กยศ. กู้เรียน เงินกู้ กยศ.

หนุน น.ศ.เกียรตินิยมอันดับ 1-2 ไม่ต้องใช้หนี้ กยศ.

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • พรรคภูมิใจไทย จะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร
  • อธิการบดี ม.รามคำแหง หนุนผลักดันกฎหมายแก้หนี้ กยศ. เสนอเพิ่มให้นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 2 แปลงหนี้เป็นทุนการศึกษาด้วย
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นห่วงว่าอาจเพิ่มความเหลื่อมล้ำในการศึกษา

กรณีพรรคภูมิใจไทย (ภท.) จะนำเสนอร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (ฉบับที่…) พ.ศ. … เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรโดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญ ดังนี้ มาตรา 5 กำหนดให้ผู้กู้ยืมเงินภายหลังที่สำเร็จการศึกษา อาจเลือกทำงานให้รัฐแทนการชำระกู้ยืมเงิน และให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้มีผลบังคับใช้ และมาตรา 6 กำหนดให้กรณีผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และได้รับผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สามารถแปลงหนี้เงินกู้เป็นทุนการศึกษา โดยไม่ต้องชำระเงินได้นั้น

ล่าสุด นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ม.ร.) เปิดเผยว่า การให้นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแปลงหนี้เป็นทุน และไม่ต้องชำระเงินกู้นั้น ถือเป็นนโยบายที่ดี เพราะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาพยายามพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ แต่ขณะเดียวกันต้องหาวิธีการดำเนินงาน ไม่ให้เป็นการกดดันนักศึกษามากนัก

อย่างไรก็ตาม ส่วนมากกลุ่มนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ.จะทำงานประจำ หรือทำงานพาร์ทไทม์ ถือว่ามีภาระอยู่พอสมควร อยากเสนอให้นักศึกษาเหล่านี้ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และได้ผลการเรียนเฉลี่ยเกิน 3.50 ขึ้นไป ที่จะได้รับการแปลงหนี้เงินกู้เป็นทุนการศึกษาโดยที่ไม่ต้องชำระเงิน


ส่วนการกำหนดให้ผู้กู้ยืมหลังจากสำเร็จการศึกษา อาจเลือกทำงานให้รัฐแทนการชำระเงินกู้ได้นั้น ถือเป็นการดี เพราะปัจจุบันอัตราข้าราชการมีน้อยมาก แต่ในขณะเดียวกัน หากจะให้เฉพาะผู้ที่กู้ยืม กยศ.เข้ารับราชการ หรือทำงานให้รัฐ ต้องคิดถึงกลุ่มที่ไม่ได้กู้ยืมเงิน เพื่อความเสมอภาพกันด้วย


อธิการบดี มทร. เป็นห่วงว่าอาจเพิ่มความเหลื่อมล้ำในการศึกษา

ด้านนายวิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) กล่าวว่า การให้นักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไม่ต้องชำระเงินกู้นั้น มองว่ามาตรการนี้อาจทำให้เกิดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เพราะหลายคนอาจมองว่าเป็นการสร้างไม่เท่าเทียมกันในสังคม ก่อให้เกิดความแบ่งแยกชนชั้นระหว่างกัน

และปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ไม่ต้องการคนเก่งอย่างเดียว แต่ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบ และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่นักศึกษาเหล่านี้ไม่ใช่คนที่เรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ปี 65 ลุ้นสภาเร่งผ่านกฎหมายใหม่ กยศ. ช่วยลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ย้อนหลัง

ปี 65 ลุ้นสภาเร่งผ่านกฎหมายใหม่ กยศ. ช่วยลูกหนี้และผู้ค้ำฯ ย้อนหลัง

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2563 เงินกู้ กยศ. มีหนี้เสีย (NPL) สูงถึง 63% สูงที่สุดในช่วง 25 ปี

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผ่อนสูงสุด 30 ปี หักเงินเดือนขั้นต่ำ 10 บาท

กยศ. ปรับโครงสร้างหนี้ ผู้กู้ยืม ปรับลำดับตัดชำระหนี้ ปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระ และลดยอดหักเงินเดือน เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. [ผ่อนชำระ-ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง]

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. [ผ่อนชำระ-ลูกหนี้ที่ถูกฟ้อง]

รัฐบาลมี "มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ." ที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระ กับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องแล้ว แต่ศาลยังไม่มีคำพิพากษา

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือ ยกเลิกผู้ค้ำ – ลูกหนี้ดี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือ ยกเลิกผู้ค้ำ – ลูกหนี้ดี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01%

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

เริ่มแล้ว!! กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 64 ผ่านแอปฯ “กยศ. Connect”

เริ่มแล้ว!! กู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 64 ผ่านแอปฯ “กยศ. Connect”

กยศ. ให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น “กยศ. Connect” บนมือถือได้ ตั้งแต่วันนี้ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

กยศ.ให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้าน ปีการศึกษา 64 เริ่ม 1 เม.ย.นี้

กยศ.ให้กู้ผ่านมือถือ 38,000 ล้าน ปีการศึกษา 64 เริ่ม 1 เม.ย.นี้

ในปีการศึกษา 2564 กองทุนได้เตรียมเงินให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี

กยศ. เผยมาตรการช่วยลูกหนี้ ขอปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. เผยมาตรการช่วยลูกหนี้ ขอปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. เผย กรณีผู้กู้ยืมไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามอัตราที่กำหนด สามารถขออนุโลมปรับลดชำระขั้นต่ำได้เพียง 100 บาท

กยศ. ชี้แจงกรณีให้บริษัทหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กยศ. ชี้แจงกรณีให้บริษัทหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงจากการที่มีผู้แสดงความไม่เห็นด้วย กรณีที่กองทุนออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงาน ที่กู้ยืมเงินและนำส่งเงินชำระคืนกองทุน

กยศ.ลดเบี้ยปรับ 80-100% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.64

กยศ.ลดเบี้ยปรับ 80-100% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.64

กยศ. เผยของขวัญปีใหม่เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินและของขวัญปีใหม่แก่ผู้กู้ยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย.64

X