การเมืองไทย คนนอนไม่หลับ ปัญหาเศรษฐกิจ

ซูเปอร์โพล เผยปชช. ร้อยละ 47.3 ระบุ ปัญหาเศรษฐกิจทำให้นอนไม่หลับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ปัญหาการนอนคนไทยกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,109 ตัวอย่างดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative…

Home / NEWS / ซูเปอร์โพล เผยปชช. ร้อยละ 47.3 ระบุ ปัญหาเศรษฐกิจทำให้นอนไม่หลับ

ประเด็นน่าสนใจ

 • ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ ปัญหาการนอนคนไทยกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,109 ตัวอย่าง
 • ร้อยละ 96.5 ระบุ ว่าเป็นเพราะที่รองนอน ฟูก หมอน ร้อยละ 47.3 ระบุ ปัญหาเศรษฐกิจ ขัดสนเงินทองเป็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ปัญหาการนอนคนไทยกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,109 ตัวอย่างดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง1 – 13กันยายน พ.ศ. 2562ที่ผ่านมา พบว่า

 • ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.1 ระบุเมื่อถึงเวลานอนต้องใช้เวลานานกว่าจะนอนหลับ
 • ร้อยละ 48.2 ระบุตื่นก่อนเวลาที่ตั้งใจจะตื่นนอน
 • ร้อยละ 34.5 ระบุมีปัญหาสะดุ้งตื่นขณะหลับไปแล้ว
 • ร้อยละ 90.9 ระบุในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคยตื่นขึ้นมา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดชาเมื่อยตามตัว
 • ร้อยละ 9.1 ไม่เคยมีปัญหา

ส่วนสาเหตุของการนอนไม่หลับสาเหตุใหญ่

 • ร้อยละ 96.5 ระบุ ว่าเป็นเพราะที่รองนอน ฟูก หมอน
 • ร้อยละ 47.3 ระบุ ปัญหาเศรษฐกิจ ขัดสนเงินทอง
 • ร้อยละ 45.2 ปัญหาการทำงาน
 • ร้อยละ 30.5 ปัญหาสภาพแวดล้อม
 • ร้อยละ 20.6 ปัญหาการเมือง

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ปัญหาการนอนคนไทยเป็นปัญหาใหญ่เพราะเท่าที่มีข้อมูลเคยพบว่าการนอนเป็นปัจจัยสำคัญทำให้คนมีความสุขสูงมากแต่เมื่อคนไทยเกิดปัญหานอนไม่หลับจึงจำเป็นต้องดูหลาย ๆ ปัจจัยและโพลนี้ชี้ให้เห็นว่านอกจากที่รองนอน ฟูก หมอนเป็นสาเหตุสำคัญแล้วยังมีปัญหาเศรษฐกิจ การทำมาหากินขัดสนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ปัญหาในที่ทำงาน ปัญหาตกงาน ปัญหาสภาพแวดล้อม และความเบื่อหน่ายต่อการเมืองที่ทำให้คนไทยคาดหวังสูงแต่เข้ามาก็มีแต่ความขัดแย้งยังไม่มีผลงานช่วยแก้ความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจน

ดังนั้นถ้าจะเพิ่มความสุขให้คนไทยรัฐบาลอาจจะให้ความสนใจสนับสนุนให้คนไทยมีปัจจัยเกื้อหนุน “ความสุขจากการนอน” ให้มากขึ้น คือ เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาการเมืองตามผลโพลที่ค้นพบล่าสุด และสนับสนุนทำให้ประชาชนมีที่รองนอน ฟูก หมอน ที่นอนที่เอื้อต่อความสุขของคนไทย