น้ำท่วมอุบล บริจาคช่วยน้ำท่วม บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

นายกฯ ขอบคุณ “บิณฑ์” ช่วยรัฐบาล บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมอย่างครบวงจร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการหลักครอบคลุมทั้ง 3 ช่วงเวลาคือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และการฟื้นฟู เยียวยา โดยรัฐบาลก็มีวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้จากเดิมที่ สนช. มีการแก้ไขกฎหมาย…

Home / NEWS / นายกฯ ขอบคุณ “บิณฑ์” ช่วยรัฐบาล บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

ประเด็นน่าสนใจ

  • นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ย้ำรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่
  • ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมอย่างครบวงจร

โดยมีขั้นตอนการดำเนินการหลักครอบคลุมทั้ง 3 ช่วงเวลาคือ ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และการฟื้นฟู เยียวยา โดยรัฐบาลก็มีวงเงินที่สามารถใช้จ่ายได้จากเดิมที่ สนช. มีการแก้ไขกฎหมาย ให้สามารถใช้งบกลางในการช่วยเหลือเยียวยาได้

ซึ่งจะเอามาช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูเป็นหลัก สำหรับการช่วยเหลือวันนี้ ก็มีงบในการแก้ปัญหาเร่งด่วนประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบเร่งด่วนของจังหวัด ถ้าไม่เพียงพอสามารถมาขอมาได้ ซึ่งก็มีขั้นตอนอยู่

ในส่วนของกระทรวงการคลัง ก็มีการเตรียมการช่วยเหลือหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มีการปรับลดดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสำรวจความเสียหาย ในช่วง หลังน้ำลด หรือ3-4 เดือน ต่อจากนี้ จะต้องมีมาตรการเสริม เช่น การปลูกพืช การจัดหาเมล็ดพันธุ์ การหาแหล่งน้ำ การซ่อมแซมถนน ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้เข้าใจว่าการดำเนินการทุกอย่าง ต้องอยู่ในขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมาย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวขอบคุณภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ เอกชน ประชาชนและนายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ตนเองมีความสุขทุกครั้ง ที่เห็นทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และในค่ำนี้ ตนเองจะไปร่วมรับบริจาคในรายการ “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม”

ณ ห้องส่ง อสมท. ช่อง9 เวลา 20.00 น. และจะได้นำเงินเหล่านี้มาสมทบทุนเพิ่มเติมจากงบประมาณที่มีอยู่ เพื่อจัดเตรียมงบประมาณช่วยเหลือและฟื้นฟูต่อไป โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมจะดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

X