยงวด 1 เม.ย. เป็นวันที่ 2 พ.ค. 63

รายงานข่าวแจ้งว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 เมษายน และงวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2563 ให้เลื่อนไปออกรางวัลในวันที่ 2 พ.ค. 2563 แทน ตั้งแต่เวลา…